Hjemmetræning af nakkesmerter med udstråling til arm

 
 
 
Udvikling af træningsteknologier og øvelsesprogrammer til patienter med nakkesmerter og udstråling til arm

Baggrund

Hvert år får 8-10.000 danskere armsmerter som stammer fra nakken. De kan være forårsaget af en diskusprolaps i nakken. Omkring en fjerdedel af disse patienter bliver henvist til operation, mens langt størstedelen behandles med rådgivning og simpel genoptræning. Vi ved, at træning generelt set har positiv effekt på patienter med nakkesmerter, men for patienter med diskusprolaps i nakken ved vi ikke, hvad der er den mest effektive træningsform. En særlig udfordring er, at patienter med diskusprolaps i nakken, i en periode, har svære smerter og behov for massiv støtte. Samtidig ser det ud til at være vigtigt, at patienter i behandling oplever kontrol over egen situation, og har mulighed for at opretholde en normal hverdag.

 

Formål

Patient@home udvikler og afprøver igennem projektet "Hjemmetræning af nakkesmerter med udstråling til arm" et helt nyt behandlingstilbud i form af en applikation, der sætter patienten i centrum og hovedsagelig foregår i patientens hjem. Udgangspunktet for udviklingen er den enkelte patients præference, behandlernes erfaringer og videnskabelig dokumentation. Projektet sætter særligt fokus på udvikling af teknologier, der kan understøtte den enkelte patients træning gennem vejledning og information om hensigtsmæssig træning og håndtering. Teknologierne skal via en applikation på smartphone eller tablet vejlede patienten i sine øvelser, måle smerter og formåen samt motivere og stimulere indsatsen. Applikationen skal desuden oplyse om diagnose, forløb og prognose samt give mulighed for at kommunikere med andre patienter og behandlere.

 

Hvis applikationen efter pilottest viser anvendelighed og relevans, vil den blive afprøvet i et lodtrækningsdesign, hvor effekten af det nye behandlingstilbud vil blive sammenlignet med det tilbud, der eksisterer til patientgruppen på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

 

Projektets formål er at fremme teknologiunderstøttet vejledning og (genop-)træning, og gennem aktiverende feedback at gøre det motiverende for borgere med nakkesmerter at gennemføre relevant håndtering og træning i hjemmet fremfor på et behandlingssted. Det er projektets hypotese, at det med motiverende teknologier til synliggørelse af håndterings- og træningsbehov i patientens hjem vil være muligt at mindske smerter og forbedre funktioner hos diskusprolaps-patienter i mindst samme grad som ved traditionel behandling.

 

Forventede resultater

Hvis denne form for træning i hjemmet viser sig lige så effektivt som traditionel træning eller behandling på specialafdeling, er der store besparelser at hente gennem færre konsultationer og mindre transport til behandlingssted.

 
Kontaktperson

Hanne  Rasmussen

Fysioterapeut, cand.scient.fys.


Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Email:  LOADEMAIL[harasmussen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Hanne  Rasmussen

Email:  LOADEMAIL[harasmussen]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Per  Kjær

Email:  LOADEMAIL[pkjaer]DOMAIN[health.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik

ExorLive

Jørgen  Bondy

Email:  LOADEMAIL[jorgen]DOMAIN[exorlive.com]

Web:   http://exorlive.com/dk

Rygcenter Syddanmark

Berit  Schiøttz Christensen

Email:  LOADEMAIL[berit.schiottz-christensen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm202525

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Ulrik  Pagh Schultz

Email:  LOADEMAIL[ups]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Mmmi_maersk_mckinney_moeller