Oplev borgernære løsninger på WHINN

 
Oplev borgernære løsninger på WHINN
5. oktober 2017
Ph.d.-studerende fra OUH Odense Universitetshospital præsenterer innovationsmetoden ’participatory design’ på WHINN 2017. Se nogle af de behov og resultater, der er kommet ud af et participatory designforløb i Patient@home, samt de tekniske løsninger projektpartnerne i tæt samarbejde patienterne har arbejdet sig frem til.

Fire projekter fra Patient@home er i år med på WHINN EXHIBITION, der afholdes som del af WHINN - Week of Health and INNovation, den 10. og 11. oktober 2017 i Odense Congress Center.

 

- Vi udstiller forskningsresultater fra OUH Odense Universitetshospital, som baserer sig på princippet ’participatory design’ hvor man forsøger at finde teknologiske løsninger på ikke i forvejen identificerede behov men indenfor et mulighedsrum, hvor der kunne være et eller flere behov, der skal dækkes. Behovene konkretiseres af dem, som faktisk har behovet, det vil sige patienterne, som er med til at samskabe den løsning, der skal udvikles. På forhånd ved man ikke, hvor stor løsningen bliver, eller hvilket problem, løsningen specifikt skal løse. Det finder man ud af i samarbejde med dem, der har brug for det, her patienterne, fortæller Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech og projektleder i Patient@home.

 

De fire projekter præsenteres på Patient@homes stand i udstillingen på WHINN, hvor ph.d.-studerende fra OUH Odense Universitetshospital præsenterer designmetoden ’participatory design’ og de konkrete udfordringer, Patient@home har arbejdet med.

 

Ekstra hjælp til osteoporose-patienter

Tre af løsningerne er udviklet i forhold til osteoporose-patienter og adresserer patienternes behov alt efter, hvilket stadiet de er i deres osteoporose (knogleskørhed): Om de er ved at blive udredt for osteoporose, om de har fået sammenfald i ryggen pga. osteoporose, eller om de er kommet så langt i sygdommen, at de har fået deres første osteoporotiske hoftebrud. Et såkaldt ”low impact” brud på hoften.

 

- Det er tre meget forskellige stadier i det at være en osteoporose-patient. Alle bliver svagere i knoglerne med tiden, men hvis man får det hurtigere end gennemsnittet, så diagnosticeres man med osteoporose, forklarer Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Den ene tekniske løsning er en decideret informations-app målrettet patienter, der skal til at scannes for osteoporose tidligt i deres forløb. Disse patienter har primært brug for information, og at informationen hurtigt er tilgængelig. Patientgruppen med sammenfald i ryggen har også fået en app-løsning. Denne løsning handler ikke så meget om information, men snarere om guidning og vejledning om, hvordan patienterne bedst lever med deres osteoporose.

 

- Selv om det begge er app-løsninger, så er det meget forskellige app-løsninger. Og selv om de er omfattet af det samme firmas løsning, MedWave, så er de bygget meget forskelligt op. Det kunne godt have været forskellige firmaer, der havde leveret forskellige løsninger, men det har givet mening i den her sammenhæng at bruge den samme virksomhed, fordi patienterne er på det samme sygehus og i det samme forløb; selv om deres sygdomsforløb både tidsmæssigt og behovsmæssigt er helt adskilt, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Gør det nemmere at være nyretransplantations-patient

Det fjerde projekt adresserer nyretransplantations-patienter og de behov patienterne har før, under og efter en nyretransplantation. Behovene har vist sig at være meget forskellige, fordi patienterne er helt forskellige steder, både mentalt og fysisk, alt efter, hvor i transplantationsprocessen de er.

 

- Det der fylder mest er faktisk alt det, der er rundt om processen. Det med at få en ny nyre har lægerne rigtig godt styr på i dag: Hvilke nyre passer til hvem, hvor lang tid holder de, og hvordan skal man gøre og forberede sig medicinsk. Det patienterne har udtrykt behov for, det er alt det, der ligger uden om, både logistikken omkring det, informationsgraden af det, og hvordan de holder sig motiverede. Det har arbejdet med participatory design vist, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Det er også MedWare, der har været inden over nyretransplantations-forløbet. Her har den største udfordring ikke været de tekniske funktionaliteter men at finde ud af, hvad er det for behov patienterne har og hvornår, samt hvilke behov man har skulle fokusere på.

