Midtvejsrapport: Informations- og videnshåndtering

 
Midtvejsrapport: Informations- og videnshåndtering
14. marts 2016
Ny app skal gøre hjemmetræning af nakkesmerter lettere. RehApp er en teknologiunderstøttet vejlednings- og træningsapplikation for patienter med nakkesmerter og udstråling til arm og udvikles som del af Patient@home. Læs mere i ny midtvejsrapport.

Af Uffe Kock Wiil, professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet. Projektleder og forskningsleder i Patient@home og medlem af direktionen

 

IKM, Information and Knowledge Management, handler basalt set om at få det mest mulige ud af de data og den viden, som er tilgængelig. IKM involverer forskellige aspekter (herunder "big data"-aspekter) i relation til indsamling, monitorering, strukturering, samkøring, fortolkning, analyse og visualisering af sundhedsdata.

 

Patient@home har afdækket et stort potentiale i relation til at forbedre brugen af de sundhedsdata, som allerede er tilgængelige på sygehuse, i kommunerne og hos de praktiserende læger. Vi har ofte hørt sundhedspersonale udtale, at de mener, at de allerede gør deres arbejde godt, men at de kunne gøre deres arbejde endnu bedre, hvis de fik udnyttet de allerede

eksisterende sundhedsdata bedre.

 

IKM-området i Patient@home har som målsætning at arbejde tæt sammen med slutbrugere (sundhedspersonale såvel som patienter og pårørende) med det formål at udvikle brugbare og nyttige softwareværktøjer. Dette kan være værktøjer til klinisk beslutningsstøtte, som kan understøtte sundhedspersonalet i at gøre deres arbejde hurtigere og/eller bedre samt integrerede sundhedsplatforme, som sætter patienter (i samspil med deres pårørende og sundhedspersonalet)

i stand til bedre at tage vare på sig selv ("patient empowerment").

 

IKM-området bidrager således med viden og kompetencer inden for sundhedsinformatik ("health informatics" på engelsk) (især omkring værktøjer til klinisk beslutningsstøtte og integreredesundhedsplatforme), informations- og videnshåndtering (herunder data mining og maskinlæring) samt software engineering (udvikling af softwareværktøjer).

 

Den overordnede filosofi er at arbejde tæt sammen med slutbrugere, og i samspil med dem at identificere potentielle nye IKM-værktøjer og teknikker, som kan hjælpe brugerne ved at understøtte og/eller automatisere forskellige (rutine) opgaver i relation til deres data, information og viden. Feltstudier og brugerstudier (brugerinddragelse) er en vigtig del af dette arbejde.

 

IKM-aktiviteterne i Patient@home kan overordnet inddeles i to kategorier: klinisk beslutningsstøtte og integrerede sundhedsplatforme. Inden for klinisk beslutningsstøtte er der

blandt andet fokus på:

 

• identifikation af højrisikopatienter

• tidlig opsporing af forværring i patienters tilstand

• analyse og visualisering af data til sundhedspersonalet Inden for integrerede sundhedsplatforme er der blandt andet fokus på:

• patientoverblik over egen sundhedstilstand

• motivering af patienter til rehabilitering

• informationsdeling blandt patienter (og pårørende) i sociale netværk

 

Patient@home illustreret, Kirsten 68 år.

"For nogle måneder siden blev jeg akut indlagt med hjerteflimren og blev udskrevet nogle dage efter, uden at lægerne kunne fortælle mig, hvad der var galt - ud over at jeg skulle tage det roligt. Heldigvis kom jeg med i et forsøg med et hjerteplaster, som hele tiden målte min hjerterytme og nogle andre ting gennem hele dagen. Mine hjertedata blev samlet op af en boks, som løbende overførte mine data til en computer på sygehuset. Ud fra disse data fandt lægerne ud af, at jeg nok havde søvnapnø, som måske kunne være en af årsagerne til hjerteflimmeret, som jeg så

nu er i behandling for. Havde det ikke været for den nye teknologi og evnen til at måle og samle data og få dem analyseret, tror jeg ikke, at lægerne havde fundet ud af, hvad jeg fejlede, endnu."

 

Hent artikel om Informations- og videnshåndtering som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.