Velfærdsteknologier med mennesket i centrum

 
Velfærdsteknologier med mennesket i centrum
9. oktober 2014
Et scenarieværksted hos Teknologirådet har formuleret en række visioner for brugen af velfærdsteknologier i fremtidens ældrepleje. Få indblik i deltagernes diskussioner, holdninger og endelige visioner.

I en fremtid med flere ældre og en mindre arbejdsstyrke kan velfærdsteknologier bidrage til, at samfundet kan tilbyde de sundheds- og omsorgsydelser, befolkningen ønsker og forventer.

 

40 nøglepersoner fra mange dele af ældreområdet har på et scenarieværksted hos Teknologirådet diskuteret sig frem til en række visioner for brugen af velfærdsteknologier i fremtidens ældrepleje. En ny publikation opsummere deltagernes diskussioner, holdninger og de endelige visioner, og er tænkt som input til de beslutningsprocesser omkring fremtidens velfærdsteknologier på ældreområdet, som forestår på kommunalt, regionalt og nationalt niveau i Danmark.

 

Deltagerne på scenarieværkstedet formulerede seks konkrete visioner og anbefalinger for, hvordan de gerne ser det velfærdsteknologiske område udvikle sig frem til 2025. Resultatet skal ses som supplement til anbefalingerne fra bl.a. "National handlingsplan for udbredelse af telemedicin" (2012, Danske regioner, KL og Regeringen):

 

Vision 1: Etablering af et nationalt forsknings- og videnscenter med fokus på velfærdsteknologi.

Vision 2: Staten implementerer højhastighedsbredbånd i hele Danmark.

Vision 3: Teknologiudvikling skal tænkes tværsektorielt med borgeren i centrum.

Vision 4: Velfærdsteknologi skal understøtter borgernes selvværd og livskvalitet.

Vision 5: Indføre incitamentstrukturer, som understøtter teknologier med en besparende effekt.

Vision 6: Længst muligt i eget liv.

 

Læs hele publikationen "Velfærdsteknologier med mennesket i centrum".

 

Scenarieværkstedet fandt sted hos Teknologirådet den 20. maj 2014. Arrangementet var del af EU-projektet PACITA, som Teknologirådet står i spidsen for.