Præsentation af ni forskningsprojekter i Patient@home

 
Præsentation af ni forskningsprojekter i Patient@home
15. december 2015
Forskere fra hele landet var samlet i Odense, da Patient@home holdt Research Bazar og præsenterede de foreløbige resultater fra ni forskningsprojekter.

Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi lagde lokaler til, da Patient@home holdt Research Bazar, den 3. december 2015 i Forskerparken i Odense. Dagen samlede partnere fra hele landet til præsentation af ni udvalgte forskningsprojekter, som er udviklet i regi af Patient@home.

 

Projekterne er fortsat i et tidligt forskningsstadie, men har alle potentiale til praktisk anvendelse i sundhedsvæsenet enten som produkt, service eller teknologiplatform. For at perspektivere løsningernes potentiale og sætte en retning for den videre udvikling var ekstern professor Kevin Dean fra Patient@home's Advisory Board inviteret til at give feedback på forskernes løsninger.

 

- Sundhedsvæsenet står over for en stor udfordring. Den nuværende model er ved at bryde sammen. Vi kan ikke blive ved med at behandle patienter, som vi gør i dag. Samtidig kræver patienterne mere, og vi har at gøre med et system, som er 60-70 år om at omstille sig til nye innovationer, sagde Kevin Dean i sin indledning til dagens intensive program.

 

Læs også Præsentation og feedback til forskningsprojekterne i Patient@home 

 

De ni forskningsprojekter var:

 

1. Computer-vision-metoder til automatisk medicinsk diagnose og monitorering i hjemmet


Kamal Nasrollahi, lektor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet, kn@create.aau.dk

 

Projektet har undersøgt, om analyse af ansigtsbevægelser kan bruges til at spore patienters fysiske og mentale tilstand. Fx om patienten er træt, stresset eller i smerte. Når hjertet pumper blod rundt i kroppen opstår der små bevægelser i ansigtet, som kan ses ved hjælp af computer-vision. Ved at analysere og genkende disse bevægelser bidrager projektet til udviklingen af et diagnostisk overvågningssystem til patienter og ældre i eget hjem.

 

- Der er et stort potentiale i at monitorere hjerteslag på patienter, der er kritisk syge. Det er interessant, at der ikke er fysisk kontakt med patienten, og at det ikke er invasivt. Jeg har set andre projekter i Patient@home, som bruger videokonferencer med patienter. Det kunne også være en kontekst, hvor det kan bruges, sagde Kevin Dean.

 

 

2. Genoptræning med industrirobotter - Universal RoboTrainer


Jacob Nielsen, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, jani@mmmi.sdu.dk

 

Ideen med projektet er at udvikle en træningspartner til patienter, der er i genoptræning, baseret på robotteknologi. Robotten er udviklet i samarbejde med Neurorehabiliteringen i Ringe på Fyn og kan hjælpe patienter med at udføre og gentage træningsøvelser. Det giver samtidig terapeuterne mere tid til individuelt at tilpasse træningen og observere, om patienterne gør øvelserne korrekt, så patienterne hele tiden træner optimalt.

 

- Det er et produkt, som giver mulighed for at få nøjagtige data og personlig feedback på træningen. Hvad virker, og hvad virker ikke? Det er vigtigt, at der kan kobles andre systemer på, som kan være med til at måle og samle information om træningen, lød Kevin Deans feedback.

 

Læs også Genoptræning med industrirobotter - Universal RoboTrainer

 

 

3. Infrastruktur til smart home-teknologier


Lars Dittmann, professor, Institut for Fotonik, DTU Danmarks Tekniske Universitet, ladit@fotonik.dtu.dk

 

Projektet har undersøgt, hvordan infrastrukturen skal indrettes, for at gøre hjemmemonitoreringssystemer mere sikre og pålidelige, herunder hvordan vi bruger Big Data til at øge patientsikkerheden og finder parametre, der kan give indikation og alarm, før en borger bliver alvorligt syg.