 

- Behovene i et nyretransplantationsforløb er meget forskellige. Det er nogle helt andre tanker, der løber gennem hovederne på patienterne før de får at vide, at de skal have en ny nyre, som op til transplantationen og efter, at de fået den nye nyre. Det specielle ved nyretransplantationsoperationspatienter er også, at det ikke bare er patienten selv, det drejer sig om. Nogle gange er det en pårørende eller et familiemedlem, som donerer den nye nyre. Det har den effekt, at efter nyretransplantationen, så føler den, der har fået den nye nyre, sig frisk og godt tilpas, mens den, som har doneret nyren pludselig er den syge. Det er en stor udfordring at adressere, da det typisk ikke er noget, man har tænkt over før; eller hvor stor en indvirkning det egentligt har. Det adresserer vores løsning, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Borgernære produkter med effekt

Løsningerne i et participatory designforløb har et andet afsæt, end det vi normalt kender fra udviklingsforløb, hvor vi typisk identificerer et problem, som vi finder en løsning til. Med forskningsmetoden participatory design starter man før, man overhovedet har et decideret behov. I stedet for ser man på et mulighedsrum, hvor der potentielt kunne være et eller flere uadresserede behov. Ud fra dette mulighedsrum hjælper brugerne, her patienterne, med at kvalificere behovene fra start til slut, så der kan udvikles en løsning. Det kan være en teknisk løsning, en kommunikationsløsning eller måske en arbejdsgang, der skal ændres, for at løse problemet.

 

- Det er en iterativ innovationsproces, hvor man ikke kender det umiddelbare mål. Det er ikke en kommerciel måde at udvikle et produkt på, for man ved ikke fra start, hvad det er for et produkt, man er i gang med at lave, eller hvor meget man kan tjene på det. Men det er en metode, som virksomheder kan få rigtig meget ud af på sigt. Det er lidt et ”Kinderæg”. Virkomheden får noget, som de ikke på forhånd ved præcist hvad er. Men lige gyldigt hvad, så har det højst sandsynligt en værdi for dem. Og for de offentlige parter er det en rigtig god måde at få virksomheder ind i deres kommuner eller sygehuse på. Lidt som Brian Mikkelsen (erhvervsminister, red.) udtaler, at han vil have iværksætterne helt ind på sygehusene. Det her er en af de måder, vi i Patient@home har vist, at vi kan få iværksættere og SMV’er ind på sygehusene, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Med udstillingen på WHINN vil Patient@home inspirerer virksomheder og andre samarbejdspartnere til at indgå i denne type projekter, som bringer indsigt og fagviden ind i projekterne på et meget højt fagligt niveau.

 

- Det er en læring og metode, som vi gerne vil præsentere for andre sygehuse i Danmark og i Norden. Metoden kan åbne op for et blomstrende iværksættermiljø mange steder, og så er det tanken om at få udviklet de bedst mulige løsninger til sundhedssektoren, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Mød projektpartneren og få en guidet rundvisning

På Patient@homes stand vil du møde de ph.d.-studerende fra projektet. De vil præsentere de behov og resultater, der er kommet ud af at anvende participatory design, men også præsentere de tekniske løsninger, som de har arbejdet sig hen i mod i tæt samarbejde med patienterne og de øvrige participanter.

 

Tirsdag den 10. oktober, kl. 10:00 - 10:30 og onsdag den 11. oktober, kl. 13:00 - 13:30 er der arrangeret en særligt guidet tur i udstillingen, som adressere patienter i eget hjem. Rundvisningen lægger bl.a. vejen forbi Patient@homes stand og ideerne og løsningerne fra projektets participatory designproces.

 

De udviklede løsninger præsenteres også på Patient@homes afslutningskonference i 1. februar 2018 sammen med en lang række andre løsninger fra Patient@home.

 

Læs mere Afslutningskonference: Nu gøres resultaterne op

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]