Videoinstruktioner skal erstatte papirmanualer

 
Videoinstruktioner skal erstatte papirmanualer
28. februar 2017
Sammen med Næstved Kommune skal virksomheden My Video Coach i regi af Patient@home videreudvikle en platform for videoinstruktioner til at kunne bruges til forflytningsteknikker og til at kunne integreres med journalsystemer.

Det begyndte med en oplevelse efter en konsultation hos en fysioterapeut. Susanne Rye Møllers familie kom hjem, og ingen kunne huske fysioterapeutens instruktioner. Næste gang ville hun optage instruktionen, men mobiltelefonen løb tør for hukommelse. Det viste sig, at der heller ikke fandtes nogen kommerciel løsning, som kunne hjælpe hende med at lave videooptagelser af instruktioner. En forretningsidé var født.

 

Men idéen om en platform fyldt med instruktionsvideoer fra fysioterapeuter, som patienterne kan se direkte på deres mobiltelefon, forstyrrer mange fysioterapeuters forretningsmodel. De har ingen økonomisk interesse i at få færre besøg, hvis patienterne bliver mere selvhjulpne. Til gengæld viste det sig, at kommunerne var meget interesserede i videoinstruktioner specielt til forflytning. De mange forskellige forflytningssystemer og de tilhørende papirmanualer er en byrde for personalet i deres travle hverdag.

 

My Video Coach-løsningen kan håndtere både generelle videoer og patient-specifikke videoer. Det er nemt at optage og lagre instruktionsvideoerne og sende dem til borgerne eller kolleger. Det betyder, at når først en instruktion til en forflytning er lavet, kan hele personalet få glæde af den.

 

Videreudvikling sammen med Næstved Kommune
Men skridtet fra at understøtte fysioterapeuter til at tilbyde videoinstruktioner til kommunernes fagpersonale er stort. My Video Coach skal derfor i samarbejde med Næstved Kommune videreudvikle videoløsningen i regi af Patient@home.

 

- Vi har en række udviklingsønsker til vores projekt i Patient@home fx integration med journalsystemer og en helt ny brugeradministration beregnet til kommunernes it-afdelinger, siger Susanne Rye Møller, direktør i My Video Coach.

 

Desuden skal My Video Coach-løsningen testes i praksis, og feedbacken fra testen skal suppleres med feedback fra eksperter og professionelle i sundhedssektoren. Sidst, men ikke mindst, er en vigtig del af videreudviklingen hele tiden at leve op til gældende sikkerhedskrav og lovgivning og hermed sikre et fortsat sikkert it-miljø:

 

- Det kræver et højt sikkerhedsniveau, hvis løsningen skal kunne sælges på det kommunale marked. Vi gemmer fx derfor videoerne i en sikker løsning i skyen i Microsoft Azure, sikrer at data forbliver inden for EU og har udviklet en to-faktor loginløsning via SMS-kode for at leve op til kravene om persondatasikkerhed, siger Susanne Rye Møller.

 

Brede anvendelsesmuligheder

Løsningens potentiale rækker ud over forflytninger. Susanne Rye Møller forventer, at videoinstruktioner vil være en effektiv måde at forbedre brugen af velfærdsteknologi generelt fx robotter eller avancerede senge. Foreløbig tyder alt på en løsning, som også borgerne vil tage til sig:

 

- Vi har haft et eksempel på en borger, der viste videoen til personalet, så de kunne se, hvordan vedkommende gerne ville løftes, siger Susanne Rye Møller.

 

På den måde er My Video Coach med til at give borgerne indflydelse.

 

- Det er især vigtigt for borgere, der har svært ved at forklare sig verbalt på grund af et handicap eller en sygdom, at få indflydelse på, hvordan de ønsker at blive forflyttet. My Video Coach giver borgerne muligheder, som ellers ville være svære at opnå, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech.

 

Se videodemonstration af My Video Coach her

 

Læs mere om My Video Coach her

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]