Til hospitaler

Patient@home er et åbent forsknings- og innovationssamarbejde for særligt sundhedsprofessionelle, virksomheder, forskere, brugere og patienter på tværs af faggrænser og sektorer. Og du er inviteret med…

 

Ryk tæt på de teknologiske muligheder

Som repræsentant for de danske hospitaler - fx sundhedsprofessionel eller indkøber - er Patient@home din mulighed for at følge udviklingen og modningen af de teknologier og services, som vil blive del af morgendagens sundhedssektor. Gennem nyhedsbreve, konferencer, workshops - eller måske aktiv projektdeltagelse - får du et direkte link til det netværk af forskere, virksomheder og brugere, som udvikler nye teknologier og services til bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt et øget antal indlæggelser af patienter i deres egne hjem.

 

Påvirk den teknologiske udvikling - og fremtidens sundhedssektor

Vælger du at blive partner i projektet inviteres du ind i en dynamisk og tværfaglig udviklingsplatform, hvor du får mulighed for at tage aktivt del i udviklingen af Patient@homes mange projekter og produkter. Hvad enten du deltager aktivt i fx udpegning af nye indsatsområder, tests og videnopsamling eller konkrete udviklingstiltag, så er Patient@home din og de danske hospitalers mulighed for at påvirke udviklingen af en lang række banebrydende teknologier til fremtidens sundhedssektor.

 

Som hospitalspartner forventes du at deltage aktivt i arbejdet i og omkring Patient@home.

 

Patient@home blev afsluttet pr. 1. februar 2018

KontaktpersonNatalie 
                Lundquist

Natalie  Lundquist

Projektkoordinator


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[nalu]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]