Patient@home inspirerer udlandet

 
Patient@home inspirerer udlandet
18. maj 2016
Patient@home har efter fire år fundet melodien. Metoderne og værktøjerne er fintunede, og modellen inspirerer nu aktører i både indland og udland.

Patient@home udvikler velfærdsteknologi til gavn for patienter, sundhedssektoren og samfundet som helhed.

 

- Med Patient@home ønsker vi at understøtte den nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem fulgt op af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering, lyder det fra Patient@homes direktion; professor Uffe Kock Wiil fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann fra Welfare Tech og lægefaglig direktør Peder Jest fra OUH Odense Universitetshospital.

 

Målet er færre og kortere indlæggelser på sygehusene samt udvikling af ny velfærdsteknologi, som med tiden kan skabe arbejdspladser, eksport og vækst i samfundet.

 

Med et samlet budget på knapt 190 millioner kroner for perioden 2012 - 2018, skal Patient@home efter planen munde ud i 40 nye velfærdsteknologiske produkter og services i 2018. I 2016 har platformen involveret flere end 75 partnere, heraf 50 private virksomheder, og der er i løbet af de første fire år startet over 75 projekter op, siger Uffe Kock Wiil, professor fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet..

 

Fintunet gennem årene

Patient@home har udviklet sin egen forsknings- og innovationsmodel til at understøtte udviklingen af nye velfærdsteknologiske produkter og services. Modellen er gennem de første fire år blevet tilpasset efter de indhøstede erfaringer. I store træk er modellen baseret på følgende principper:

 

Alle projekter, som ønsker at starte i Patient@home, bliver screenet ud fra tre overordnede parametre:

 

 1. Innovationshøjde - hvad er nyhedsværdien i det forslåede produkt/service?
 2. Forretningspotentiale - hvad er det kommercielle potentiale i det forslåede produkt/service?
 3. Potentiel effekt - hvad er den potentielle effekt for borgeren (patienten), sundhedsvæsenet og samfundet i det foreslåede produkt/service?

 

Projekter skal vurderes positivt i alle tre kategorier for at blive startet i regi af Patient@home.

 

- Modellen lægger stor vægt på tværfaglighed og reelt samarbejde på tværs mellem forskellige aktører: Forskere, innovationsspecialister, virksomheder, sundsfaglige og patienter. Erfaringen siger, at de mest lovende projekter i Patient@home inddrager alle relevante aktører i deres stræben efter at skabe brugbare produkter, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent fra Welfare Tech.

 

Fokus på evaluering og test

Med ønsket om at løse konkrete problemer i sundsvæsenet samt at teste udviklede produkter i samspil med brugerne i sundhedsvæsenet (både sundhedspersonalet og patienter/pårørende), har Patient@home et særligt fokus på måling og evaluering af effekter.

 

Til dette formål anvender Patient@home en tilpasset udgave af MAST-metoden (Model for Assessment of Telemedicine), som er en europæiske anerkendt model for medicinsk teknologivurdering (MTV). Patient@home har også sammen med den engelske virksomhed, Smart Health Science, udviklet og testet et værktøj, Smart Innovation Management (SIM), til screening af igangværende projekter. SIM-værktøjet er siden 2014 med stor succes blevet brugt til at prioritere indsatsen og ressourcerne i platformen i retning af de mest lovende projekter.

 

Stor interesse i ind- og udland

Modellen med de tilhørende evaluerings- og screeningsværktøjer ser ud til at have god effekt. Virksomheder kan ikke sælge produkter eller services inden for sundhedsområdet uden at have evidens for effekterne af teknologien. Patient@home stiller derfor et solidt evalueringsframework til rådighed, som hjælper virksomhederne med at skaffe den nødvendige evidens. Succesraten for projekter (som er mundet ud i produkter) har de første fire år været omkring 40-50 procent.

 

- Patient@home har i stigende grad skabt interesse både i Danmark og i udlandet. Vi har set eksempler på, at andre danske aktører inden for velfærdsteknologi kopierer (dele af) modellen. Endvidere var Patient@home i maj 2016 inviteret til Barcelona for at erfaringsudveksle med aktører i Catalonien, siger Peder Jest, lægefaglig direktør fra OUH Odense Universitetshospital.

 

Artiklen er bragt som debatindlæg af Patient@homes direktion; professor Uffe Kock Wiil, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet; seniorkonsulent Søren Møller Parmar-Sielemann fra Welfare Tech; og lægefaglig direktør Peder Jest fra OUH Odense Universitetshospital, i Altinget.dk, den 12. april 2016. Link til kilde

 
KontaktpersonSøren 
        Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]