Plastikbeholder gør op med årtiers praksis

 
Plastikbeholder gør op med årtiers praksis
14. april 2016
Absolute Liquid Solutions er ny partner i Patient@home. Efter fem års udvikling er de nu klar med en beholder, der har potentialet til at ændre på årtiers praksis omkring brugen af formaldehyd til konservering af vævsprøver. Det kan få stor betydning for sundhedspersonalets helbred.

Hvert år bliver der taget 140.000 vævsprøver alene i Region Syddanmark. Men vævsprøverne bliver fortsat håndteret som for årtier siden, selvom det involverer brugen af det giftige og kræftfremkaldende middel, formaldehyd.

 

Det vil virksomheden Absolute Liquid Solutions ændre på. De er netop optaget som partner i Patient@home, og har gennem de sidste fem år arbejdet på at perfektionere en beholder, som de har døbt Safe-Biopsy.

 

Beholderen består af en en plastikcylinder, hvori vævsprøven lægges. Cylinderen indeholder fra producenten formaldehyd, som oversvømmer vævsprøven. Når vævsprøven tages ud af beholderen, flyder al formaldehyd bort fra prøven og bliver inde i cylinderen.

 

Personalet kommer derfor på intet tidspunkt i berøring med den giftige væske, og vævsprøven bliver kun udsat for et minimum af ilt, som giver forrådnelse og gør prøven ubrugelig. Med denne cylinder kan vi i sundhedsvæsenet tage et stort og afgørende skridt i forhold til at forbedre personalets helbred og patienternes sikkerhed.

 

Introduktion til markedet

Safe-Biopsy har et stort potentiale hos alle, der arbejder med vævsprøver på tværs af sektorerne. Safe-BiopsyBeholderen kan bruges i patientens hjem, og hvor dent vil overflødiggøre, at patienterne skal møde op på en klinik, som skal have både giftskab, udsugning og alt det andet udstyr, som kræves for at kunne håndtere formaldehyd forsvarligt. Produktet er både også skalerbart og vil kunne sælges langt ud over landets grænser.

 

- Løsningen har stort impact, og er et godt eksempel på et Patient@home-projekt, idet den kan bruges både i primærsektoren og i sekundærsektoren - og specielt i samarbejdet mellem de to sektorer. Vævsprøvetagning med Safe-Biopsy kan nemlig nu foretages præcist, hvor patienten befinder sig, og det vil gavne både patienterne og sundhedsvæsenet generelt, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech.

 

Safe-Biopsy skal snart afprøves i praksis på Odense Universitetshospital OUH, som Absolute Liquid Solutions har indgået en aftale med. Patient@home hjælper virksomheden med at få de rigtige kontakter i den kommunale sektor samt med praktiserende læger, speciallæger og hospitalerne.

 

- Første og vigtigste udfordring er at afprøve prototypen klinisk og forskningsmæssigt, så patient- og personalesikkerhed bliver bedst mulig. Udfordringen bliver også at holde Safe-Biopsy-beholderen på et økonomisk attraktivt prisleje og sikre CE-mærkning m.m. Vi vil i den kommende tid hjælpe Absolut Liquid Solutions med deres kliniske forskning og produktets videre udvikling, så så mange som muligt kan få glæde af den frem over, siger Niels Ejskjær, medical advisor, MD PhD.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]