Hospital Hjemme kører på fuldt blus

 
Hospital Hjemme kører på fuldt blus
28. april 2014
To nye konsortier er sammensat i projektet Hospital Hjemme, under Patient@home. Opgaven er at udvikle konkrete kommercielle løsninger, der skal sikre, at visionen om at indlægge ældre akutte medicinske patienter trygt og sikkert i eget hjem kan realiseres i stedet for at skulle indlægge dem på sygehuset.

10 virksomheder kan se potential i Patient@home-projektet Hospital Hjemme. De har nu indledt et samarbejde om at udvikle løsninger, som kan realisere projektets visioner; nemlig at kunne "indlægge" ældre akutte medicinske patienter trygt og sikkert i eget hjem, i stedet for at skulle ind- og udskrive dem løbende på hospitalet til undersøgelse, observation og behandling. En proces, der kan være både stressende og generende for den ældre, og som ligger stort pres på hospitalsvæsenet.

 

De 10 virksomheder er fordelt på to konsortier, hvor sundhedssektoren og to af virksomhederne er med i begge konsortier. Konsortierne skal hver udvikle et bud på en løsning, der gør det muligt at indlægge patienter i eget hjem. I første omgang fokuseres der alene på ældre, skrøbelige patienter, som eksempelvis er ramt af en infektionssygdom som blærebetændelse eller lungebetændelse.

 

Konsortierne er nu gået i gang med at udarbejde deres løsninger. Når koncepterne ligger klar, vil de blive præsenteret for sundhedssektoren, som efterfølgende vil udvælge, hvilket løsningsforslag de vil gå videre med. Målet er at igangsætte et pilotprojekt, hvor det bliver testet, om den valgte løsning holder vand og fungerer i praksis.

 

- Sidst i maj præsenteres løsningerne for sundhedssektoren, som vælger, hvilken løsning de ønsker at gå videre med i projektet. Vi forventer at indlægge de første patienter i eget hjem i oktober (2014, red.), og der skal indlægges i alt 30 patienter, men dog kun én af gangen, siger Conny Heidtmann fra RoboCluster, der er projektleder på innovationsdelen for Hospital Hjemme i Patient@home.

 

Indlæggelse i eget hjem

Projektpartnerne i Hospital Hjemme forventer, at den gennemsnitlige tid patienter vil være indlagt i eget hjem er 7 dage. Og det er ikke uden udfordringer, at indlægge dem i eget hjem. Ud over de tekniske problemer, der kan opstå som fx mangel på internet eller høje priser på udstyr, skal egnede patienter også lokaliseres.

 

- Først skal de rigtige patienter findes. Det vil sige patienter, som ikke er for dårlige og som er i stand til at klare en indlæggelse i eget hjem. På den anden skal det heller ikke være patienter, som alligevel blot ville være blevet sendt hjem til almindelig pleje. Endvidere skal patienter og familie acceptere indlæggelse i hjemmet samtidig med, at hjemmet skal være egnet, forklarer Jens-Ulrik Rosholm, der er overordnet projektleder i Hospital Hjemme og overlæge på geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital OUH.

 

Workshops

Forud for dannelsen af de to konsortier har der været indledende workshops i december 2013 og januar 2014, hvor parterne var samlet og de begyndende behov og krav blev præsenteret. Efterfølgende blev de to konsortier dannet, og workshops har siden da været afholdt adskilt, hvor partneren hver især sammen med sundhedssektoren har pejlet sig ind på den rette kurs.

 

- Workshopsne har blandt andet været brugt til at videreudvikle kravspecifikationen og den ønskeliste, der er det centrale i teknologidelen. Det har været nogle meget konstruktive workshops, hvor ønsker og krav fra sundhedssektoren er blevet matchet med, hvad der er teknologisk muligt, siger projektleder Conny Heidtmann.

 

På baggrund af workshopsne er der lavet en fælles kravspecifikation, som tydeliggør, hvilke parametre et koncept som minimum skal opfylde, og som sætter navn på nogle af de ønsker sundhedssektoren har udover kravene.

 

Midler til at gennemføre løsningen

Det konsortium, der bliver udvalgt til at køre projektet videre, og som i sidste ende skal være med til at realisere visionen i Hospital Hjemme, kan gøre brug af 500.000 kr. til at dække den teknologiske del af projektet. Pengene er finansieret af Patient@home og Odense Kommune, og de skal bidrage til, at projektet bliver flyveklar til oktober 2014, hvor første pilotprojekt i Hospital Hjemme forventes at begynde.

 

De to konsortier består af følgende virksomheder:

 

Konsortium I:

 • Cekura
 • Sensor Medical
 • Viewcare
 • IBM
 • CGI
 • KMD

 

Konsortium II:

 • Systematic
 • Yes Group
 • Access Technology
 • NETomsorg
 • CGI
 • KMD

 

Mere information

 

Kontakt projektleder Jens-Ulrik Rosholm T. +45 6541 4600, jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk 

 

 
Kontaktperson

Jens-Ulrik  Rosholm

ph.d. og klinisk lektor


Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Email:  LOADEMAIL[jens-ulrik.rosholm]DOMAIN[rsyd.dk ]