 

- Der er et klart potentiale i at investere i e-sundhed og forebyggelse - og ikke kun behandling. Vi skal have meget større fokus på at kombinere og motivere folk til at tage hånd om deres egen sundhed i stedet for blot at tage på hospitalet og blive behandlet, når de bliver syge. Hvorfor booker læger ikke tid med patienter for at se, hvordan de har det, i stedet for at patienterne først booker tid hos lægen, når de er syge? Der er brug for en infrastruktur, som sikkert kan lagre og sende data, og gerne give besked, når det er tid til en konsultation, sagde Kevin Dean.

 

 

4. Social-assisterende robotter


Karl Damkjær Hansen, Postdoc, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet, kdh@es.aau.dk

 

Projektet har undersøgt, om mobile robotter kan bruges til at fastholde social interaktion og motivation af mennesker, så de handler korrekt i forhold til deres sundhed. Og der er mange muligheder. En robot vil fx kunne vise, hvordan en patient skal udføre øvelser i genoptræning, opmuntre undervejs og motivere med små spil. Den vil kunne skabe et socialt tilhørsforhold til patienten, under og efter en indlæggelse, og tilpasse sin adfærd til patientens aktuelle fysik og psykiske humør. Og den vil kunne give besked, når en borger skal huske en aftale eller hvis borgeren falder i sit hjem.

 

- Det er en fascinerende ide, at det er en platform, som folk kan bruge i forhold til deres faglighed. Robotten kan gøre meget, som fx en tablet eller en videokonference også kan, men mange, især ældre mennesker, kan ikke bruge en tablet. Her kan de bruge robotten i stedet til at udføre opgaven for dem. Den har en infrastruktur, der kan registre data, som andre teknologier kan bruge og bygge på, lød kommentaren fra Kevin Dean.

 

Læs også Social-assisterende robotter 

 

 

5. Adaptiv softwareplatform til telemedicin


Daniel Bjerring Jørgensen, ph.d.-studerende, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, dbj@mmmi.sdu.dk

 

Projektet har sat fokus på den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur (IKT-infrastrukturen) og intelligent brug af data, som kan indsamles om patienter i et smart home. Projektet har særligt fokuseret på at konstruere en software-platform, der kan bruges på tværs af andre platforme, som er let at tilgå, og som nye applikationer kan integreres ind i. I projektets anden del er der arbejdet på, at få systemet til at tilpasse sig brugerne, så de ikke skal indrette deres liv i forhold til systemet.

 

- Ideen til denne infrastruktur for e-sundhed er en meget anderledes måde at opbygge relationer til patienter på, end den vi har i dag. Et system hvor senge, døre, blodtryksmålere, tv'et, mfl. sikkert sender små beskeder, som andre systemer, der har rettighed og behov, kan modtage og bruge. Der er andre, der tænker i samme baner; hvordan skaber vi mere kommunikation og opnålige komplekse processer, som kan bringe data sammen, så vi ikke behøver mange forskellige apparater samtidig? Det er en spændende rejse, sagde Kevin Dean.

 

Læs også Adaptiv softwareplatform til telemedicin 

 

 

6. Identifikation af højrisikopatienter


Thomas Schmidt ph.d.-studerende, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, schmidt@mmmi.sdu.dk

 

I Danmark har vi hvert år millioner af besøg på skadestuerne, hvoraf mange kunne være undgået. Dette projekt har haft til formål at bygge et system, som kan hjælpe fagpersonalet med at identificere, hvilke patienter der er i højrisiko. Prototypen kan lægge mange informationer sammen og ved hjælp af små farveskalaer gøre sygeplejerskerne opmærksomme, hvis der er en patient, der skal rettes særlig opmærksomhed på.

