Patient@home udvikler nye løsninger til socialpsykiatrien

 
Patient@home udvikler nye løsninger til socialpsykiatrien
14. april 2016
Vær med når muligheder for at skabe bedre sammenhæng i socialpsykiatrien sættes på dagsorden og nye partnere i Patient@home afprøver innovativ teknologi, der faciliter langvarige indsatser, hvor patient, pårørende og relevante fagpersoner koordinerer ressourcerne til gavn for patienter og pårørende.

I socialpsykiatrien er der behov for innovation, så behandling og forebyggelse får højere kvalitet og opnår mere kontinuet. Der er behov for at gå nye veje, så tilbuddene inden for socialpsykiatrien kommer på niveau med tilbuddene inden for andre sygdomme (somatiske lidelser). På det socialpsykiatriske område er involveringen af pårørende en central faktor og måske endnu vigtigere i forhold til opsporing, behandling og forebyggelse, end det er tilfældet ved andre sygdomme. Det er ofte behov for vedvarende tværfaglige indsatser og en løbende social støtte.

 

Patient i eget hjem

I det nationale projekt, Patient@home, udvikler virksomheder sundhedsløsninger i tæt samarbejde med offentlige institutioner og universiteter, der har til hensigt at give patienter bedre og sundere liv i eget hjem. Fokus ligger er på mestring, tryghed og sammenhængende behandlingsforløb, som skal give patienterne større livskvalitet og tryghed i hverdagen.

 

Virksomhederne ANYgroup og Life-Partners, er netop blevet en del af Patient@home med deres fælles løsning IntelligentLIFE. Løsningen sammentænker de to virksomhederes eksisterende løsninger inden for kommunikation, struktur og tryghedsalarmering, og den skal nu i regi af Patient@home udvikles og afprøves inden for socialpsykiatrien.

 

- Det er nyt for os at gå ind på det socialpsykiatriske fagområde, men vi ser behovene her, og vi har relevante løsninger. Patient@home er et oplagt projekt, hvor vores viden og erfaring med at skabe tryghed kan blive afprøvet og implementeret til gavn på andre sygdomsområder. Behovene er presserende, så det er en fordel, at vi kan bidrage med produkter og løsninger, der er tryghedsskabende, som allerede har været igennem tests, certificeringer, etiske afvejninger med mere, fortæller Henrik Klode, direktør i ANYgroup.

 

Behov for sammenhæng

Hvor alarmering er centralt for tryghed, er en fælles kommunikations- og planlægningsplatform afgørende for sammenhæng i behandling, opsporing og forebyggelse. Herunder også den "triple-loop-kommunikation", der foregår mellem patient, kommune og pårørende. Der er netværket af familie, venner og fagpersoner omkring patienten, som på hver sin vis er en ressource, der skal bringes i spil for, at patienten kan opnå den bedst mulige livskvalitet. Og det beror i høj grad på mestring på baggrund af relevant og aktuel støtte.

 

- En af grundstenene i IntelligentLIFE er værktøjet Life-Manager, som Life-Partners oprindeligt udviklede med fokus på plejesektoren. Life-Manager er et pædagogisk værktøj, som bygger på en planlægnings-, strukturerings og kommunikationsplatform. Her integreres al relevant kommunikation vedrørende en borger i ét system. Borgeren inviterer de personer ind, som er ønskede i indercirklen omkring liv og sygdom. Inden for plejesektoren og særligt på demensområdet har vi oplevet, hvordan pårørende nu reelt kan være ressourcer i processerne omkring den syge. Det giver sammenhæng og bedre livskvalitet, fortæller Bo Høvedsgaard Iversen, salgschef i Life-Partners.

 

Psykiatriske patienter i eget hjem

Størstedelen af psykiatriske patienter lever det meste af deres liv i eget hjem. Derfor vurderer Søren Møller Parmar-Sielemann, der er projektleder i Patient@home og seniorkonsulent i Welfare Tech, at psykiatrien i høj grad kan drage nytte af de værktøjer og løsninger, som Life-Partners og ANYgroup allerede har stærke business cases for på plejeområdet.

 

- Det er to velafprøvede løsninger, der nu integreres i IntelligentLIFE og afprøves på det socialpsykiatriatriske område. Jeg har kun grund til at tro, at den tilpassede løsning vil skabe værdi for psykiatriske patienter, deres pårørende og fagpersonerne i såvel kommuner som i regionerne, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Hør mere og prøv selv

De involverede parter, Patient@home, Life-Partners og ANYgroup, ser frem til afprøve løsninger, i primært danske kommuner, henover de næste år. For at igangsætte udviklingen af psykiatriløsningen samt åbne op for nye samarbejdspartnere, inviterer partneren alle til et gratis seminar om tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien i forbindelse med Health & Rehab Scandinavia 2016. Det foregår den 11. maj 2016 i Bella Center i København.

 

Tilmelding og mere information om seminaret Tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien.

  

Der er gratis entre til Health & Rehab Scandinavia. Her kan du bestille en online-billet 

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]