Patient@home tog pulsen på teknologiens muligheder inden for psykiatri

 
Patient@home tog pulsen på teknologiens muligheder inden for psykiatri
2. juni 2016
Det psykiatriske område har traditionelt ikke været et fokusområde for velfærdsteknologiske virksomheder. Men det er ved at ændre sig. Et informationsmøde til Health & Rehab Scandinavia-messen tog pulsen på mulighederne.

Patient@home og Welfare Tech var værter for et informationsmøde om nye løsninger til socialpsykiatriområdet til Health & Rehab Scandinavia. Her præsenterede virksomhederne ANYgroup og Life-Partners deres IntelligentLIFE-løsning, som er blevet en del af et udviklingsforløb under Patient@home.

 

I Patient@home er det målet at finde løsninger, der sikrer god behandling til patienter, selvom de er på afstand af fagpersoner. Netop i socialpsykiatrien er dette område stadig uopdyrket. Der er behov for innovation, så behandling og forebyggelse på området får højere kvalitet og opnår mere kontinuet. Det var temaet for informationsmødet.

 

I Patient@home er det forventningen, at IntelligentLIFE kan bidrage med en værdifuld metode til tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien. Systemet kombinerer en kommunikationsplatform med intelligente sensorer i den enkeltes hjem og kan fx holde øje med, om borgeren forlader hjemmet eller lader komfuret være tændt.

 

Målet for de to virksomheder er at tilpasse IntelligentLIFE, som oprindeligt er udviklet til demenspatienter, så det kan fastholde psykiatriske patienter i en god hverdag med struktur. Det skal også være et redskab for fagpersonalet til at se, hvornår borgeren er på vej til et tilbagefald.

 

Tænk større på psykiatriområdet

På informationsmødet kunne de fremmødte blandt andet høre et oplæg fra Thomas Maestri Brittain, projektleder i Enheden for Velfærdsteknologi, Københavns Kommune. Hans budskab til virksomheder, der udvikler teknologiske og digitale løsninger til socialpsykiatriområdet, er at få styr på tre typiske udfordringer:

 

 • Forretningsmodeller for eksempelvis apps skal nytænkes, så de bedre matcher borgerens recoveryproces og vej mod selvstændighed
 • Driftssikkerhed og virksomhedernes soliditet skal tænkes tydeligere ind fra start
 • It-sikkerhed skal kommunikeres tydeligere i indkøbsprocessen til alle parter - fra borger til virksomhed

 

Virksomhederne må heller ikke blive for specialiserede i deres løsninger:

 

- Virksomhederne skal tænke større og turde træde ind i vores driftsvirkelighed. Alt for mange løsninger er designet meget smalt til en enkelt institution med et specifikt behov. Vi skal op i en stor skala, før de økonomiske gevinster er væsentlige set fra fx København Kommunes side, siger Thomas Maestri Brittain.

 

Her har kommunen også et ansvar for at hjælpe virksomhederne ind. Deltagerne fik indblik i Københavns kommunes materiale til den gode dialog om borgernes behov.

 

Se Københavns Kommunes materiale

 

Netop skalerbarhed var noget af det, som ANYgroup og Life-Partners lagde vægt på til informationsmødet. Det gælder både i forhold til den enkelte borger, som kan vælge til og fra i forhold til løsningens sensorer og i forhold til kommunerne.

 

Dorte Dalkjær, projektchef i CoLAB Denmark, gjorde i den forbindelse opmærksom på nødvendigheden af at afklare arbejdsgangene i forbindelse med mulighederne i IntelligentLIFE for at sende informationer til personalet. Hvornår skal personalet gribe ind, og hvem har ansvaret?

 

Værdifulde input

Der var en god dialog til informationsmødet, og ANYgroup og Life-Partners fik værdifulde input til, hvad en løsning til psykiatriområdet skal rumme.

 

- Inden for psykiatrien kan du ikke komme med en standardløsning, som bare gælder for alle. Din løsning skal være ekstremt skalerbar og fleksibel, så personalet og borgeren præcist kan vælge, hvilke muligheder de vil bruge, siger Bo Høvedsgaard Iversen, salgs- og marketingschef i Life-Partners.

 

Han peger også på en anden stor forskel. Demenspatienter vil typisk bruge IntelligentLIFE resten af deres liv. Derimod vil patienter inden for psykiatrien ofte kun have brug for IntelligentLIFE i en begrænset periode, indtil de får det bedre. Det vil de to virksomheder skulle forholde sig til i udviklingsforløbet i Patient@home.

 

- Det er også vigtigt, at vi i udviklingsforløbet får inddraget personalet. IntelligentLIFE vil kunne give dem nye typer af information og fx kan bidrage til at kvalificere patientens egenvurdering med objektive data, siger Bo Høvedsgaard Iversen.

 
KontaktpersonSøren 
        Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]