Teknologisk Institut: Patient@home sikrer nødvendig evidens

 
Teknologisk Institut: Patient@home sikrer nødvendig evidens
19. maj 2016
Med Patient@homes evalueringsmodel får kommunerne et solidt beslutningsgrundlag, når de skal vælge velfærdsteknologiske løsninger.

Patient@home er til dato Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på at nedbringe antallet og varigheden af indlæggelser på de danske hospitaler - og "udlægge" patienter til behandling og genoptræning i eget hjem. To eksempler på løsninger fra Patient@home, der indfrier denne målsætning er kommunikationsplatformen Nem Kommunikation inden for pleje i eget hjem og Medicomb's elektroniske medicinhåndteringssystem til borgere, der får flere typer medicin.

 

Nem Kommunikation

Simple hverdagsopgaver kan være krævende at huske for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau. De har derfor ofte brug for hjælp fra pårørende og plejepersonale til at klare helt almindelige gøremål. Den fynske virksomhed Tele Call har udviklet en prototype i form af et meget tilgængeligt styresystem til smartphones og tablets rettet mod borgere med let kognitiv svækkelse, som eksempelvis let demens.

 

Systemet understøtter og afhjælper nogle af de udfordringer, som borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau støder på i hverdagen, og systemet gør dem i stand til i højere grad at kunne tage vare på sig selv. Systemet indeholder udvalgte overskuelige funktioner, for eksempel en kalender med billedfunktion, der hjælper borgeren med at huske sine aftaler, guides til at udføre hverdagsaktiviteter, såsom at lave kaffe eller vaske tøj og en livshistoriefunktion, der gennem billeder kan fortælle om forskellige episoder i borgerens liv og derved sikre helt nødvendig reminiscens for personer med demens.

 

- Vores deltagelse i Patient@home-platformen har især betydet, at vi har fundet nye veje for samarbejde på tværs af faggrænser. Teknologiudvikling og innovation er helt centrale begreber i Patient@home og en af vores spidskompetencer hos Tele Call, siger Henrik Bryld, direktør i Tele Call.

 

Den sidste og nuværende fase for Nem Kommunikation i Patient@home-projektet er gennemførelse af afprøvning i større skala i en dansk kommune og evaluering på baggrund heraf. Dette sker i løbet af 2016.

 

Overblik over medicinforbrug

Patient@homes fokus på ambulant diagnosticering og behandling samt udlæggelse af patienter til eget hjem kan medføre øget kompleksitet i den kommunale opgaveløsning. Herunder i opgaven med medicin hos de borgere, der får flere typer medicin (polyfarmaci). MediCombs elektroniske løsning giver fagpersonalet et hurtigt og enkelt overblik over borgernes medicin, dets virkning, bivirkninger og interaktioner i et samlet skærmbillede.

 

I Patient@home videreudvikles MediCombs medicininformationssystem til brug i den kommunale pleje. Løsningen udvikles og afprøves i samarbejde med Glostrup Kommune, Lisa Jeppesen og personalet på Ældrecenter Dalvangen, som bruger af systemet.

 

- Vi forventer klart, at løsningen vil frigive tid til gavn for borgerne i hverdagen. I dag laver vi opslag for hvert eneste medicinpræparat flere forskellige steder for at danne os det nødvendige faglige overblik. Vi ser også en mulighed for at bruge løsningen i vores arbejde med tidlig opsporing og dermed få færre indlæggelser af vores borgere, siger Hassana Hakkouni, sygeplejerske på Dalvangen.

 

Den afsluttende evaluering af systemet skal afdække dets anvendeligheder og effekter. Mulige gevinster er eksempelvis reduceret antal lægemiddelsrelaterede indlæggelser og en bedre medicinering af borgere og dermed mulig forbedring af deres habituelle tilstand og forhåbentlig øget livskvalitet til følge.

 

Sikrer nødvendig evidens

En af barriererne for udbredelsen af telemedicin og velfærdsteknologi er manglende dokumentation af effekter og økonomiske gevinster. I Patient@home tages der udgangspunkt i den internationalt ankerkendte MAST-evalueringsmodel (Model for Assesment of Telemedicine), udviklet på baggrund af EU-Kommissionen i 2009 af blandt andre forskningsleder Kristian Kidholm fra OUH Odense Universitetshospital. Metoden er multidisciplinær og dokumenterer løsningens effekter i videst muligt omfang. Metoden er således garant for, at der sikres et solidt beslutningsgrundlag for valg af løsning i de danske kommuner.

 

- Som innovationspartner i Patient@home og godkendt GTS-institut, er det af stor betydning for Teknologisk Institut, at produkter der udvikles i regi af Patient@home netop gennemgår grundig tests og evaluering i brugernære miljøer. Real-life-settings er nødvendige for, at produkterne i sidste ende både gavner den enkelte borger eller patient, men også opnår kommerciel succes på de forskellige markeder, siger Tobias Theodorus Perquin og Anders Lyck Fogh-Schultz, konsulenter ved Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

 

Dansk know-how på det velfærdsteknologiske område er stor, og danske virksomheder har gode muligheder for både samarbejde og eksport på internationalt plan.

 

Artiklen er bragt som debatindlæg i Altinget.dk, 12. april 2016. Link til kilde

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]