Videotolkning til særligt sårbare patienter

 
 
Projektet blev afsluttet i 2014

 
Udbredelse af videotolkning til afdelinger på OUH, som arbejder med særligt sårbare patientgrupper med anden etnisk baggrund end dansk

Baggrund

Videotolkning er med succes blevet udbredt i Region Syddanmark, som en del af et nationalt implementeringsprojekt over en 3-årig periode. Dog har det været svært at få implementeret på de afdelinger, der arbejder med særligt sårbare og udsatte patientgrupper. Derfor vil man med det her projekt igangsætte en særlig indsats målrettet mod at få disse afdelinger til at benytte videotolkning, og finde ud af hvad der skal til, for at det bliver en succes.

 

Formål/vision

Projektets vision er at udbrede videotolkning, så det benyttes i samme grad på afdelinger med særligt sårbare patienter som på resten af OUH.

Projektlederen afholder en række møder med udvalgte afdelinger, som ellers ikke benytter videotolkning, for at afdække problemerne, og hvad der skal til for at løse dem. Derefter vil man hjælpe afdelingerne med at afprøve teknologien i deres miljøer for at sikre sig, at de kommer godt i gang, og bliver trygge og fortrolige med teknologien.

 

Herunder ses en tolk i tolkecenteret, som kan se og kommunikere med patienten og behandleren:

 

20150413_PatientheadsetTolker

 

Og herunder ses det mobile udstyr, som er placeret i lokalet med patienten og behandleren, hvorigennem de kan se og kommunikere med tolken:

 

20150413_Mobileudstyr_i_lokalet_204_143

 

Hvad er forventet outcome af projektet?

Med projektet forventer man at kunne hjælpe udvalgte afdelinger til at benytte videotolkning til deres patienter, og få det implementeret i den daglige drift.

 

Status på projektet

Videotolkning er kommet i drift og er nu en stor succes.

 
KontaktpersonEva 
                Lund

Eva  Lund

Innovationskonsulent


Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Email:  LOADEMAIL[eva.lund]DOMAIN[rsyd.dk]

Partnere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Eva  Lund

Email:  LOADEMAIL[eva.lund]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://cimt.dk/

Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Arndis  Svabo

Email:  LOADEMAIL[arndis.svabo]DOMAIN[rsyd.dk]

Web:   http://www.ouh.dk/wm266206

Cisco

Dorthe  Nielsen

Email:  LOADEMAIL[donielse]DOMAIN[cisco.com]

Web:   http://www.cisco.com/