Velfærdsteknologiske muligheder med lyd

 
Velfærdsteknologiske muligheder med lyd
17. marts 2014
Musik og lyd har indflydelse på vores følelser. Det kan de fleste nikke genkendende til. Men kan musik også gøre patienter raske? Det spørgsmål stillede Patient@home i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech, på en temadag den 27. februar 2014.

Musik og lyde påvirker os mere end vi tror. Musik kan få os til at danse, græde, slappe af eller give gåsehud over hele kroppen. Reaktionerne skyldes, at vi gennem musikken får opbygget og forløst nogle spændinger, hvorved hjernen udløser stoffet dopamin, som spiller en afgørende rolle for drivkræfterne bag positivt motiverede handlinger og oplevelsen af velvære.

 

Men kan musik og lyd også bruges aktivt til at skabe bedre behandling, sundhed og velfærd? Det spørgsmål stillede Patient@home i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech, på en temadag den 27. februar 2014.

 

Det korte svar er ja! Musikken kan både bruges til at mindske angst og smerter før en operation, øge motiveringen ved genoptræning og aflede patienters opmærksomhed fx i en ambulance eller på en operationsstue.

 

- Der er god evidens på, at musik og lyd generelt kan have en god virkning på fx kroniske smerter. Derudover bliver lyd også brugt til at skærme indlagte patienter, således at hvis der på en flersengestue sker noget ved den ene seng, så skærmes sidemanden med såkaldt lyserød støj, som fjerner fokus fra tumulten ved siden af, fortæller udviklingskonsulent Kristina Lagoni Garbøl, Welfare Tech.

 

Hvidbog om musikkens indvirkning

Forskere ved Aarhus Universitet og Innovationsnetværket Dansk Lyd har sammen kortlagt den eksisterende forskning af musikkens indflydelse på vores sundhed og velfærd. Resultat er samlet i en hvidbog, som er udgivet med støtte fra Widex, SoundFocus & DK Systems.

 

- Musik som medicin er godt af flere årsager. Det er non-invasive, har ingen bivirkninger, kan virke motiverende, er almen-menneskeligt og abstrakt. Fx går man langsommere, når man hører langsom musik og hurtigere, når man hører hurtig musik. Det er dog vigtigt at notere sig, at lyd og musik er en individuel sag; hvad der virker på mig, virker ikke nødvendigvis på samme måde på dig, sagde lektor Peter Vuust, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

 

Peter Vuust står sammen med postdoc Line Gebauer Josefsen, Aarhus Universitet, og Innovationsnetværket Dansk Lyd bag udgivelsen.

 

Studiet samler mere end 250 cases fra hele verden, hvor lyden af musik indgår i behandlingen af fysiske eller psykiske lidelser. Hvidbogen beskriver også, hvordan forskellige former for musik påvirker hjernen, og hvilke effekter det har på behandlingen.

 

Download gratis hvidbogen 'Music Intervetion in HealthCare'

 

Inspiration og videndeling

Peter Vuust præsenterede det spændende arbejde for de mere end 90 deltagere, som var samlet fra hele landet i Sundhedsinnovatoriet i Odense. Både repræsentanter fra virksomheder, kommuner og hospitaler var mødt frem for at høre om den nyeste forskning på området, og for at få inspiration og dele viden om musikkens indflydelse på de "helende miljøer" i sundhedsvæsenet.

 

Det var på alle måder en dag i lydens tegn, med både 'fællessang', skønt pianospil og teknisk knas med mikrofonerne.

 

Ud over de inspirerende oplæg gav små og store virksomheder bud på velfærdsteknologiske løsninger, som inddrager lyd og musik aktivt i deres koncept.

 

- Og der er stor konkurrencefordel, stort marked og stor skalerbarhed i det, lød opfordringen fra Per Thorgaard, overlæge og specialist i anæstesi- og intensivterapi på Aalborg Universitetshospital.

 

Per Thorgaard har selv positive resultater med brug af musik som 'medicin' på Aalborg Universitetshospital; særligt musikkens evne til at aflede patienternes tanker. Per Thorgaard håber derfor også, at musik i højere grad kommer til at spille en rolle i sundhedsvæsenets kvalitetsmodel og hilser velkomment, at der i opførelsen de nye sygehusbyggerier er sat fokus på lys og lyds indflydelse og effekt på de helende miljøer.

 

For yderligere information

Se oplæg fra temadagen

 

For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Kristina Lagoni Garbøl, Welfare Tech, T. +45 2369 9462, krlag@welfaretech.dk eller Katrine Schousbøll Leth, T. +45 2149 8719, ksle@welfaretech.dk.

 

Temadagen blev præsenteret af Patient@Home, Innovationsnetværket Dansk Lyd, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech.

 
Kontaktperson