Reality Check giver boost til projekter i Patient@home

 
Reality Check giver boost til projekter i Patient@home
23. september 2015
Der er mange fordele ved at udvikle løsninger i Patient@home. En af dem er Reality Check, som tilbydes til projekter, der har gennemført en MAST-evaluering. I august 2015 fik tre projekter feedback fra det tværfaglige ekspertpanel og input til den videre udvikling. Et af dem var Spiromagic, som nu fokuserer på forhandlernet og klinisk evidens.

Tre projekter i Patient@home fik i august 2015 foretaget Reality Check af et tværfagligt ekspertpanel, som gav feedback og input til projekternes videre udvikling. Det er anden gang Patient@home gennemfører Reality Check og giver projektpartnere mulighed for at præsentere deres projekter for erfarende eksperter og spørge ind til projekternes styrker og svagheder.

 

- Med Reality Check får partnerne input på de udfordringer, de har, og tværfaglig sparring på selve produktet og deres udviklingsproces. De kan få feedback på, hvordan de kommer videre med deres løsning og hvordan de får hul på, hvilken metode de rent forskningsmæssigt kan bruge, for at få deres løsning op på et højere niveau, så sundhedssektoren vil købe den. Nogle får også input i forhold til markedet, og hvad der skal til for, at sundhedssektoren vil anvende løsningen ude i almen praksis, siger Conny Heidtmann fra Innovationsnetværket RoboCluster, der arrangerer Reality Checkene i Patient@home.

 

Ekspertpanelet er bredt funderet i sundhedssektoren og består af fagprofessionelle eksperter, læger, udviklingsterapeuter, sygeplejersker og sundhedsøkonomer fra universitetshospitalerne og forskningscentrene inden for sundhed og velfærdsteknologi; samt ingeniører fra Teknologisk Institut. Sammen giver de input til både teknologi, forskningsdesign, patientinvolvering, effektvurdering, organisatoriske udfordringer og implementering af løsningerne i sundhedsvæsenet.

 

Er det den rigtige vej vi går?

Et af de projekter, som fik Reality Check i august var Spiromagic, der udspringer af virksomheden Move Innovation. I samarbejde med Innovationsnetværket RoboCluster, Næstved Kommunes sundhedscenter, Syddansk Sundhedsinnovation og Danmarks Lungeforening har de udviklet en elektronisk lungefunktionsmåler, der kan gøre hverdagen lettere for KOL-patienter.

- Vi gik målrettet efter at få rådgivning omkring markedssituationen, fordi vi er kommet så langt med produktet. Vi ville godt have panelets input til, hvad de synes, vi skulle gøre, og det stemte godt overens med det, vi selv mente. Så på den måde var det rigtig godt. Vi fik bekræftet, at den vej, vi er på vej ud ad, er den rigtige, siger udviklingschef Jørgen Ole Kjær fra Move Innovation.

De gode råd blev taget i brug med det samme, og Spiromagic indgik umiddelbart efter Reality Checket aftale med en forhandler, som skal sælge produktet.

 

- Panelet pegede på, at vi skulle finde nogle til at sælge vores produkt. Vi sad allerede i forhandlinger med en forhandler og fik hurtigt lukket kontrakten med Maribo Medico, som nu sælger Spiromagic i Danmark. Det er en direkte konsekvens, siger Jørgen Ole Kjær. Læs mere om Spiromagic på www.spiromagic.dk 

 

Siden er det gået stærkt for Spiromagic, og arbejdet fortsætter med at få andre til at sælge produktet også. Senest har Jørgen Ole Kjær været i Kina for at finde forhandlere der. Samtidig arbejdes der aktivt på at få godkendelser på plads og gennemført kliniske studier, som viser, at det kan betale sig at anvende Spiromagic.

 

- Det var også en af de ting panelet pegede på. Hvad giver det for brugerne? Vi har lavet en række undersøgelser, men mangler evidens, som viser sort på hvidt, at det her giver 20 % færre lægebesøg hos de praktiserende læger. Vi har haft de første møder med universiteter, som vil hjælpe med at sætte sådanne studier op. Fx som en postdoc eller PhD på Syddansk Universitet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis ved forskningsleder Jens Søndergaard, som sad med i panelet, siger Jørgen Ole Kjær.

