Hospital Hjemme

 
 
 
Undersøgelse af muligheder for at passe akut syge, ældre medicinske patienter i eget hjem

Baggrund

20140114_hospital hjemmePresset på sengepladserne på de danske sygehuse stiger i takt med, at der bliver flere ældre, og antallet af sengepladser reduceres. Samtidig kan det for en række ældre medicinske patienter være uhensigtsmæssigt at være indlagt, da de risikerer at få infektioner eller funktionsnedsættelse, som kan svække dem yderligere. Men nye teknologiske produkter åbner i disse år mulighed for at lade flere ældre patienter være indlagte i eget hjem.

 

Patient@home delprojektet Hospital Hjemme ledes af Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital i tæt samarbejde med Odense Kommune og en række private virksomheder. Omdrejningspunktet i Hospital Hjemme er at klarlægge, hvad der skal til for at kunne indlægge patienter i eget hjem - hvordan dette kan undersøttes af teknologi og efterfølgende teste de valgte løsninger.

 

Projektet fokuserer særligt på ældre borgere, der ofte bliver indlagt flere gange med sygdomme som fx lunge- og blærebetændelse. Blandt 75 patienter, der er godkendt efter nærmere fastlagte kriterier til at deltage i projektet, indlægges 45 traditionelt på Odense Universitetshospital. De 30 indlægges, plejes og behandles i eget hjem efter at være tilset i hospitalets akutmodtagelse. Alle patienter deltager efter eget ønske i projektet.

 

Udgangspunkt og mål

Projektet tager udgangspunkt i en undersøgelse og fastsættelse af, hvilke forudsætninger og teknologier, der skal være til stede og kunne tages i anvendelse for, at patienten kan behandles og plejes på forsvarlig vis i eget hjem. Den teknologiske del af projektet tager afsæt i, hvad det sundhedsfaglige personale fra Odense Universitetshospital og Odense kommune har behov for at vide noget om hos den indlagte patient. De teknologiske løsninger bygger således på disse ønsker og behov som fra starten har dannet baggrund for udarbejdelse af en kravspecifikation.

Et særligt fokus i projektet er afdækningen af mulighederne for at passe akut syge ældre medicinske patienter i eget hjem frem for på hospitalet. Forskere fra Odense Universitetshospital ser bl.a. på, om teknologiske løsninger, som fx telemedicin, sensor- og monitoreringsudstyr kan understøtte behandlingen i eget hjem, og om teknisk udstyr kan holde kontakten med omverdenen, når hjemmeplejen ikke er på besøg.

 

Målet er - med afsæt i kravsspecifikationen - at identificere eksisterende og godkendt udstyr, som kan understøtte indlæggelse i eget hjem. Projektet forventes herudover at føre til udvikling af ny teknologi og services, hvor det på baggrund af konkrete behov og resultater viser sig nødvendigt. Ved projektets afslutning evaluerer patienter, pårørende og personale på de indhentede erfaringer. Samtidig vurderes de organisatoriske udfordringer samt projektets økonomiske potentiale.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med private virksomheder fra partnerkredsen i Patient@home. 

 

Se præsentationerne fra seminaret Patienten i Hjemmet 25. februar 2015 HER.

  
Se videopræsentation af det intelligente låsesystem, der anvendes i Hospital Hjemme HER.

 
Kontaktperson

Anette  Tanderup

Læge, Ph.d.-studerende


Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Email:  LOADEMAIL[anette.tanderup]DOMAIN[rsyd.dk]

KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Partnere

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Anette  Tanderup

Email:  LOADEMAIL[anette.tanderup]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Access Technology ApS

Thomas   Ginnerup Kristensen

Email:  LOADEMAIL[tgk]DOMAIN[acct.dk]

Web:   http://www.acct.dk

NETomsorg

Henrik  Klode

Email:  LOADEMAIL[hk]DOMAIN[netomsorg.dk]

Web:   http://www.netomsorg.dk

Systematic

Claus Kj.  Andersen

Email:  LOADEMAIL[claus.kjaergaard.andersen]DOMAIN[systematic.com]

Web:   http://www.systematic.com

YesGroup

Michael   Jensen

Email:  LOADEMAIL[michael]DOMAIN[10plus10.dk]

Web:   http://www.yesgroup.eu

Odense Kommune, Implementering og Udvikling v/Ældre- og Handicapforvaltningen

Martin  Nitze

Email:  LOADEMAIL[manit]DOMAIN[odense.dk]

Web:   http://www.odense.dk/om%20kommunen/forvaltninger/aeldre%20og%20handicapforvaltningen/virksom%20viden

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Caroline  Strudwick

Email:  LOADEMAIL[caroline.strudwick]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

Odense Universitetshospital, Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Kristian  Kidholm

Email:  LOADEMAIL[kristian.kidholm]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk

Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Anne  Lee

Email:  LOADEMAIL[ale]DOMAIN[cast.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ccohere

Innovationsnetværket RoboCluster

Conny  Heidtmann

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

Web:   http://www.robocluster.dk

Lindpro - kompetenceområde Velfærdsteknologi

Finn  Mikkelsen

Email:  LOADEMAIL[fmik]DOMAIN[lindpro.dk]

Web:   http://www.lindpro.dk/