Hvorfor Patient@home?

Den danske demografi og almene sundhedstilstand er under forandring. Eksperter peger på, at der grundet en ændret alderssammensætning i de kommende år kommer flere patienter med pleje- og behandlingsmæssige behov

 

Det betyder, at bl.a. mængden af danske borgere over er 64 år stigende, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Endvidere er mængden af danske borgere med kroniske lidelser som eks. diabetes og hjerte/kar-sygdomme også stigende - og billedet er det samme i store dele af resten af verden.

 

Denne udvikling lægger et stort pres på sundhedssektoren, der efter nuværende metoder både vil skulle varetage et voldsomt stigende antal opgaver med mindre personale samt vil få behov for flere sengepladser og dermed langt flere ressourcer generelt.

 

Velfærdsteknologi kan særligt understøtte patienter og mindske presset på sundhedssektoren på tre forskellige områder: (1), før indlæggelse eller ambulant behandling på hospitalet - i form af bl.a. observation af borgerens fysiske tilstand (2), under behandling som forberedelse til starten af udskrivning til eget hjem; og (3) efter tidlig udskrivning eller ambulant behandling - bl.a. i form af løbende observation af helbred samt ved understøttelse af genoptræning. Effekterne af den teknologiske understøttelse er, at en succesfuld præhospital behandling eksempelvis kan forkorte eller måske helt forhindre indlæggelsesperioden. Samtidig kan effektive patientforløb forkorte opholdet på hospitalet, og gode målrettede behandlinger i patienternes egne hjem kan være med til at minimere antallet af genindlæggelser.

 

Patient@home har til formål at understøtte og udvikle nye velfærdsteknologier til støtte af både den præhospitale behandling samt tidlige udskrivning med fokus på behandling, pleje, observation og rehabilitering i patienternes egne hjem.

KontaktpersonNatalie 
                Lundquist

Natalie  Lundquist

Projektkoordinator


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[nalu]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]