Ecology of Care – inddragelse af mennesket i begrebet ’pleje’

 
Ecology of Care – inddragelse af mennesket i begrebet ’pleje’
 
Undersøgelse af menneskers hverdag med henblik på en forbedring af plejesektoren

 

Baggrund

Begrebet 'pleje' er bredt men dækker traditionelt set over, at én person gør noget for en anden, fx gennem medicinering. Alternativt kan begrebet 'pleje' også dække over inklusion, personligt ansvar og anerkendelse, og det er den tilgang til begrebet pleje, som Patient@home-projektet, Ecology of Care benytter sig af, og som skal foldes ud i projektperioden. Med en ny forståelse af begrebet pleje udføres plejen ikke nødvendigvis kun af plejepersonalet, men også af patienten selv.

 

Vision og mål

Gennem en tværfaglig tilgang til konceptet 'pleje' vil man i projektet undersøge fundamentale spørgsmål om det enkelte menneskes plads i verden og relationer til andre. Visionen er, at man ved at behandle begrebet 'pleje' fra dette bredere perspektiv, også kan opnå forståelse for hvad det betyder at være menneske. 'Pleje' er, gennem relationerne mellem mennesker, en helt grundlæggende del af det at være menneske. Det store spørgsmål er, om det er muligt at generobre vores menneskelighed?

 

Planlagte aktiviteter

• 1. stadie (2014): Grundlæggende koncepter og partnerskaber Møde med interessenter fra universiteter, virksomheder og offentlige institutioner inden for forskellige discipliner med det formål at forberede kollokviet i 2015

 

• 2. stadie (2015): Internationalt kollokvium og sektor-baserede strategi-workshops

 

Nogle partnerskaber er allerede etableret mens andre stadig er undervejs. Derudover søges der om midler til at understøtte de mere langsigtede mål i projektet.

 

Forventede resultater

Projektet vil bidrage til en ny forståelse af begrebet pleje, som indeholder en socio-teknisk balance, hvor man tager udgangspunkt i forståelsen for mennesket, og dernæst tilpasser produkter, services, systemer og miljøer til det enkelte individ.

 

Projektet skal desuden fungere som springbræt til nye projekter, der både indebærer teknologiske og ikke-teknologiske løsninger.

 

SDU og flere eksterne partnere deltager - mere information følger.

 

 
KontaktpersonIan Robert 
                Coxon

Ian Robert  Coxon

Lektor i Experience Design


Syddansk Universitet, Xperience Design Research Group

Email:  LOADEMAIL[irc]DOMAIN[iti.sdu.dk]

Partnere

Syddansk Universitet, Xperience Design Research Group

Ian Robert  Coxon

Email:  LOADEMAIL[irc]DOMAIN[iti.sdu.dk]

Web:   http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/ITI/Forskning/XperienceDesigngroup