Elektronisk spirometer skal gøre livet med KOL lettere

 
Elektronisk spirometer skal gøre livet med KOL lettere
19. september 2014
En elektronisk lungefunktionsmåler fra Spiromagic kan ved at registrere KOL-kronikeres data bidrage til, at der bliver grebet tidligt ind ved forværring i borgerens tilstand. Samtidig kan borgerne selv via en app følge med i, hvordan deres sygdom udvikler sig.

Spiromagic er et nystartet, selvstændigt selskab, der udspringer fra Move Innovation. Som del af Patient@home er virksomheden i gang med at udvikle en elektronisk lungefunktionsmåler, som kan kobles til en app i fx en smartphone.

 

Med app'en ved hånden kan borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) selv følge med i, hvordan udviklingen er i deres sygdom uden, at de skal til lægen hele tiden. Målet med løsningen er at sikre en bedre behandling af KOL-kronikere, undgå anfald og nedbringe antallet af indlæggelser. KOL er i dag en udbredt og desværre voksende sygdom, som beløber sig til omkring 23.000 indlæggelser om året alene i Danmark.

 

- Jo mere man ved om sin sygdom, jo bedre kan man ofte leve med den. Lungetallet er den primære parameter, der fortæller, hvordan dine lunger har det. Ved at måle lungetallet regelmæssigt kan borgeren med KOL få større viden om sin egen sygdom og dermed få et bedre beslutningsgrundlag for, hvilke aktiviteter borgeren skal og kan gøre eller deltage i, forklarer Jørgen Ole Kjær, udviklingschef i Move Innovation, som står bag Spiromagic.

 

Løsningen bygger på et elektronisk spirometer, der kan måle ens lungetal. Spirometeret er koblet sammen med en app, hvor brugeren kan aflæse sine tal og se udvikling i lungefunktionen.

 

Øge livskvaliteten

Den elektroniske lungefunktionsmåler fra Spiromagic skal kunne holde borgere med KOL fra sygehusene ved at monitorere deres lungetal tæt. Med løsningen bliver målingerne flyttet ud af konsultationsværelset og hjem til borgerne selv. Borgere med moderat eller svær KOL får periodevist et anfald, der kræver indlæggelse. Målet er at forebygge disse indlæggelser med det elektroniske spirometer og den tilhørende app.

 

- Ved at måle regelmæssigt kan vi give lægerne og sygeplejerskerne en længere reaktionstid, således at en indlæggelse kan undgås. Fx ved at lægerne ændrer medicineringen pga. en nedagående tendens i målingerne, som nærmer sig et kritisk niveau. Lungekurven er den primære måling for borgere med KOL, forklarer Jørgen Ole Kjær.

 

Han forventer også, at det bliver muligt at løfte livskvaliteten hos KOL-kronikere i takt med at kronikerne får en bedre mulighed for at følge med i deres egen sygdom direkte via en app.

 

- Vi har store forventninger til, at produktet kan øge livskvaliteten for borgerne og være med til at nedbringe de menneskelige omkostninger ved en bedre kontrol over egen sygdom. Borgeren skal ikke bruge transporttid på at få 10 minutters konsultation af lægen, men kan i stedet gøre det online. Og kan borgeren undgå bare ét anfald ved regelmæssige målinger, så er meget sparet for alle parter, fortæller Jørgen Ole Kjær.

 

Prototype tæt på markedet

Selve produktet skal være simpelt og intuitivt at betjene, så borgerne let kan anvende det. Spirometeret har senest været testet gennem fokusgruppeinterviews og en workshop i Horsens Kommune i samarbejde med Danmarks Lungeforening.

 

- De gode idéer, der kom frem her, blev allerede implementeret henover sommeren i prototypen, fortæller Conny Heidtmann fra Innovationsnetværket RoboCluster, der er projektleder for projektet i Patient@home.

 

Næste skridt for Spiromagic er at foretage test af app'en over længere tid, så udviklerne af produktet kan få uddybende feedback på effekten og betjeningen af den samlede løsning.

 

- Vi skal have lavet en brugerinddragelse over længere tid, så der kan komme svar på, om app'en skal laves om. Vi skal også have en vurdering af, om det fungerer godt eller skidt for borgeren, sådan som hele setup'et er i løsningen, forklarer Conny Heidtmann.

 

Syddansk Sundhedsinnovation vil stå for planlægning og brugerinddragelsen i projektet, men også selve det elektroniske spirometer skal testes, inden produktet rammer hylderne og borgere selv investerer i løsningen.

 

- Vi modtager de første 200 producerede eksemplarer den 1. november 2014. Ca. 100 udsættes for ødelæggende påvirkninger for at teste giftighed, robusthed, holdbarhed osv. Og 100 sættes til salg for en begrænset skare, som vil være med i en interessegruppe, der fremadrettet skal give input til de næste versioner, fortæller Jørgen Ole Kjær.

 

Fra start er det meningen, at spirometeret fra Spiromagic skal være et billigt telemedicinsk spirometer, der kan købes af kunder/borgere, som ønsker at følge udviklingen i deres egen sygdom tættere.

 

Spiromagic forventer, at løsningen er i handel fra første kvartal 2015 med mulighed for forudbestillinger fra 1. december 2014.

 

- Vi forventer at kunne få prisen ned på 995 kr. i butikkerne inklusiv moms. Prisen vil dog afhænge af , hvor mange mellemhandlere vi skal igennem for at nå butikshylderne, siger Jørgen Ole Kjær.

 

Jørgen Ole Kjær vil præsentere det elektroniske spirometer fra Spiromagic for partnerne i Patient@home ved det næste konsortiemøde den. 13. november 2014.

 

For yderligere information

Kontakt Jørgen Ole Kjær, der er udviklingschef i Move Innovation, som står bag Spiromagic, T. +45 2014 2043, jorgen.ole@moveinnovation.dk.

 
KontaktpersonJørgen Ole 
                Kjær

Jørgen Ole  Kjær

Business Development Director


Move Innovation Aps

Email:  LOADEMAIL[jorgen.ole]DOMAIN[moveinnovation.dk]