MAST er DoseSystems adgangsbillet til det tyske marked

 
MAST er DoseSystems adgangsbillet til det tyske marked
7. december 2016
En ny partnervirksomhed i Patient@home, DoseSystem ApS, har med succes introduceret deres medicinhusker i Danmark. Nu er turen kommet til Tyskland. Med hjælp fra Patient@home skal medicinhuskeren videreudvikles og tilpasses til det tyske marked, og en MAST-evaluering skal dokumentere systemets effekter.

Mange kender det sikkert. Man kan let glemme at tage sin medicin på bestemte tidspunkter eller have svært ved at huske, om man overhovedet har taget den. Det er slut nu med DoseSystems medicinhusker og tilhørende app. Med systemet installeret i hjemmet bliver borgeren med bip og blink mindet om, hvornår det er tid til at tage medicinen, og medicinhuskeren kan rumme piller, creme, plastre og meget andet. Borgeren kvitterer med et OK, når medicinen er taget - og glemmer borgeren alligevel at tage medicinen, kan systemet alamere pårørende eller personalet.

 

DoseSystem medfører medicin til tiden og dermed færre utilsigtede hændelser og bedre service. DoseSystem er blevet designet på baggrund af omfattende brugerinvolvering og tæt samarbejde med danske kommuner, som har haft mulighed for at bidrage til udviklingen. Medicinhuskeren er nu ude i godt 30 danske kommuner, hvor systemet har bevist sin effekt i både hjemmeplejen og på plejecentre.

 

Næste stop: Tyskland

Det har fået DoseSystem til at rette blikket mod nye markeder, og næste skridt er Tyskland. Men hvis medicinhuskeren, der går under navnet DoseCan, skal blive ligeså populær i Tyskland, skal systemet tilpasses de tyske behov. Det er ikke nok blot at oversætte softwaren til tysk.

 

Derfor er DoseSystem for nylig blevet partner i Patient@home og skal med hjælp fra Teknologisk Institut have gennemført en markedsvalidering og MAST-evaluering. Sidstnævnte står for Model for ASsessment of Telemedicin og er den mest udbredte metode til evaluering af effekter og konsekvenser af telemedicin i Europa.

 

- Årsagen til vores succes i Danmark har blandt andet været vores fokus på at skabe en rentabel økonomisk løsning på, at borgere ikke får medicin til tiden. Vi har fået udarbejdet gode business cases og valideret data for systemets effekt. Det er det samme, der er brug for i Tyskland. MAST-evalueringen skal bevise, at effekten også er tilstede i den tyske sundheds- og plejesektor, siger Jesper K. Thomsen, grundlægger og direktør i DoseSystem.

 

Jesper K. Thomsen understreger også behovet for at få videreudviklet systemet, og det ser han gode muligheder for med ny innovation og specialistviden i Patient@home. Den tyske sundheds- og plejesektor er vidt forskellig fra den danske, og tilgangen til data og registreringer er helt anderledes.

 

Først MAST-evaluering, så markedsvalidering

Når dokumentationen via MAST-evalueringen er på plads, får DoseSystem gennemført en markedsvalidering hos Teknologisk Institut.

 

- I markedsvalideringen inddrager vi efterfølgende en tysk ekspert, som kan fortælle, hvad der ellers skal tilpasses for, at systemet kan sælges i Tyskland. Det kan fx være noget om prissætning, siger Randi Villebro Jørgensen, seniorprojektleder i Teknologisk Institut.

 

På grund af det tyske markeds specielle opbygning med flere uafhængige sygekasser og en helt anderledes offentlig sektor har virksomheden brug for at finde den rette indgangsvinkel via markedsvalideringen.

 

- Vi skal helt grundlæggende have afdækket markedet i Tyskland, som virkelig er en stor mundfuld for en virksomhed som vores. Derfor er det fantastisk at kunne samarbejde med alle eksperterne i Patient@home, siger Jesper K. Thomsen.

 

Hvis din virksomhed arbejder med telemedicinske løsninger, og du er interesseret i at vide mere om Patient@home og mulighederne for at få foretaget en MAST-evaluering, kan du kontakte seniorprojektleder Randi Villebro Jørgensen, Teknologisk Institut, på rvj@teknologisk.dk eller T. +45 7220 1596.

 

Læs også Nye MAST-evalueringer i Patient@home bringer løsninger tættere på markedet 

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]