Ny midtvejspublikation fra Patient@home

 
Ny midtvejspublikation fra Patient@home
9. december 2015
Patient@home udgiver en midtvejspublikation, som bringer dig tæt på resultaterne fra projektets første tre år og peger fremad mod indsatsområderne i de sidste år. Publikationen kan rekvireres nu.

Patient@home er Nordens største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som siden starten i 2012 har igangsat flere end 60 forsknings- og udviklingsprojekter med aktiv deltagelse fra 41 virksomheder. Heraf er 13 produkter og services i dag færdiggjorte. Samtidigt har Patient@home udviklet metoder til teknologivurdering og foretaget kvantitative og kvalitative afprøvninger af nye lovende teknologier, som kan bane vejen for bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelse og pleje af patienter i eget hjem.

 

Patient@home træder nu ind i anden og sidste del af projektperioden og vil her sætte særligt fokus på innovationsprojekterne og udnyttelse af den nye viden og forskning, som er udviklet i projektets første periode.

 

- Flere interessante delprojekter er startet, der potentielt kan reducerer hospitalernes ressourceforbrug samt øge patienternes aktive engagement i egen sundhed. I sidste halvdel af projektet skal dette udmøntes i flere konkrete afprøvninger og implementering af nye teknologier skriver direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden i sit forord til en ny midtvejspublikation fra Patient@home.

 

Midtvejspublikationen er udgivet af Teknologisk Institut og gør status over aktiviteterne i Patient@homes første tre år. Under temaerne Monitorering, Pleje i eget hjem, Rehabiliterende træning, Viden- og informationshåndtering, Informations- og kommunikationsteknologi og Fast track giver publikationen indblik i resultaterne fra udvalgte Patient@home-projekter.

 

Hvert tema indledes med en perspektiverende artikel fra en af projektets centrale videnpersoner, som kort ridser aktuelle behov, muligheder og udfordringer op på området, samt hvilke mål og perspektiver Patient@home har sat.

 

Publikationen er gratis og er tænkt som inspiration til det videre arbejde i projektet. Alle partnere vil modtage et eksemplar direkte, ligesom du kan rekvirere flere ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]