Til kommuner

Patient@home er et åbent forsknings- og innovationssamarbejde for særligt sundhedsprofessionelle, virksomheder, forskere, brugere og patienter på tværs af faggrænser og sektorer

 

Få ny viden om velfærdsteknologiske muligheder

Patient@home er de danske kommuners unikke mulighed for at rykke tættere på den teknologiske udvikling, som vil præge den danske sundhedssektor i årene fremover. Projektet giver kommunerne en unik chance for at påvirke den udvikling af teknologiske velfærdsprodukter og -services, som i Patient@home sætter fokus på bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt et øget antal indlæggelser af patienter i deres egne hjem.

 

Projektet stiler mod udvikling af produkter, som i væsentlig grad understøtter udviklingen i retning af færre og kortere indlæggelser på hospitalerne og øger patienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar for deres egen sundhed. Det medfører, at en række opgaver i fremtiden naturligt vil ligge i patienternes egne hjem - og derfor i mange tilfælde være understøttet af den kommunale hjemmepleje.

 

Vær med til at påvirke udviklingen

Som kommune-repræsentant - fx sundhedsprofessionel eller indkøber - er Patient@home din mulighed for at følge udviklingen og modningen af de teknologier og services, som vil blive en del af morgendagens pleje- og sundhedssektor. Gennem nyhedsbreve, konferencer, workshops og matchmaking - eller måske aktiv projektdeltagelse - får du direkte og konkret viden om de velfærdsteknologiske produkter og services, som der arbejdes på i regi af Patient@home.

 

Vælger du at blive partner i projektet inviteres du ind i en dynamisk og tværfaglig udviklingsplatform, hvor du får mulighed for at tage aktivt del i udviklingen af Patient@homes mange projekter og produkter. Hvad enten du deltager aktivt i fx tests, videnopsamling eller konkrete udviklingstiltag, så er Patient@home din og de danske kommuners mulighed for at følge og påvirke udviklingen af en lang række banebrydende teknologier til støtte af patienter i eget hjem.  

 

Hop på vognen nu - og vær med til at geare de danske kommuner til en velfærdsteknologisk fremtid.

 

Patient@home blev afsluttet pr. 1. februar 2018

KontaktpersonNatalie 
                Lundquist

Natalie  Lundquist

Projektkoordinator


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[nalu]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]