Resultater af pilotforsøg

 
 
 
Afprøvningen af "Baby-Kufferten" på Odense Universitetshospital fandt sted blandt indlagte familier på Vuggen i december 2012. Læs mere om resultatet af projektet herunder

Fra uge 40 til uge 48 blev der inkluderet ca. 3 barselsfamilier om ugen; i alt 21 barselsfamilier i en periode på 8 uger. Cirka 40 familier blev tilbud at få en Baby-Kuffert, men kun ca. 50% ønskede dette.

 

Formålet med det gennemførte projekt var at få de første erfaringer med brugen af Patientkufferten og videokonsultationer med forældre til nyfødte, for at undersøge om det vil kunne erstatte den nuværende telefonkontakt eller et ambulant besøg i Barselsklinikken.

 

Resultaterne fra det gennemførte pilotstudie viste, at der er tale om et forholdsvist udgiftskrævende tilbud, som ikke synes at have økonomiske eller helbredsmæssige gevinster ud over øget tryghed hos familierne, da de kun benyttede muligheden for videoopkald i meget begrænset omfang, og da antallet af ambulante besøg ikke så ud til at falde.  

 

Der vil derfor skulle foretages en del ændringer i det organisatoriske setup og udvælgelsen af relevante modtagere af tilbuddet, for at det vil være en hensigtsmæssig løsning at idriftsætte.

 

Læs mere om projektets resultater i den følgende rapport - KLIK HER

 

Kontaktperson

Charlotte Lønfeldt  Jakobsen

Konstitueret afdelingssygeplejerske og kvalitetskoordinator

Odense Universitetshospital

charlotte.jakobsen@ouh.regionsyddanmark.dk

T. +45 6541 1375