Vi har nået en modningsproces i OPI – nu handler det om at vise værdi

 
Vi har nået en modningsproces i OPI – nu handler det om at vise værdi
27. februar 2017
Sådan lød det på en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2017, da kommunale chefer og virksomheder debatterede, hvordan offentlig-privat innovation lykkedes. Og der er i dag flere ordninger, som kan vise vej. Patient@home er en af dem.

Gensidigt samarbejde, forståelse og respekt for hinanden er grundstenene i succesfuld offentlig-privat innovation. Vejen til succes går gennem en klar forventningsafstemning og rollefordeling, fælles klare mål og fokus på at skabe værdi, både i det offentliges kerneforretning og på virksomhedernes bundlinje. 

 

- Vi skal lade kommunerne komme ind i vores maskinrum og se, hvad kan der lade sig gøre, og vi skal ind i kommunerne og se, hvordan tingene fungerer der. Vi skal droppe det her kunde-leverandør-forhold, og se, at vi har en udfordring, som vi vil løse sammen, sagde Bo Høvedsgaard Iversen, fra virksomheden Life-Partners.

 

Han var en af debattørerne på en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2017, hvor  Patient@home i samarbejde med Welfare Tech og OPIguide.dk satte fokus på gevinstrealisering ved OPI-samarbejde.

 

Fælles værdigrundlag

Offentlig-privat Innovation, eller kort sagt OPI, er en samarbejdsform, som vinder frem, når der skal nytænkes løsninger til det offentlige. Samarbejdet kan udfolde sig på mange forskellige niveauer og variere meget i størrelse. Nogle spænder over flere år og involverer mange samarbejdspartnere, mens andre afsluttes på få måneder med kun får deltagere. Fælles for OPI-samarbejderne er, at de baserer sig på et tæt partnerskab mellem offentlige aktører og private virksomheder. Målet er i fællesskab at udvikle løsninger, der kan øge kvaliteten og effektiviteten i de offentlige velfærdsydelser, og skabe vækst i virksomhederne gennem markedsindsigt, udvikling og salg.

 

Det tætte parløb stiller høje krav til, hvem man vil indgå et OPI-samarbejde med, hvis samarbejdet skal lykkedes og de fælles mål indfris, lød det fra debattørerne. 

 

- Jeg vil kun lave OPI-samarbejde med nogen jeg 'connecter' værdimæssigt og ambitionsmæssigt med. Man skal ikke tro, at man skal sælge et produkt. Det er der ingen værdieffekt i for mig eller den organisation jeg repræsenterer. Det giver høje 'entry' barriere og betyder, at man som virksomhed skal forstå, hvad den offentlige sektors opgave går ud på, sagde Helene Bækmark, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyns Kommune. 

 

Omvendt skal kommunerne have forståelse for, hvad der skaber værdi for virksomhederne. Der skal være en villighed til at se de kommercielle muligheder, og hvordan virksomhederne kan tjene penge på løsningen efterfølgende.

 

- Vi har nået en modningsproces i OPI. Nu handler det om at vise værdi. Og vi lykkes, når vi lykkes med den fælles værdiskabelse og er stålsatte på de fire bundlinjer. Det vil sige, når borgerne og medarbejderne er med, og når kommunen og virksomhederne er med. Vi lykkes, når vi skaber løsninger, som giver værdi og mening for borgeren, vores opgaveløsning og kommunerne - og løsninger, som er markedsmodne, men også skalerbare for virksomhederne, sagde Jakob Kyndal, direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune. 

 

Inddragelse og dialog

Debattørerne var enige i, at forudsætningen for et værdiskabende OPI-samarbejdet er, at alle partnerne er motiverede for den fælles opgaveløsning, og at de tør udfordre hinanden. Den offentlige sektor tænker på én måde, virksomhederne på en anden. Det er derfor vigtigt at holde en god og løbende dialog, og allerede tidligt i samarbejdet inddrage brugere, personale og borgere, for at få feedback på, hvad behovene er, og hvordan løsingen fungerer i praksis. 

 

- Hvis ikke medarbejderne oplever, at teknologien giver værdi i deres faglighed, og at man kan tage sig lige så godt af en borger med teknologi på distancen, så vil det ikke virke. Der skal være en ny og bedre virkelighed for borgerne, det skal give mening arbejdsmæssigt, og det skal give gevinst i kommunekassen. Endelig skal virksomhederne have indtægt på det, sagde Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune.

