Elektronisk medicinskab gør arbejdet sikrere i den fælles akutmodtagelse

 
Elektronisk medicinskab gør arbejdet sikrere i den fælles akutmodtagelse
3. oktober 2017
Et testforløb på OUH skal belyse fordelene ved et elektronisk medicinskab i den fælles akutmodtagelse. De foreløbige resultater er positive og viser, at sygeplejerskerne sparrer tid ved fremfinding af reservemedicin. Patient@home har muliggjort en forlængelse af testen.

Hverdagen i hospitalernes fælles akutmodtagelse (FAM) er hektisk. Mange patienter kommer hver dag ind med meget forskellige sygdomme og skal have hurtig hjælp, inden de hjemsendes eller sendes videre til en anden afdeling på hospitalet. Det var derfor oplagt, at rette fokus på den fælles akutmodtagelse, da et nyt elektronisk medicinskab skulle testes på OUH Odense Universitetshospital.

 

- Hvis du sikrer den rette medicin i den rette mund, så kan patienterne også hurtigere komme videre. De kan være op til 48 timer i FAM og bliver dér, medmindre det fra starten af indlæggelsen ikke ser ud til, at de kan sendes hjem inden for den tid. Får patienterne en fejlmedicinering, så øges sandsynligheden for, at de bliver indlagt i længere tid, for så kan der komme komplikationer. Det er selvfølgelig først og fremmest ubehageligt for patienten, men det giver også øgede omkostninger for hele systemet, siger Conny Heidtmann fra Innovationsnetværket RoboCluster.

 

Hun er i regi af Patient@home med i et projekt, som har muliggjort en forlængelse af testen af det elektroniske medicinskab på OUH. En test, som nærmere undersøger, hvilke oplevelser og gevinster personalet oplever med e-skabet, samt hvordan løsningen kan tilpasses, så den bliver endnu bedre i en dansk kontekst.

 

Læs også Afprøvning af elektronisk medicinskab på FAM/OUH

 

Den opsamlede viden fra testen bliver afslutningsvis præsenteret i en rapport og en mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering), som udarbejdes i regi af Patient@home i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH Odense Universitetshospital. Resultaterne vil indgå i testen af andre produkter og løsninger, der skal bruges på det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH. Herunder hvordan arbejdsgange og opgaver på det nye FAM og Sygehusapoteket skal indrettes.

 

Øget sikkerhed for patient og personale

Projektet og testen retter fokus på håndteringen af reservemedicin i den fælles akutmodtagelse. Dvs. den medicin, som ligger uden for standardsortimentet og patientens faste medicin. Mens standardsortimentet står på faste hylder ude i medicinrummene, hvor det er tydeligt at se, hvor man kan finde medicinen, opbevares reservemedicinen i dag i trådkurve.

 

- Det kan være svært for sygeplejerskerne at finde og holde styr på udløbsdatoer, og se hvad der i det hele taget er i kurvene. FAM får også mange opkald fra andre afdelinger, som gerne vil låne reservemedicinen. FAM er en af de afdelinger på OUH, som ligger inden med mest reservemedicin, siger Signe Dyrehauge, projektleder på Sygehusapotek Fyn, OUH Odense Universitetshospital.

 

Det elektroniske medicinskab hjælper med at holde styr på medicinen. Sygeplejerskerne bliver guidet til at tage den rigtige medicin, ligesom det er nemmere at holde styr på beholdning og udløbsdatoer.

 

- Det foregår på den måde, at når en sygeplejerske skal hente noget medicin, fx smertepræparatet Pamol, taster hun ”Pamol” ind på skærmen. Så får hun vist en række forskellige måder medicinen kan gives på: i pilleform, til opløsning, osv. Når sygeplejersken har valgt, hvad hun skal have, vil en lampe lyse på hylden, som viser præcis, hvor hun finder det ønskede præparat. Hun bliver med andre ord guidet til at tage det helt rigtige præparat. Skal hun bruge to, scanner hun stregkoden på æsken og taster ”2”. Nu er det dels registreret, at præcis den sygeplejerske har taget to Pamol fra skabet, og det indgår selvfølgelig i dokumentationen for, at der er taget to Pamol til den her patient. Dels sker der en lagerstyring over til apoteket, som ved, hvornår afdelingen er ved at løbe tør for den pågældende medicin. De skal ikke over og tælle og se, hvad der mangler. På den måde er der en øget sikkerhed for både patienten og personalet, siger Conny Heidtmann.

 

Positive forventninger til testresultatet

Det er den finske virksomhed NewIcon, der har udviklet e-skabet og stillet det til rådighed for testen på OUH. Oprindeligt skulle e-skabet afprøves i tre måneder, men med hjælp fra Patient@home er testperioden blevet forlænget med yderligere fire måneder.

 

I alt 150 sygeplejersker er oplært i at bruge skabet, og den viden de samler, om hvad der fungerer, og hvad der kunne være bedre, bliver videregivet til NewIcon. Fx har de givet feedback om, hvordan displayet og brugerfladen kan tilpasses til danske præferencer, ligesom NewIcon har fået ændret i softwaren, så det passer til en dansk kontekst.

 

- Det er altid bedre at prøve en løsning af i en længere periode. Så er du mere sikker. Undervejs har vi lavet en tilfredshedsundersøgelse, som du kender fra smiley-standerne i IKEA, hvor du kan bedømme butikkens service på trykknapper med smiley-ansigter; fra grøn, glad smiley til rød, sur smiley. For at lave sådan en undersøgelse er det rart, at du har haft et større antal medarbejdere igennem. Potentielt kan 150 sygeplejersker være i berøring med skabet, så vi har været glade for at få en længere afprøvning, siger Signe Dyrehauge.

 

Testresultaterne forventes at ligge klar ved testens afslutning sidst på efteråret 2017. De foreløbige tilbagemeldinger er positive og understøtter formodningen om, at skabet både vil spare personalet tid på at finde medicinen og mindske spild, da det bliver mere overskueligt at se, hvornår et produkt har udløbsdato.

 

- Der er også nogle tendenser, som viser i retning af, at apotekspersonalet har færre telefoniske opkald, fordi sygeplejerskerne nemmere kan gå ind og slå op, hvilken reservemedicin der er i det elektroniske medicinskab. Sygeplejerskerne bruger simpelthen mindre tid på at fremfinde reservemedicin. Men det har vi ikke dokumentation for endnu, siger Signe Dyrehauge.

 

Dokumenteres med mini MTV

Inden projektets afslutning vil der i regi af Patient@home blive gennemført en mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering) af e-skabet i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH Odense Universitetshospital. Vurderingen vil efterfølgende ligge som dokumentation for testen og potentielt indgå som beslutningsdokument i forhold til implementeringen af nye produkter på Nyt OUH.

 

- Rigtig mange projekter bliver kørt uden, at der bagefter er en dokumentation. Hvis ikke man laver en struktureret evaluering, så er projektet ikke så bevendt. Det er i hvert fald svært at overbevise andre om, hvad kom der ud af projektet. Virksomhederne er typisk også glade for en MTV. I det første testforløb ville NewIcon gerne evaluere selv, men det er meget stærkere, at andre står bag med en uvildig evaluering. Det stiller også virksomheden stærkere, siger Conny Heidtmann.

 

Det elektroniske medicinskab præsenteres på Patient@homes afslutningskonference den 1. februar 2018, hvor du også vil kunne høre nærmere om testen og de fundne resultater.

 

Tilmelding og program for Patient@homes afslutningskonference 

 

Læs også Afslutningskonference: Nu gøres resultaterne op

 
KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmi.sdu.dk]