Vi skal udnytte hinandens erfaringer

 
Vi skal udnytte hinandens erfaringer
29. januar 2015
Når der bygges nye plejehjem, bliver de ofte bygget uafhængigt af hinanden og uden at drage nytte af andres erfaringer. Er det muligt at forene kompetencerne og i fællesskab bygge bedre og mere tidssvarende plejehjem? Patient@home og Welfare Tech rejste spørgsmålet på en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2015.

Rundt i landet står mange kommuner over for at skulle bygge nye plejehjem. Ofte bygges de uafhængigt af hinanden og uden at drage nytte af hinandens erfaringer. Kunne kommuner og leverandører i stedet forene kompetencerne og i fællesskab bygge ét plejehjemskoncept, hvorfra vi kan udbrede erfaringerne til den næste kommune - og den næste? Det spørgsmål rejste Patient@home og Welfare Tech på en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2015.

 

Modsat de nye supersygehuse, der bliver bygget parallelt, hvilket gør det svært at opsamle erfaringer et sted og drage nytte af dem andre steder, er spørgsmålet om kommunerne med fordel kan skabe kommunale partnerskaber, som tester teknologier, arbejdsgange og strukturer af - inden der indkøbes i storskala? Hvordan sikrer vi, at kommuner og virksomheder drager nytte af hinandens gode resultater og succeser, så gode erfaringer bliver spredt, og den dybe tallerken ikke skal opfindes, hver eneste gang et nyt plejehjem skal opføres eller renoveres.

 

- Vi skal bruge teknologien, hvor den virker, og hvor vi kan spare nogle penge - det kræver dokumentation! Her er business cases ikke nok, da de ofte er udarbejdede med henblik på at vise en potentiel gevinst. Vi har derfor brug for reelle effektvurderinger, og dem kunne kommunerne gennemføre i tværkommunale projekter, hvor alle vil kunne få glæde af resultaterne , sagde Susie Wagner Bondorf, der er senior projektchef i Welfare Tech og projektleder i Patient@home.

 

Et godt samarbejde

Til at svare på spørgsmålene var Torben Lindbæk Larsen, afdelingschef for Pleje og Omsorg i Aabenraa Kommune, invitereret sammen med Andreas Melson, partner i Applikator, for at fortælle om deres samarbejde. - Kommunerne har unik viden om drift og behov, og businesscasen skal matches ud fra det. Selv om vi i Aabenraa kan bruge 10% af en løsnings muligheder, så kan det godt være at de i Randers kan bruge 40% af samme løsning, derfor skal vi åbne op for dialogen, sagde Torben Lindbæk Larsen.

 

Aabenraa Kommune har givet andre kommuner muligheden for at komme og se Applikators løsninger i drift, og de har været med ude og præsentere dem sammen med virksomheden. Der er tale om to it-løsninger. En medarbejderportal, Dialog App, som bruges af omring 2.000 medarbejdere i kommunen og et Touch & Play-system, som bruges til demente, autister og i psykiatrien.

 

Applikators forretningsmodel hviler netop på, at deres løsninger udvikles til kommuner, som efterfølgende stiller sig til rådighed for andre kommuner, så viden ét sted kommer til gavn andre steder.

 

- Når kommuner deler erfaringer og gerne vil vise deres løsninger frem, er det en kæmpe gave. Det er langt mere troværdigt, hvis en kommune hører det fra en anden kommune end hvis Applikator selv siger det, sagde Andreas Melson.

 

I dag bruger 21 kommuner Applikators løsninger, og de er ved at nå en kritisk masse, som gør, at kommunerne bliver mere trygge ved at købe løsningerne. Det skyldes blandt andet samarbejdet med Aabenraa Kommune.

 

Skal der bygges ens plejehjem?

Når kommuner skal drage nytte af hinandens erfaringer og succeser, sender det tankerne i retningen af, hvorvidt der med fordel kan udvikles en enkelt prototype for fremtidens plejehjem, som efterfølgende kan udrulles i hele landet. Patient@home og Welfare Tech rejste spørgsmålet på temasessionen.

 

Der skal være forskel på plejehjemmene, lød det enstemmige svar fra tilhørerne. Der kan ikke udvikles et koncept, som danner baggrund for alle plejehjem i hele landet. De forskellige værdier, behov og præferencer i de forskellige landsdele og kommuner betyder, at det ikke ville fungere.

 

Dermed ikke sagt at stemningen ikke var for, at kommuner skal blive bedre til at dele deres erfaringer om, hvad der virker, og hvordan det skal gribes an. De skal bruge hinandens erfaringer, og lade andre kommuner studere deres business cases. Ikke kun kommunerne imellem, men også mellem kommuner og leverandører.

 

- En del af spørgsmålet er også, hvor lang levetid en teknologi har. Ikke fordi den går i stykker, men fordi der hurtigt kommer noget nyt, der kan gøre det bedre. Derfor skal vi dele vores erfaringer med løsninger, mens de er i drift og tilpasse dem til vores respektive fokusområder, sagde Torben Lindbæk Larsen.

 

Med det afsæt spurgte Susie Wagner Bondorf afslutningsvist, om nogle af de tilstedeværende kommuner, uforpligtende, kunne have interesseret i at indgå i fremtidige tværkommunale effektvurderingsprojekter under overskriftet "Fremtidens plejehjem ApS", og det var der umiddelbart tilslutning til.

 

For yderligere information

Kontakt Susie Wagner Bondorf, senior projektchef i Welfare Tech, T. +45 2494 7270, swb@welfaretech.dk; Andreas Melson, partner i Applikator, T. +45 4024 2186, ame@applikator.dk; eller Torben Lindbæk-Larsen, afdelingschef for Pleje og Omsorg, Aabenraa Kommune, T. +45 7376 7409, tlind@aabenraa.dk.

 
KontaktpersonLene 
                Vistisen

Lene  Vistisen

Seniorkonsulent og netværksleder for Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[levi]DOMAIN[welfaretech.dk]