Telemedicin kan skabe velfærdsforbedringer i yderområderne

 
Telemedicin kan skabe velfærdsforbedringer i yderområderne
20. marts 2014
Telemedicin kan give bedre livskvalitet for kronikkere i landdistrikterne og samtidig spare kommunerne penge, viser ny analyse.

Telemedicin udvikler sig hastigt og åbner for en række nye løsninger på sundhedsudfordringer. Nogle af løsningerne kan vise sig særligt gavnlige for borgere i landdistrikter og yderområder, skriver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i en pressemeddelelse.

 

En ny analyse fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) viser, at det bl.a. vil være tilfældet for behandling af kronikere.

 

- Jeg er glad for, at vi med analysen får sat fokus på de mange nye muligheder, som brugen af moderne informationsteknologi skaber i landdistrikter og yderområder. Fx skaber telemedicin mulighed for at effektivisere behandlingen af kronikere med lang vej til lægen eller hospitalet, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

 

Center for Digital Forvaltning fokuserer i analysen især på KOL-patienter og vurderer, at telemedicinske løsninger kan nedbringe de kommunale udgifter til denne patientgruppe betragteligt - bl.a. fordi man kompenserer for de større fysiske afstande til de offentlige sundhedstilbud, men også fordi man opnår færre indlæggelser.

 

Center for Digital Forvaltning har tidligere udarbejdet en analyse, der fremhæver, at informationsteknologien også kan gavne landdistrikter og yderområder i andre sammenhænge. Ifølge Center for Digital Forvaltning kræver udnyttelsen af informationsteknologiens muligheder imidlertid, at den digitale infrastruktur er i orden og at aktører på forskellige niveauer tager ansvar for at udnytte de muligheder teknologien skaber.

 

- Digitaliseringen giver mange nye muligheder i landdistrikterne - ikke bare på sundhedsområdet, men også i forhold til for eksempel undervisning og på erhvervsområdet, siger Carsten Hansen.

 

I marts 2013 præsenterede regeringen sit bredbåndsudspil med en målsætning, om at sikre alle borgere adgang til en hurtig forbindelse. Udspillet indeholder 22 initiativer, som skal være med til at forbedre de digitale rammebetingelser til gavn for både borgerne, myndighederne og udbyderne. Derudover har regeringen indgået aftale med KL om etablering af en lånepulje på 50 mio. kr., som skal styrke finansieringsgrundlaget for kommunerne, der ved indkøb af bredbånd og mobildækning ønsker at forbedre dækningen i landdistrikterne.

 

Læs rapporten En digital kronikerindsats i land- og yderkommuner

 

Analysen sætter fokus på nogle af de centrale vilkår, der præger behandlingen af kroniske sygdomme i land- og yderkommunerne, og hvordan telemedicin kan bidrage til at imødekomme disse vilkår i håndteringen af kommunernes kronikerindsats. En digital kronikerindsats i land- og yderkommuner

 

Link til kilde