Forskningssporet inspirerer til nye produkter og services

 
Forskningssporet inspirerer til nye produkter og services
15. december 2015
Research Bazar i Patient@home gav inspiration og netværk til virksomheder og pegede frem mod projektets næste fase. Nemlig kommerciel udnyttelse af forskningssporets viden og resultater.

- Selv om vi ikke har været med i et projekt tidligere, deltager vi i alt, hvad vi kan komme til i det her regi. Uanset hvad, så får man en masse kontakter med inden for alle områderne, og det åbner op for en masse ting, siger Søren Møller, teknisk direktør i InCare Systems

 

Søren Møller deltog i Patient@home's Research Bazar, den 3. december 2015, hvor 9 konkrete forskningsprojekter, gennemført i regi af Patient@home, blev præsenteret for interesserede deltagere fra partnerkredsen. Formået var at formidle den viden, der er skabt i forskningssporet, ud til virksomhederne og skabe inspiration og grobund til nye samarbejder og kommercielle produkter.

 

- Vi talte med Kamal Nasrollahi fra Aalborg Universitet, som laver målinger på ansigtsbevægelser. Det er noget af det, vi har talt om i forhold til demens, og måske et område man skulle gå ind og kigge nærmere på. Så selv om vi ikke er konkret med i projekter i Patient@home, så får vi alligevel ting med hjem hver eneste gang, siger Søren Møller.

 

InCare Systems A/S er partner i Patient@home og står bag et ikon-drevet kommunikations- og planlægningsværktøj til plejecentre, bosteder og rehabiliteringscentre inden for ældrepleje, handicap og psykiatrien. Løsningen reducerer plejepersonalets kontortid og minimerer utilsigtede hændelser (UTH) samtidig med, at den skaber større tryghed for borgere og pårørende. InCare-platformen består af borgerskærme, som giver borgere og pårørende informationer og påmindelser om dagligdagens aktiviteter; personaleskærme, der giver overblik fra personalestuen; og infoskærme til fællesarealerne, som fortæller hvem der er på arbejde, og hvilke aktiviteter der aktuelt er i gang.

 

- Man kan kommunikere med personalet hele dagen igennem og få overblik over situationer samtidig med, at det er et kommunikationsværktøj mellem borgere, pårørende og personale. Derudover har vi også overfaldsalarmer til psykiatrien, fortæller Søren Møller.

 

Forebyggelse ved hjælp af ansigtsanalyse

Det er særligt i forhold til alarmsystemer, at Søren Møller fik inspiration med hjem fra Research Bazaren.

 

Lektor Kamal Nasrollahi fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet har som del af Patient@home udviklet computer-vision-metoder til automatisk medicinsk diagnose og monitorering i hjemmet. Specifikt har Kamal Nasrollahi og hans forskningsteam undersøgt om analyse af ansigtsbevægelser kan bruges til at spore patienters fysiske og mentale tilstand. Fx om patienten er træt, stresset eller i smerte.

 

- Når hjertet pumper blod rundt i kroppen opstår der småbitte bevægelser i ansigtet, som ikke kan ses med det blotte øje. Men det kan aflæses ved hjælp af computer-vision. Vi har undersøgt forskellige vision-systemer og forbedreret teknologien betragteligt. Ved hjælp videooptagelser kan vi analysere ansigtets bevægelser og skabe en genkendelse, hvorfra vi kan se, om patienten er træt eller i smerte blot ved at kigge på ansigtet, siger Kamal Nasrollahi.

 

Metoden er interessant, fordi den rummer potentiale til at kunne give en en tidlig indikation på, om en patients tilstand er under forandring. Fx om stressniveauet stiger. Det giver mulighed for at kunne gribe ind og forebygge en situation, inden den konkret opstår, eller at tolke patientens tilstand korrekt, så personalet kan give den rigtige hjælp.

 

- Det kunne være i forhold til en sindsstemning hos en borger. Op til 80 % af alle borgere på plejehjem er demente. Det er en form for psykisk lidelse, hvor man kan være meget udfarende. Her kunne det være en fordel. Når vi er på et kommunalt plejehjem, så laver vi triagering på hver enkelt borger i forhold til deres normaltilstand, men taler du om psykiatrien så triagerer vi dem i forhold til, hvordan er de i dag; er de udfarende eller hvordan er deres tilstand? Hvis vi ved hjælp af ansigtsanalyse kunne gribe ind tre timer før en situation opstår og forebygge, så vil det skabe noget, siger Søren Møller.

 

Selv om der ikke foreligger noget konkret samarbejde efter Research Bazar gik Søren Møller alligevel hjem med ny inspiration og netværk, som potentielt kan komme InCare Systems til gavn fremover.

 

Læs mere InCare Systems 

 

Du kan se en oversigt over de 9 forskningsprojekter som blev præsenteret på Research Bazar her