Efterlyses: Teknologier til udlæggelse i eget hjem

 
Efterlyses: Teknologier til udlæggelse i eget hjem
16. december 2013
Projektet ’Hospital Hjemme’ inviterede 11. december 2013 leverandører til orienterings- og dialogmøde med en efterlysning af teknologiske løsninger, der kan muliggøre en sikker og tryg udlæggelse af patienter i eget hjem. Interesserede virksomheder samles til workshop om den videre proces i januar 2014.

Geriatriprojektet "Hospital hjemme" under Patient@home undersøger, om det er muligt at behandle og pleje akut, syge ældre i eget hjem frem for på hospitalet. Projektets ambitiøse mål er allerede i sommeren 2014 at udlægge de første patienter hjemme, som forsøg i Odense Kommune.

 

Der er tale om et såkaldt feasibility-studie, et udvidet pilot-studie, der skal undersøge, om det kan lade sig gøre at udlægge patienter hjemme, herunder analysere, hvilke ydelser der skal bruges, hvordan det skal organiseres, hvor tilfredse patienterne er, og om der overhovedet kan realiseres en økonomisk gevinst og et mindre pres på hospitalerne ved at udlægge patienter hjemme?

 

Leverandører søges med løsninger til sikker udlæggelse i eget hjem

Den 11. december 2013 inviterede Hospital Hjemme virksomheder til et orienterings- og dialogmøde om projektet, hvor projekts partnere, OUH Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Universitet og RoboCluster, præsenterede deres ønsker, behov og krav til teknologier og løsninger, som skal muliggøre overvågning og behandling af patienter i eget hjem.

 

Projektets partnere er på udkig efter leverandører, der kan leverer teknologier og udstyr til et interimistisk 'smart home'. Løsningen skal kunne etableres i patientens eget hjem med få ressourcer inden for et par timer og sikre, at patienten trygt kan udlægges hjemme og modtage en behandling, der svarer til behandlingen på sygehuset.

 

- Der er tale om ældre, skrøbelige patienter, som er akut svækkede og inficerede med blærebetændelse eller lungebetændelse og ofte i en akut konfusionstilstand. De har måske kroniske sygdomme, hjertesygdomme, lungesygdomme, som de kommer med akut. Typisk får de også meget medicin og har behov for pleje, sagde overlæge Jens-Ulrik Rosholm fra Geriatrisk afdeling på OUH Odense Universitetshospital.

 

Stor interesse fra virksomhederne til videre dialog og samarbejde

Virksomhederne viste stor interesse for at arbejde videre med løsninger til projektet, men påpegede at tidshorisonten er for kort. Både i forhold til en nærmere definition af projektet og et egentligt udbud, CE-godkendelser, infrastruktur og organisatoriske krav.

 

- Det vi i virkeligheden kigger på, er et værktøj til, hvordan vi integrerer det og kobler op mod diverse standarder, og hvordan vi sætter diverse udstyr på: videoovervågning, mobilkommunikation og lignende. Så det vi kigger efter, det er et projekt. Og jeg kan godt få øje på, hvordan vi laver sådan et projekt, hvor vi løser alle de her ting, men jeg kan ikke få øje på, hvordan vi får lavet det til sommer, sagde Jørgen Norlund Hansen, adm. direktør i Retina Systems ApS:

 

- Der er ikke én leverandør, der kan leverer det hele. Men hvis vi alle sammen leverer, hver vores del, så tror jeg, vi kunne få et rigtig godt projekt, med en god fællesnævner. For i virkeligheden er det jo sådan, at du skal have et fuldt funktionsdygtigt system før du kan skrive Jens Peter hjem, sagde Jørgen Norlund.

 

Der findes en del "stand-alone-løsninger", der kan bruges i projektet, men de skal kombineres på nye måder og spille sammen, før de kan løse, om ikke alle, så en del af de udfordringer, som OUH Odense Universitetshospital og Odense Kommune har skitseret, ved udlæggelse i eget hjem.

 

Efter mødet er interesserede virksomheder, med forskellige kompetencer og løsninger, blevet samlet i en arbejdsgruppe, som holder workshop i januar 2014. Gruppen har tilkendegivet interesse i at indgå i et videre samarbejde, med henblik på at sammensætte eksisterende løsninger, som muliggør, at pilotstudiet kan gå i gang med udlæggelse af de første patienter i eget hjem.

 

Praktiske oplysninger

Hospital Hjemme er et spydspidsprojekt i Patient@home og gennemføres i et samarbejde mellem OUH Odense Universitetshospital, Odense Kommune, Syddansk Universitet og RoboCluster. For yderligere information kontakt Conny Heidtmann, RoboCluster, cohe@mmmi.sdu.dk, M. +45 2058 5132.

 

På informationsmødet deltog: Cekura, Complit, CGI, IBM, KMD, Medisat, Next Step Citizen, Retina Systems, Sensor Medical, Systematic, Viewcare og Woerk.

 
KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]