Telefonisk tryghed hjælper psykisk sårbare hjemme

 
Telefonisk tryghed hjælper psykisk sårbare hjemme
29. november 2016
Et nyt Patient@home-projekt skal afprøve, om et telefonisk tryghedscenter fra virksomheden CEKURA kan bruges til at give psykisk sårbare borgere større trivsel og bedre mulighed for at klare sig i eget hjem samt nedsætte kommunernes udgifter til socialpsykiatriske botilbud.

Når angstanfald, depression eller tvangstanker gør, at en borger er nødt til at bo på et socialpsykiatrisk botilbud, koster det kommunekassen 750.000 kr. om året. Hvis kommunerne kan hjælpe deres borgere til at kunne forblive i eget hjem i stedet, er der både et stort potentiale for at give borgerne en bedre livskvalitet og for at spare betydelige summer.

 

Patient@home-partneren Teknologisk Institut og virksomheden CEKURA skal i et nyt projekt i Patient@home undersøge, om virksomhedens telefoniske tryghedscenter kan give psykisk sårbare borgere en så stor tryghed, at de kan bo hjemme. Samtidig skal Teknologisk Institut identificere konkrete effekter og besparelsesmuligheder ved at teste og evaluere tryghedscenteret på et eller flere kommunale botilbud ved brug af en MAST-evaluering (Model for ASsessment of Telemedicin).

 

MAST-evalueringen er en internationalt anerkendt metode til evaluering af effekter og konsekvenser af velfærdsteknologi, som undersøger karakteristika, patientsikkerhed, klinisk effekt, patientens oplevelse samt økonomiske, organisatoriske og sociokulturelle aspekter.

 

Tryghedsløsninger gennem en årrække

CEKURA har gennem en årrække allerede leveret tryghedsløsninger som fx tilkaldelse af politi ved ubudne gæster eller rekvirering af ambulance ved fald eller andre ulykker i hjemmet. Det har vist sig, at selvom psykisk sårbare i dag kun udgør 10 % af kunderne, bruger medarbejderne i tryghedscenteret 40 % af deres arbejdstid på dem. Der er med andre ord et stort potentiale for at gøre mere for lige præcis denne gruppe.

 

- I projektet skal vi videreudvikle selve ydelsen og alle metoder og processer rundt om. Vi skal også undersøge samspillet mellem virksomhed, kommuner og hospitaler, og så skal vi med MAST-evalueringen identificere og evaluere effekterne, siger Katarina Deylami, konsulent i Teknologisk Institut.

 

En vigtig del af Patient@home-projektet bliver at få afgrænset de typer af borgere, der har mest gavn af at få tilbudt hjælp via det telefoniske tryghedscenter. Tilbuddet egner sig sandsynligvis ikke til borgere, der er meget påvirkede af deres psykiske sygdom. Det skal også afklares, om tryghedscenterets nye rolle kræver nye kompetencer hos CEKURAs medarbejdere.

 

- Tryghedscenteret skal testes over en periode på minimum to måneder på et kommunalt botilbud, så borgerne kan nå at opbygge en tryghedsfølelse over for servicen, når de bliver sendt hjem. Testen vil foregå i tæt samarbejde med personalet, som blandt andet skal hjælpe os med at identificere de mest egnede borgere, siger Katarina Deylami.

 

Hun peger på, at en af udfordringerne i den korte testperiode bliver at få data på, om borgerne undgår at blive genindlagt på botilbuddet takket være tryghedscenteret.

 

Læs også Nye MAST-evalueringer i Patient@home bringer løsninger tættere på markedet

 

Leder efter en testkommune

For tiden leder Katarina Deylami efter en kommune, der har interesse i at deltage i testen:

 

- Vi skal have fundet en kommune, der har lyst til at indgå i testen og kan hjælpe med dataindsamlingen. Til gengæld får kommunen en værdifuld indsigt i, om denne type serviceydelser kan være med til at hjælpe lige præcis deres borgere med at forblive i eget hjem frem for at bo på et af kommunens botilbud, siger Katarina Deylami.

 

Patient@home skaber de rette rammer

CEKURA har især erfaringer med borgere, der lider af angst, depression, bipolar lidelse og skizofreni. Det er en gruppe af brugere i tryghedscenteret, der er vokset løbende og typisk enten har fået servicen anbefalet af en person i omgangskredsen eller af en læge.

 

- Vi oplever, at vores psykisk sårbare brugere får en bedre hverdag og en bedre livskvalitet ved at bruge os. Vi har dog ikke selv ressourcerne til at måle resultaterne. Med Patient@home kan vi skabe de rette rammer for en test af tryghedscenteret og måle effekten på trivsel og livskvalitet, siger Søren Viktor Nielsen, Senior Marketing Manager i CEKURA.

 

CEKURA ønsker at skalere deres forretning på området for psykisk sårbare ved at aflaste kommunerne på det socialpsykiatriske område. Samtidig er det et mål for virksomheden at øge kendskabet til CEKURAs tilbud til psykisk sårbare blandt private kunder. Her vil MAST-evalueringen spille en vigtig rolle.

 

- Vi ser ikke blot MAST-evalueringen som en blåstempling, men også som et pejlemærke for os internt. Den vil afdække vores kompetencer samt pege på, hvor vi kan sætte yderligere ind for at optimere vores service til psykisk sårbare, siger Søren Viktor Nielsen, Senior Marketing Manager i CEKURA.

 

Du kan læse mere om CEKURAs tryghedscenter her 

 
KontaktpersonKatarina 
                Deylami

Katarina  Deylami

Konsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[kade]DOMAIN[teknologisk.dk]