Videoer fra projektet

 
 
 
To animationsfilm – Hjemmepatienten og Tværklinikeren -, afslutter arbejdet med etiske guidelines i Patient@home

De to film illustrerer på den ene side nogle af de udfordringer, patienten på den ene side og sundhedspersonalet på den anden side står overfor, når sundhedsteknologier tages i brug af borgeren i eget hjem. Herudover illustrerer filmene de mange udfordringer, der kan være ved hjemmebehandling - samt hvordan borgeren og sundhedspersonalet sammen kan imødegå disse udfordringer, så hjemmebehandling kan blive en god løsning for alle parter.

Filmene er resultatet af et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

 

Hjemmepatienten

 

 

Tværklinikeren