Nye MAST-evalueringer i Patient@home bringer løsninger tættere på markedet

 
Nye MAST-evalueringer i Patient@home bringer løsninger tættere på markedet
16. september 2016
En række partnervirksomheder i Patient@home får i de kommende måneder pilottestet deres velfærdsteknologiske løsninger med en MAST-evaluering hos Teknologisk Institut. Evalueringen giver dem nyttig viden om deres produkts potentiale. Det kan åbne døre til markedet.

En positiv MAST-evaluering er en vigtig vurdering, når en virksomhed vil udvikle og introducere ny velfærdsteknologi til markedet. Det er en internationalt anerkendt metode til evaluering af effekter og konsekvenser af velfærdsteknologi, som undersøger karakteristika, patientsikkerhed, klinisk effekt, patientens oplevelse samt økonomiske, organisatoriske og sociokulturelle aspekter.

 

Hvis MAST-evalueringen (Model for ASsessment of Telemedicin) viser, at løsningen virker og øger patientens muligheder for at være indlagt hjemme, kan en virksomhed bruge MAST'en til at underbygge løsningens egenskaber over for kommuner og hospitaler.

 

Læs mere Evaluer din telemedicinske løsning

 

Et efterår i MAST-evalueringens tegn

I efteråret 2016 vil Teknologisk Institut gennemføre MAST-evalueringer med flere virksomheder, der har udviklet løsninger i Patient@home heriblandt et system fra virksomheden MediComb, der er målrettet medicininformation i kommunal pleje.

 

Læs mere Glostrup Kommune tester MediCombs informationssystem

 

Randi Villebro Jørgensen, seniorprojektleder i Teknologisk Institut, fører virksomhederne sikkert igennem Patient@home-forløbet med test og produkttilpasninger, som afsluttes med en MAST:

 

- De færreste virksomheder har tiden og ressourcerne til selv at vurdere, hvilket potentiale deres løsning her. Med en MAST-evaluering får virksomhederne en vurdering af, om løsningen virker og, om der er et behov for den på markedet. Samtidig kan de trække på en lang række specialister og faggrupper i Patient@home til at videreudvikle deres løsning på baggrund af MAST'en, siger Randi Villebro Jørgensen.

 

MAST-evalueringen er en integreret del af Patient@home's innovationsmodel. Partnervirksomhederne kan desuden få foretaget markedsvalideringer på eksportmarkeder samt et 'reality check'. Her får virksomhederne en tværfaglig sparring fra et ekspertpanel ud fra de konklusioner, som evalueringen nåede frem til. Virksomhederne får feedback på, hvordan de kommer videre med deres løsning og forretningsstrategi, så de sikrer, at løsningen når et niveau, der gør dem attraktive for sundhedssektoren.

 

Læs mere Reality Check giver boost til projekter i Patient@home

 

Sundhedsvæsenet kræver dokumentation

Mange aktører inden for sundhedsvæsenet fx hospitaler kræver i dag dokumentation, før de investerer i en ny telemedicinsk løsning, så de kan sikre sig en dybdegående forhåndsviden om løsningens problematikker, forandringer og effekter:

 

- Helt grundlæggende er det fornuftigt, at vi sikrer, at sundhedsvæsenet kun investerer i løsninger, der virker. Med en MAST kan vi vurdere, om en løsning fx frigiver fagpersonalets tid eller giver borgeren en bedre livskvalitet, siger Randi Villebro Jørgensen.

 

Hvis din virksomhed arbejder med velfærdsteknologiske løsninger, og du er interesseret i at vide mere om mulighederne i Patient@home, kan du kontakte seniorprojektleder Randi Villebro Jørgensen, Teknologisk Institut, på rvj@teknologisk.dk eller T. +45 7220 1596.

 
KontaktpersonRandi Villebro 
                Jørgensen

Randi Villebro  Jørgensen


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[rvj]DOMAIN[teknologisk.dk]