To store kommuner udpeger udfordringer ved implementering

 
To store kommuner udpeger udfordringer ved implementering
17. december 2014
Implementering af en velfærdsteknologisk løsning er en stor, krævende udfordring. På Patient@homes konsortiemøde i november løftede Odense og Aarhus Kommuner sløret for nogle af de procedurer og udfordringer, som virksomheder og kommuner sammen skal overkomme, for implementeringen lykkedes.

Når en virksomhed udvikler en ny velfærdsteknologisk løsning, så ligger meget af arbejdet ikke i selve udviklingen, men derimod i implementeringen af løsningen.

 

- Mange siger, at 80 % af arbejdet er implementering mens 20 % er reel udvikling. Men jeg vil mene, at implementeringen nærmere er 85-90 %. Og det siger jeg, selvom jeg ved, det er en stor udfordring at udvikle et produkt, fortæller Ivan Kjær Lauridsen, der er velfærdsteknologichef i Århus Kommune.

 

På Patient@homes konsortiemøde den 13. november 2014 gav han sammen med kolleger fra Odense Kommune bud på, hvor fokus bør ligge, når kommuner implementerer ny teknologi. For en ting er om teknologien findes, en anden ting er, hvordan den gøres anvendelig i brugssituationer, så der realiseres en reel gevinst i form af bedre arbejdsmiljø, øget livskvalitet, større uafhængighed og mere effektive arbejdsgange.

 

Morten Hoff, der er chef ved Center for Velfærdsteknologi i Odense Kommune, forklarede, hvordan processen er, når et produkt skal implementeres i Odense Kommune.

 

- Når vi får henvendelser om et produkt, er det første vi gør at lave en screening af teknologiens modenhed. Dette sker bl.a. på baggrund af redskabet VTV (Velfærdsteknologivurdering red.) beskrevet af Teknologisk Institut. Kun hvis teknologivurderingen viser, at der er potentiale i produktet, går vi videre med det, fortæller Morten Hoff.

 

Løsningen skal gøre en forskel

Når Odense Kommune har valgt at gå videre med et produkt, er næste opgave, at der bliver lavet en markedsanalyse og businesscase for løsningen. Det skal sikre, at løsningen kan bidrage positivt til kommunens serviceydelser.

 

- Jo længere en løsning er i processen, jo mere har den været testet. Vi skal have bevis for, at konceptet virker, før vi kan implementere det. Så best case for os er, når et produkt er langt i processen, så vi kan komme hurtigere i gang med selve implementeringen, forklarer Morten Hoff.

 

Ifølge både Ivan Kjær Lauridsen og Morten Hoff er det vigtigt, at virksomheder, som gerne vil afsætte deres løsninger til kommunerne, udforsker, hvad der konkret er brug for i kommunerne, og hvordan deres løsning kan afhjælpe det konkrete problem.

 

- Et er at udvikle en teknologisk løsning, men noget andet er, hvilken forskel den kan gøre i brug. Det er den største udfordring, men også det vigtigste at have for øje, fortæller Ivan Kjær Lauridsen.

 

Tre faser i implementeringen

Implementeringsfasen kan også bruges til at afdække om en løsning kan bruges i andre situationer end den oprindeligt tænkte, så den samlet set kan gøre en større forskel. Når det er klargjort, hvilken forskel en løsning kan gøre, er det derfor vigtigt at arbejde fokuseret videre med den, og afdække hvor og hvordan den vil kunne gøre gavn i andre situationer, forklarede Ivan Kjær Lauridsen. Han opstillede tre faser for implementeringen af en ny teknologisk løsning.

 

- Den første fase er at bruge udstyret i den situation, det er tiltænkt. Derefter skal der scannes for andre situationer, hvor løsningen kan bruges. Til sidst skal ansvaret for implementeringsprocessen plantes, der hvor løsningen bliver brugt, forklarer Ivan Kjær Lauridsen.

 

Både Ivan Kjær Lauridsen og Morten Hoff opfordrede virksomheder til selv at tænke implementeringen igennem, før de henvender sig til kommunerne. På den måde er chancen for succes for alle parter endnu større.

 

For yderligere information

Kontakt Morten Hoff, chef ved Center for Velfærdsteknologi, Odense Kommune, T. +45 4029 6848, moh@odense.dk eller Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef i Århus Kommune, T. +45 5157 6079, ijk@aarhus.dk.