Teknologiplatform giver støtte og viden til psykisk udsatte

 
Teknologiplatform giver støtte og viden til psykisk udsatte
12. december 2016
Sammenkoblingen af en struktur- og kommunikations app med intelligente sensorer skal give større viden om, hvilke indsatser, der virker for psykisk udsatte og derved reducerer og forebygger tilbagefald i socialpsykiatrien.

Op mod hver tredje dansker får i løbet af livet en psykisk lidelse (kilde: Bedre Psykiatri). Ofte venter der en lang sej kamp for at komme gennem sygdommen, og mange psykisk udsatte oplever tilbagefald, som kunne have været undgået, hvis man tidligt havde opdaget adfærdsændringer eller givet dem den nødvendige støtte og rette indsats.

 

Det er baggrunden for et projekt i Patient@home, Tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien. Med udgangspunkt i løsningen, IntelligentLIFE, skal projektet bidrage til at skabe viden om, hvordan man bedst understøtter psykiske syge herunder, hvilken støtte de har brug for, og hvordan de bedst kan hjælpes til en god hverdag, hvor de klarer flere ting selv.

 

- IntelligentLIFE kan hjælpe med at skabe struktur, så borgerne har et redskab til at blive i de åbne perioder. Sammen skaber vi viden til borgerne selv, så de undgår tilbagefald. Det kan være i forhold til, om de kommer nok ud, og hvordan deres søvnrytme er. Så "nudger" løsningen dem til at fastholde de gode vaner og blive i de åbne perioder. Hvis borgeren ønsker det, kan der også tidligere i forløbet gives information til kontaktpersoner eller andre faglige medarbejdere, når borgeren er på vej ind i en lukket periode, siger Bo Høvedsgaard Iversen, salgs- og marketingschef i Life-Partners.

 

Life-Partners er den ene af to virksomheder, der stå bag løsningen IntelligentLIFE. De har bidraget med planlægnings- og kommunikations app'en Life-Manager, der kan holde struktur på borgerens aftaler og opgaver - og samtidig give pårørende og fagpersonale mulighed for at følge med og være i dialog. Den anden virksomhed er ANYgroup, som har bidraget med sensoer og en intelligent algoritme, der giver viden.

 

- Ved at sammenkøre data fra kalenderfunktionen i Life-Manager med data fra ANYgroups algoritme, giver IntelligentLIFE ekstra muligheder, hvor man kan blive klogere på nogle adfærdsmønstre. Man vil fx kunne se, at hvis en person har en aftale med sin kommune i kalenderen, men ikke har forladt huset, så er han nok ikke mødt op til aftalen, eller hvis køleskabet ikke har været åbent mellem kl. 11 og 14, så har man nok ikke husket at spise frokost. Og så kan man give påmindelser om det, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech.

 

Det reelle output er viden

Oprindeligt var IntelligentLIFE udviklet til demens- og ældreområdet, men med Patient@homes mellemkomst har LIfe-Partners og ANYgroup nu også rettet blikket mod social psykiatrien. Særligt er de blevet opmærksomme på, at den viden deres fælles system opsamler, har stor værdi i forhold til at kunne tilbyde de rigtige indsatser - og vurdere hvilke indsatser, der virker for den enkelte borger og borgergruppe.

 

- Ved at få analyseret det her, har vi fundet ud af, at den viden vi faktisk får fra systemet, kan bruges til rigtig mange ting, og vigtigst hjælpe borgerne. Det handler ikke så meget om borger i eget hjem, alarmering og varsling. Det handler om kommunikation, struktur og viden, siger Bo Høvedsgaard Iversen.

 

Hans ønske for projektet er at give borgerne nogle redskaber, så de skal have mindre hjælp, og skabe et værktøj til at samle evidens for, hvad der virker, så indsatserne kan målrettes den enkelte borgers behov.

 

- Selve nyudviklingen finder ikke sted i Patient@home, men tilpasningen af det eksisterende produkt og målretningen i forhold til socialpsykiatrien og de forskellige borgergrupper samt den reelle videnopsamling, det er virksomhedernes reelle produkt efterfølgende. Det er her den store værdi ligger, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Springbræt til test i stor skala

Syddansk Sundhedsinnovation har som del af Patient@home udarbejdet en behovsafklaring for IntelligentLIFE i socialpsykiatrien. Næste skridt er at teste løsningen i praksis. De første test-steder er udpeget i Patient@home-regi, men for at prøve løsningen af i større skala, har Life-Partners og ANYgroup yderligere søgt midler i Tryg Fonden sammen med sammen med CoLab Recovery & Rehab og Region Hovedstaden, og forventer at starte yderligere test op i 2017.

 

- Vi ser tit, at Patient@home er en god platform, og et springbræt, for at søge yderligere midler. For man har sin basis på plads: man har lavet en behovsafklaring; man har folk med inde over, som har kvalificeret det; og man har nogen med som har forpligtet sig til det i forvejen. Det er ikke bare en fiks ide. Der er nogle rammer, der er sat op, som andre også tror på, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Optimering af indsatser

Næste fase bliver, at hjælpe kommunerne med at måle på de indsatser de laver. Med sammenkørselen af data kan IntelligentLIFE give kommunerne et nyttigt værktøj til både at optimere og se effekterne af deres indsatser.

- Hvis de ændre på medicinen, vil man kunne fortælle dem, hvilken indflydelse det har på folks hverdag. Hvis folk får det dårligt i eget hjem, og måske skal genindlægges, så kan vi måske se, at de er ved at få det dårligt. Det er næste skridt. Et helt produkt for sig, hvor den her vidensopsamling og videngenerering kan dokumentere kommunernes erfaringer - og måske sælges videre til andre kommuner, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 
Kontaktperson

Bo Høvedsgaard  Iversen


Life-Partners A/S

Email:  LOADEMAIL[bhi]DOMAIN[life-partners.com]