Hjemmebehandling af patienter med blodsygdomme

 
 
Projektet blev afsluttet i 2015

 
Projektet har til formål at undersøge, om det er muligt at foretage hjemmebehandling af hæmatologiske patienter ved hjælp af telemedicinsk teknologi

Baggrund

Udgangspunktet for projektet er, at man havde en idé om, at der kunne gives bedre behandling til hæmatologiske patienter i Region Syddanmark ved hjælp af telemedicin, da det kun er OUH i Odense, der foretager denne behandling for borgerne i regionen.

Hæmatologiske patienter, herunder kræftpatienter, er meget syge, og kan kræve behandling op til en gang om ugen. Der er derfor store udgifter og gener forbundet med transport og spild af transporttid for regionens borgere.

 

Formål/vision

Projektets formål er at afdække, om der findes eksisterende teknologier til blodprøveanalyser i eget hjem, der kan løse problemet - og om disse er gode nok, og har et realistisk prisniveau. Derudover vil man eventuelt igangsætte test af disse, og afdække hvilke patientgrupper, der vil kunne have gavn af telemedicinsk behandling.

Derudover ønsker projektet at se på, hvordan det organisatoriske set-up omkring telemedicinsk behandling bør være, for at man kan høste både organisatoriske- og kliniske gevinster - herunder hvordan den kommunale del af behandlingen for denne patientgruppe kan inddrages.


Aktiviteter i projekter:

 • Markedsscreening af eksisterende teknologier: Foretages af ekstern samarbejdspartner med ekspertise på området
 • Analyse af patientgrupper med henblik på afdækning af hvilke grupper, den telemedicinske behandling kan være til gavn for
 • Eventuel test af teknologi
 • Afdækning af organisatoriske ændringer, der skal til for at kunne implementere telemedicinsk behandling, og hvordan kommunal behandling kan inddrages.

 

Hvad er forventet outcome af projektet?

I projektet ønsker man at finde en teknologi og afprøve et organisatorisk set-up, som gør det muligt at levere hjemmebehandling for hæmatologiske patienter. På den måde vil færre patienter skulle fragtes til behandling i Odense fra deres bopæl, som kan være beliggende i hele Region Syddanmark.

 

Projektet er stoppet lige pt., fordi man ikke har fundet en egnet teknologi, som kunne løse problemet. Der er en forventning om, at teknologien på sigt kommer på markedet, da der er mange, der arbejder med blodprøveteknologi.

 
KontaktpersonClaus 
        Duedal Pedersen

Claus  Duedal Pedersen

Projektleder


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital

Claus  Duedal Pedersen

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Izinga

Jannick Toftegaard  Jensen

Email:  LOADEMAIL[jtj]DOMAIN[izinga.dk]

Web:   www.izinga.dk