 

- Patient-management på hospitaler er utrolig vigtig og kommer mange til gode: Sygeplejerskerne er glade, patienterne tilses oftere og kan blive udskrevet hurtigere, hvorved hospitalerne kan spare penge. Men det er vigtigt for løsningens succes, at man får eftervist effekten og hvilken indvirkning den vil have på den enkelte afdeling, lød Kevin Deans feedback.

 

Læs også Identifikation af højrisikopatienter 

 

 

7. Exoskeleton til arm- og skulderregionen


Miguel Nobre Castro, ph.d-studerende, Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, mnc@m-tech.aau.dk

 

Projektet har til formål at designe og udvikle et exoskeleton (et yder skelet), som kan understøtte og balancere bevægelser i arm- og skulderregion for patienter med behov for støtte eller rehabilitering i dette område. Projektet anvender en række avancerede muskuloskeletale modeller, som muliggør design af individuelt og persontilpassede exoskeletter til patienter, der typisk ikke er i stand til at løfte den ramte arm ud fra kroppen eller tage hånden op til munden.

 

- Projektet her har en anden tilgang, end forskningsprojekter normalt har. I vil hjælpe patienter med at blive mobile med et exoskeleton, fremfor at lave et exoskeleton, der kan gøre patienter mobile, sagde Kevin Dean. Han anbefalede, at der udvikles en mere generel applikation, da det kun er relativt få, som specifikt har denne lidelse.

 

Læs også Exoskelet til arm- og skulderregionen 

 

 

8. Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter


Pernille Ravn Jakobsen, ph.d.-studerende, CIMT - Center for Innovative Medical Technology, Odense Universitetshospital OUH, prjakobsen@health.sdu.dk

 

Projektet har undersøgt, om mobil sundhedsteknologi kan hjælpe kvinder, der får konstateret osteoporose (knogleskørhed). Fokus har været at inddrage kvinderne i udredningsprocessen, således at de føler sig klædt på til at kunne træffe beslutninger om medicinsk behandling og blive i stand til at udvise egenomsorg og handlekraft i tiden efter. Løsningen er en app, hvor kvinderne kan få resultater fra deres analyser, information om, hvad de betyder, og hvad de selv kan gøre. Via app'en kan de få kontakt til eksperter, se kalenderaftaler til kommende scanninger og følge udviklingen i deres sygdom.

 

- Det er en app, som ikke bare giver bedre og hurtigere svar til kvinderne;. Der er tale om en radikal ændring af behandlingstilbuddet og måden det håndteres på samt relationen til patienterne, som kan strække sig over lang tid. Overvej hvem i sundhedsvæsenet, der måske vil give modstand til systemet: Der kan være frygt for, at app'en vil belaste systemet yderligere, med flere scanninger, fordi kvinder tror de er syge. Overvej også om app'en kan bruges til andre sygdomme. Kroniske sygdomme er et stort og ressourcetungt område. Hvis vi kan sætte ind tidligt, kan vi tage hånd om sygdommene, og patienterne kan håndtere dem bedre selv, lød feedbacken fra Kevin Dean.

 

Læs også Mobil sundhedsteknologi til osteoporosepatienter 

 

 

9. Monitorering af væskesamlinger - bærbar enhed til foden


Fei Yu, lektor, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, fei@mci.sdu.dk

 

Projektet har simuleret og monitoreret væskesamlinger i fødder ved hjælp af dielektrisk elektro-aktive polymer. Sensorerne findes i elastikker, som er lette og nemme at bruge og som kan give en alarm, når den strækkes. Ideen er, at patienter med væskesamlinger i fødderne, hurtigt skal kunne få behandling, da tilstanden kan forværres betragteligt over kort tid, hvis der ikke gribes hurtigt ind.

 

- Det er en løsning, der kan give hurtig feedback selv ved små ændringer. Det betyder, at der hurtigt kan sættes ind med den rette behandling, hvilket vil kunne udløse besparelser på grund af færre skader og reduceret lægebehandling, sagde Kevin Dean.

 

Læs også Bærbar enhed til foden