 

Ledelsesmæssig opbakning

En af styrkerne ved OPI-samarbejde er netop, at det er muligt at teste og afprøve løsningerne undervejs i udviklingsforløbet, så udviklerne får indsigt til at lave ting om, hvis det ikke fungerer i praksis. Testforløbene og den tætte dialog gør det samtidig muligt at se, om der er organisatoriske og arbejdsmæssige forhold, som skal tilpasses eller ændres ved implementeringen, for at få løsningen til at fungerer optimalt.  

 

- Der skal være ledelseskraft. Man siger jo: "Alle vil gerne forandre, men ingen vil forandre sig". Det betyder i praksis, at hvis man skal der hen, hvor det også skal give værdi, så skal der være viljen og kraften til at praksis svinger om, sagde Helene Bækmark, Faaborg-Midtfyns Kommune.

 

Genveje til OPI

OPI-samarbejde har gennem flere år vist, at der er gevinster at hente, hvis samarbejdet fungerer. Alligevel kan offentlig-privat innovation virke uoverskueligt og vanskeligt at håndtere, hvis ikke man har prøvet det før. Heldigvis findes der nu flere forskellige muligheder for at få støtte til at gennemfører et OPI-projekt.

 

- Der er flere muligheder. Det kan være i form af konsulenter, som er vant til at arbejde med OPI; det kan være en hjemmeside, som fx OPIguide.dk, hvor man kan finde informationer og dele erfaringer om OPI; og det kan være forskellige økonomiske støtteordninger, hvor man kan søge finansiering til at gennemføre et OPI-projekt, fortalte Søren Møller Parmar-Sieleman, seniorkonsulent i Welfare Tech. 

 

En af indgangsvejene til offentlig-privat samarbejde er innovationsplatformen Patient@home, som også blev præsenteret på temasessionen. Som Danmarks største innovationskonsortium for sundheds- og velfærdsinnovation giver Patient@home adgang til forskellige støtteværkstøjer og innovationskonsulenter, som kan hjælpe virksomheder og offentlige partnere med at indgå et OPI-samarbejde. Og projekterne kan blive støttet med kompetencer fra universiteterne, der kan levere den nyeste viden.   

 

- Patient@home er en relativ nem måde at gå i gang med et OPI-samarbejde på, fordi rammerne er sat for, hvordan man gør. Projektet kan formilde, hvor værktøjerne til offentlig-privat innovation findes og hjælpe med at finde de rette samarbejdspartnere, sagde Søren Møller Parmar-Sieleman.

 

En af de virksomheder, som har brugt Patient@home til at etablere et OPI-samarbejde er Life-Partners i Aabenraa. Virksomheden har gennem flere år gjort sig erfaringer med OPI-samarbejde og sammen med Aabenraa Kommune udviklet et kommunikationsværktøj, Life-Manager, som er skræddersyet til plejehjem og hjemmepleje med behov for optimering af planlægning og kommunikation mellem pårørende, beboer og medarbejdere. Teknologien er i dag koblet med intelligente sensorer fra virksomheden ANYgroup, i en fælles ny løsning Intelligent LIFE, som kan bruges til tidlig opsporing, alarmering af fald, vandring mv.

 

Via Patient@home er de to virksomheder gået sammen med en kommune og to regioner om at udvikle Intelligent LIFE, så løsningen også kan give borgere, pårørende og firvillige mulighed for at give omsorg, og derved forebygge ensomhed. 

 

- Patient@home er god, fordi der er et rigtigt godt netværk. Man får lavet nogle markeds- og brugerundersøgelser, hvor borgere og medarbejdere bliver inddraget, så vi ser, hvordan verden ser ud derude i dag. Hvis vi skal ændre noget, er vi nødt til at kende premisserne. Her får vi lavet undersøgelser og MAST-evalueringer (europæisk telemedicinsk evalueringsmodel, red). Vi får adresseret, hvad er det for muligheder der er, hvilke begrænsninger er der, hvad lovgivningen siger og måske nogle opmærksomhedspunkter, man skal ind på, sagde Bo Høvedsgaard Iversen, Life- Partners.

 

Temasessionen blev faciliteret af Rikke Bastholm, direktør for innovationsvirksomheden INNOBA og ekspert i offentlig-privat innovation, og var arrangeret i regi af Patient@home i samarbejde med Welfare Tech og OPIguide.dk.

 

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]