To løsninger udvalgt til at bekæmpe diabetiske fodsår

 
To løsninger udvalgt til at bekæmpe diabetiske fodsår
10. november 2014
Da Patient@home igangsatte projektet ”diabetiske fodsår” var det med fem forskellige løsningsforslag for øje. Nu er de blevet skåret ned til to løsninger, som vurderes at have størst potentiale. Projektet skal udforske og udvikle nye teknologier til at hæmme diabetiske fodsår.

Hvert år rammes ca. 3.000 danskere af fodsår som følge af diabetes. Den svært behandlede sårtype vurderes at koste op mod 900 mio. kr. årligt på landsplan. Derfor blev projektet "diabetiske fodsår" søsat som del af Patient@home. Formålet var at udvikle og udforske nye teknologier, der kan målrette behandlingsindsatsen.

 

I begyndelsen var fem løsninger med i projektet, men som følge af bl.a. MAST-evalueringer er tre projekter skåret fra. I stedet er der sat fuld fokus på de to løsninger, som vurderes at have det største potentiale.

 

- Vi har valgt løsningerne 'On Foot Enclosure' og 'Patient Remote Camera', fordi de har størst potentiale til at kunne hjælpe mennesker. Desuden var de højt anbefalede fra MAST-panelet, fordi de havde den bedste businesscase og størst potentiale til at kunne gøre en forskel for borgere, forklarer Vanessa Julia Carpenter, der er leder for arbejdspakkerne 3.2 og 4.3 i Patient@home med fokus på monitoreringsløsninger til hjemmet, derudover er hun Interaction & Electronic Sketching specialist i DELTA.

 

De to diabetiske fodsårs-løsninger er af vidt forskellig karakter og har vidt forskellige tidshorisonter. Men de er begge kendetegnet ved potentielt til at kunne gøre en stor forskel for patienten.

 

Simpelt setup til monitorering

Løsningen 'Patient Remote Camera' er udstyr i patientens eget hjem, som kan monitorere og rapportere sårudviklingen til lægen. Løsningen forventes at være færdigudviklet på 6-8 måneder.

 

- Det er et relativt simpelt setup, hvor vi både har koncept og udstyr på plads. Vi mangler bare den sidste partner til løsningen, som vi gerne ser er en dansk møbelvirksomhed. De skal sikre, at vi udvikler et produkt, der ikke ser medicinsk ud og som borgeren har lyst til at have stående i hjemmet, fortæller Vanessa Julia Carpenter.

 

Hun har været på jagt efter samarbejdspartnere på forskellige konferencer som fx Health & Rehab Scandinavia i København, Interface Summit i Canada og HIMSS Telemedicine i Italien. Derudover er har hun også taget kontakt til flere virksomheder. Den helt rigtige partner er dog ikke dukket op endnu.

 

Flere funktioner af løsningen

Den anden løsning har en længere tidshorisont. Den hedder 'On Foot Enclosure' og bygger på, at patienter skal kunne måle deres sårudvikling gennem udstyr indbygget i beklædningsgenstande som strømper, sko og lignende. Det skal både komme patienten selv og fremtidige patienter til gode.

 

- Man vil kunne forudse, hvad der vil ske gennem de mønstre, man ser hos fx overvægtige patienter. Det kan bruges i behandlingen af fremtidige patienter. Derudover vil det gøre en forskel for patientens hverdagsliv, fordi de selv får mulighed for at monitorere deres sår, forklarer Vanessa Julia Carpenter.

 

Løsningen er kompleks, fordi den gerne skulle kunne måle forskellige ting som bevægelse, temperatur og lufttilførsel. Der er allerede et indgået samarbejde med en tekstilfabrikant omkring udviklingen af en strømpe, men derudover er Vanessa Julia Carpenter også på udkig efter en skoproducent, som vil være med i projektet.

 

For yderligere information

Se den fulde projektbeskrivelse eller kontakt Vanessa Julia Carpenter, leder for arbejdspakkerne 3.2 og 4.3 i Patient@home, T. +45 2864 4529, vjc@delta.dk.

 
KontaktpersonVanessa  
                Carpenter

Vanessa   Carpenter

Specialist, Electronic Sketching


DELTA

Email:  LOADEMAIL[vjc]DOMAIN[delta.dk]