Vurdering af din teknologi med MAST

 
Vurdering af din teknologi med MAST
12. december 2016
Evidens og dokumentation for løsningers effekt er afgørende for udbredelsen af telemedicinske løsninger og velfærdsteknologi generelt. Patient@home evaluerer derfor løsninger med MAST-metoden, Model for ASsessment of Telemedicine. I februar 2017 kan du igen få en introduktion til metoden med sparring og praktiske øvelser.

I takt med at mobile enheder og bredbåndsinternettet bliver mere og mere udbredt vokser mulighederne for at tilbyde sundhedsydelser via telemedicin også. Mange nye telesundhedsløsninger ser dagens lys og baner vejen for, at patienter kan modtage behandling fra hjemmet i trygge og vante rammer. Men selv om området møder stor politisk opmærksomhed, og mange nye løsninger afprøves og testes i projekter, ses manglen på reel evidens stadig som den største barriere for, at telemedicin og eSundhedsløsninger for alvor rulles ud og høster gevinster til borgere og samfundet

 

Patient@home har derfor valgt en evalueringsmetode, som skal give udviklingspartnerne i projektet et værktøj til at vurdere effekterne ved deres telemedicinske løsninger. Metoden hedder MAST, Model for ASsessment of Telemedicine.

 

- MAST-metoden er udviklet under EU med danske ekspertiser i spidsen, og den er i dag det mest udbredte evalueringsværktøj til vurdering af effekter og konsekvenser af telemedicinske løsninger i EU. Flere hospitaler bruger specifikt MAST til at beslutte, hvilke nye teknologier, de vil implementere, siger Conny Heidtmann, der er projektleder i Innovationsnetværket RoboCluster.

 

Få en introduktion til metoden

Forskningsleder Kristian Kidholm fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH Odense Universitetshospital er en af hovedarkitekterne bag modellen. Han har sagt ja til at give en introduktion til MAST på et Patient@home-seminar den 7. februar 2017 i Odense. Her kan partnere i Patient@home få et inblik i modellens forskellige faser, og hvilke overvejeler der ligger bag, samt se eksempler på, hvordan MAST anvendes i praksis.

 

- Der er tale om en multidisciplinær proces, som innovationslederne i Patient@home er tovholdere på, og som partner-virksomheder efterfølgende kan anvende som dokumentation for effekten af deres teknologi i forhold til både medicinske, samfundsmæssige, økonomiske og etiske aspekter, siger Conny Heidtmann.

 

MAST-seminaret afholdes tirsdag den 7. februar 2017, kl. 9:30 - 15:00 hos Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, Campusvej 55 i Odense.

 

Seminaret giver en introduktion til MAST og eksempler på anvendelse i praksis, samt øvelser og sparring i brugen af MAST med cases fra projektgrupperne i Patient@home.  

 

Det er gratis at deltage. Tilmelding, program og yderligere information 

 

Læs også MAST er DoseSystems adgangsbillet til det tyske marked

 

360 graders vurdering i forhold til salg og udbredelse

Med en MAST-evaluering får virksomhederne en værdifuld vurdering af deres løsning, som analyseres inden for syv domæner:

1. Karakteristika ved teknologien

2. Patientsikkerhed

3. Klinisk effekt

4. Patientens oplevelse

5. Økonomiske aspekter

6. Organisatoriske aspekter

7. Sociokulturelle aspekter

 

De syv domæner giver virksomhederne en pejling af, om løsningen har 'gang på jord' med brugbar og værdifuld feedback på løsningens effekt. Virksomhederne får samtidig en vurdering af om løsningen har markedspotentiale, ved at identificere gevinsterne, som hospitaler og kommuner kan opnå med løsningen. Sidst men ikke mindst får de vigtig dokumentation for, om deres løsning kan skaleres og bruges uden for landets grænser - og dermed åbne dørene til eksportmarkederne.

 

- Telemedicin er i skarp konkurrence med andre løsninger, så når hospitaler og kommuner skal træffe beslutning om, hvilke teknologier de vil indføre. De vil naturligvis være sikrer på, at løsningerne også er effektive og sikre at bruge for patienterne. Og de vil have rentable løsninger og dokumentation for, at effekten modsvarer prisen, siger Conny Heidtmann.

 

Læs også Reality Check giver boost til projekter i Patient@home 

 
KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]