 

Læs også Elektronisk spirometer skal gøre livet med KOL lettere 

 

Tværfaglig feedback med udgangspunkt i telemedicinsk vurdering

Patient@homes Reality Check tager udgangspunkt i en MAST-evaluering (Model for ASsessment of Telemedicine), som projektpartnerne selv udarbejder med innovationslederen som tovholder. Evalueringen giver et praj om, hvor projektets styrker og svagheder ligger, og hvad der skal fokuseres på i Reality Checket.

 

MAST er i dag den mest udbredte metode til evaluering af effekter og konsekvenser af telemedicinske løsninger i Europa, og udviklet med danske ekspertiser i spidsen. Metoden består af effektmålinger på syv domæner, som fanger alle gevinster ved teknologien: Karakteristika, patientsikkerhed, klinisk effekt, patientens oplevelse, økonomiske aspekter, organisatoriske aspekter og sociokulturelle aspekter. Ud over dette kigger MAST også på løsningens skalerbarhed. Projekter, som går gennem et Reality Check, skal derfor have en vis modenhed.

 

Læs også Evaluer din telemedicinske løsning 

 

- Det kan ikke betale sig at lave en MAST, hvis ikke man har et robust projekt. Det kan være meget forskelligt, hvor man ligger fokus i de enkelte domæner, men der skal være noget substans, ellers giver det ikke mening. Det kan godt være, at man ikke har lavet en økonomisk evaluering eller kigget på de organisatoriske implikationer, men det ændrer ikke på, at man kommer til at tage stilling til det. Nogle projekter vil arbejde meget med patientperspektivet og måske betone brugerinddragelse, mens andre kan være meget teknologitunge, og så er det måske kliniske studier, der fylder mest. Men det kræver først og fremmest, at der er et godt og robust projekt, ellers får vi ikke den ønskede effekt, siger Conny Heidtmann.

 

Kvalificering af projektet undervejs

Der er til dato gennemført seks Reality Check i Patient@home. Tre i maj 2014 og tre i august 2015. På baggrund af erfaringerne fra den første runde er strukturen tilrettet, så Reality Checket nu ligger på et senere tidspunkt i udviklingsprocessen. Løsningerne er dermed tættere på markedet end tidligere, og det giver mulighed for at udarbejde nogle stærkere MAST-evalueringer, som ekspertpanelet kan give bedre vejledning og input til. Viden, der kan være en vigtig referenceramme, når virksomhederne skal ud og markedsføre deres produkt eller service.

 

- Som partner i Patient@home får man mulighed for at bruge nogle værktøjer til at kigge ens projekt godt og grundigt igennem i sømmene. Og så er der det her ekspertpanel, som de kan trække viden ud af. Det sparrer udviklingsomkostninger frem for, at de skulle opfinde det hele selv, og processen bliver mere kvalificeret, fordi de har haft alle de her folk inden over. De kan trække på Syddansk Sundhedsinnovation, arbejdspakkelederne og alle dem, der sidder i Patient@homes bestyrelse og direktion. Projektet giver også god adgang til slutbrugerne på hospitaler og i kommuner. Det giver alt sammen en form for kvalificering af projektet undervejs, siger seniorkonsulent og projektleder i Patient@home Søren Møller Parmar-Sielemann fra Welfare Tech.

 

Det næste Reality Check afholdes, når tre nye projekter er klar til at få foretaget en evaluering. Du kan se en oversigt over hvem, der sidder i Ekspertpanelet ved Reality Check her 

 

For yderligere information

Vil du vide mere om Reality Check i Patient@home kan du kontakte Conny Heidtmann, Innovationsnetværket RoboCluster, cohe@mmmi.sdu.dk, T. +45 2058 5132.

 

Vil du vide mere om Spiromagic kan du kontakte Jørgen Ole Kjær, udviklingschef i Move Innovation, som fstår bag Spiromagic, T. +45 2014 1243, jorgen.ole@moveinnovation.dk.

 

Har du en ide til et projekt i Patient@home kan du kontakte seniorkonsulent og projektleder i Patient@home Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech, smps@welfaretech.dk, T. +45 2932 7470.

 
KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]