Tele Call hjælper demente med kaffen

 
Tele Call hjælper demente med kaffen
10. marts 2014
Virksomheden Tele Call har som partner i Patient@home-projektet ’Demens i Hjemmet’ udviklet en applikation, der kan hjælpe personer med lettere demens med dagligdagsopgaver og med at huske fx børnenes livshistorie.

En let, tilgængelig og simpel applikation kan hjælpe personer med lettere demens med at huske bedre og derved få mod på øget fysisk og social aktivitet. Applikationen, der både er til smartphones og tablets, er udviklet af virksomheden Tele Call og har modtaget midler fra den syddanske OPI-pulje til støtte af offentlig-privat innovation.

 

- Teknologien er rettet mod at understøtte og afhjælpe, da den understøtter mange af de udfordringer som personer med let demens støder på i hverdagen. Den kan dermed medvirke til, at borgeren er mere selvhjulpen og forbliver i eget hjem i længere tid, siger Henrik Bryld, der er indehaver af Tele Call.

 

Test blandt fynboer

Tele Call er nu i gang med at afprøve prototypen blandt fynske borgere med lette kognitive funktionsnedsættelser. Virksomheden opfatter applikationen som et hjælpemiddel og fokuserer på, hvordan sagsbehandlere og andre myndigheder kan anbefale den, fordi den kan virke resursesparende for personale og rehabiliterende for den enkelte borger.

 

- Vores mål ved projektafslutningen er, at have et salgsklart hjælpemiddel, som er afprøvet på et bredere udvalg af borgere, samt at give interesserede myndigheder mulighed for at afprøve og præge udviklingen af produktet, siger Henrik Bryld.

 

Tilpasningen af projektet startede i januar 2014 og forventes afsluttet ved årets udgang.

 

OPI-midler gav muligheder

De midler, som Tele Call modtog fra OPI-puljen, har gjort det muligt at betale lønudgifter til to ekstra medarbejdere. Den ene medarbejder arbejder på projektet, mens den anden frigør Henrik Bryld, så han selv kan bruge sin tid på færdigudviklingen af applikationen. Derudover gjorde midlerne det også muligt at betale for konsulentydelser, ligesom der blev frigjort ressourcer hos Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, så de kan bidrage med deres viden.

 

- Vi har nu mulighed for at afprøve vores koncept og tilpasse det til andre målgrupper. Uden disse midler, havde videreførelsen af det udviklede koncept været afhængig af en eventuel kunde, som økonomisk ville drive denne tilpasning, forklarer Henrik Bryld.

 

Tele Call er partner i Patient@home.

 

Projektet er i samarbejde med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum.

 

For yderligere information:

Læs mere om Tele Call på www.telecall.dk, eller kontakt indehaver Henrik Bryld, T. +45 2112 3456, henrik@telecall.dk.

 
KontaktpersonHenrik 
                Bryld

Henrik  Bryld

Direktør


Tele Call Danmark

Email:  LOADEMAIL[henrik]DOMAIN[telecall.dk]