Indlæggelse i eget hjem

 
Indlæggelse i eget hjem
20. august 2013
Geriatriprojektet ”Hospital hjemme” på OUH Odense Universitetshospital, der undersøger om det er muligt at passe akut, syge ældre i eget hjem frem for på hospitalet, forventer at kunne indlægge de første patienter hjemme i starten af 2014.

I takt med, at der bliver flere ældre, vokser presset på sengepladserne på sygehusene. Samtidig kan det være usundt for mange medicinske patienter at komme på sygehuset, hvor de risikere at få en infektion eller funktionsnedsættelse, som kan svække dem yderligere.

 

Derfor kigger et forskerhold på OUH Odense Universitetshospital på, om det er muligt at passe akut, syge ældre i eget hjem frem for på hospitalet. Forskerne ser bl.a. på om teknologiske løsninger, som fx telemedicin og overvågningsudstyr kan understøtte behandlingen i eget hjem, og om teknisk udstyr kan holde kontakten med omverdenen, når hjemmeplejen ikke er på sygebesøg.

 

Målgruppen for forskningsprojektet er ældre mennesker, der ofte bliver indlagt flere gange med sygdomme som lunge- og blærebetændelse. Der bliver trukket lod mellem 75 patienter, der er godkendte til at være med i projektet, hvor 45 skal passes på sygehuset og 30 skal behandles i eget hjem, efter at være tilset i akutmodtagelsen. De første patienter forventes indlagt i eget hjem i starten af 2014.

 

- Det er klart, at vi har haft mange overvejelser omkring at lade ældre patienter blive behandlet i eget hjem. Mange af dem har været så meget på sygehuset, at de egentligt ikke orker mere at være der. Omvendt, når de bliver akut syge, har de brug for behandling og pleje, siger overlæge Jens-Ulrik Rosholm, ph.d., Geriatrisk afdeling på OUH Odense Universitetshospital, der er med i projektet.

 

Projektet "Hospital hjemme" møder positiv opbakning. Ikke bare fra politisk side men også fra Ældre Sagen og de ældre selv, ser man positivt på muligheden for at være indlagt i eget hjem.

 

- Det kan være en belastning for en ældre person at være indlagt på et sygehus. Man er væk fra de vante omgivelser, der kan være larm og uro, og der kan være risiko for infektioner. Det at være i hjemmet kan være mere trygt. Men det er under forudsætning af, at der er adgang til en behandling og pleje af høj kvalitet, siger seniorkonsulent Mirjana Saabye fra Ældre Sagen til Jydske Vestkysten, 17.08.2013, Indland, p.7)

 

Axel Nielsen, der flere gange har været indlagt på OUH Odense Universitetshospital med lungebetændelse, er enig:

 

- Det er meget bedre og hyggeligere at være hjemme i de daglige omgivelser. Du er jo ikke dødssyg, fordi du bliver indlagt med en gang lungebetændelse, siger Axel Nielsen.

 

For yderligere information om geriatri eller projektet Hospital Hjemme

Kontakt Jens-Ulrik Rosholm, ph.d., overlæge og specialist i intern medicin, geriatri og klinisk farmakologi ved Geratrisk afdeling, OUH Odense Universitetshospital, jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

 

Se artikel Akut syge ældre skal ud af sygehusene, Jydske Vestkysten, 17.08.2013

 

Se indslag på TV2Fyn, 12:10, 16.08.2013