Robot giver en hjælpende arm til ultralydsscanning

 
Robot giver en hjælpende arm til ultralydsscanning
31. marts 2016
Danske Robotic Ultrasound arbejder på at skabe en løsning, der kan frigøre ultralydsoperatøren fra det ergonomisk hårdt belastende scanningsarbejde. Løsningen vil også gøre det muligt at udføre ultralydsscanning over store afstande. Det åbner for interessante eksportmuligheder.

Robotic Ultrasound er for nylig blevet partner i Patient@home. Med bistand fra blandt andet Teknologisk Institut arbejder virksomheden på at skabe en løsning, som lader en robotarm holde en ultralydsscanner.

 

Det er en stor fordel for ultralydsoperatøren. Traditionel ultralydsscanning er en hård belastning for operatøren, som skal bruge mange kræfter på at trykke scanneren hårdt mod patientens krop og samtidig holde scanneren stille for at få tydelige scanningsbilleder.

 

Robotarmen betyder mindre belastning

Ved at bruge en robotarm til at holde ultralydsscanneren bliver den menneskelige operatør mindre belastet og kan foretage flere scanninger. Via et joystick kan operatøren styre robotarmen og foretage en ultralydscanning på niveau med en "normal" scanning. Joysticket har tre motorer og formidler den modstand, robotarmen møder, så ultralydsscanneren kan bevæges sikkert rundt på patientens krop.

 

- Forestil dig en robotarm, der skal scanne en gravids mave. Det er på mange måder en grænseoverskridende løsning, men et fantastisk eksempel på, at den teknologiske udvikling nu er så langt, at de allernyeste robotløsninger kan fungere i nær kontakt og i samspil med mennesker, siger Tobias Theodorus Perquin, konsulent ved Teknologisk Institut.

 

Der er også et andet vigtigt aspekt ved Robotic Ultrasounds løsning: Den kan bruges på afstand via en internetforbindelse. I et land med store geografiske afstande, som fx Grønland eller Norge, kan en højtspecialiseret ultralydsoperatør scanne en patient uden, at vedkommende skal transporteres længere end til nærmeste ultralydsrobot. Det skåner patienten og sparer transportomkostninger i sundhedsvæsenet.

 

Scanner på plejecenter

På sigt er det tanken, at robotscannere også skal kunne placeres på plejecentre, så de ældre slipper for at skulle transporteres til nærmeste hospital for at blive scannet.

 

Løsningen støttes af Patient@home og er stadig i udviklingsfasen. Den skal både på produkt- og softwareniveau opnå CE-mærkning som medicinsk udstyr, før den kan introduceres på markedet, og netop nu søger Robotic Ultrasound efter den rette robotarm, der lever op til og dokumenterer overholdelse af krav til medicinsk udstyr. Virksomheden forventer, at løsningen kan nå markedet i løbet af 2017.

 

- Jeg er med i Patient@home for at skabe netværk og relationer og for at få kontakt til brugere og indkøbere i det offentlig sundhedsvæsen. Derudover er Patient@home også en god platform til at få eksponeret produktet over for sundhedssektoren, siger Søren Pallesen, partner i Robotic Ultrasound.

 
KontaktpersonTobias 
                Theodorus Perquin

Tobias  Theodorus Perquin

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[tope]DOMAIN[teknologisk.dk]