Tag med til RehaCare i Düsseldorf

 
Tag med til RehaCare i Düsseldorf
25. september 2017
Har du interesse i salg og fremvisning af hjælpemidler og teknologi i Tyskland? Så tag med Dansk Rehab gruppe, Welfare Tech innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Patient@home til RehaCare i Düsseldorf

Dansk Rehab Gruppe arrangere i samarbejde med Generalkonsulatet i München endnu engang en dansk fællesstand på RehaCare d. 4. til 7. oktober 2017 i Düsseldorf.
Der vil i år være mulighed for at tage med til messen uden en stand.

 

RehaCare i Düsseldorf er Europas største og mest toneangivende messe inden for rehabilitering, pleje og genoptræning af ældre og handicappede. RehaCare har en stærk international profil på ældre- og handicapområdet og er mødestedet for nøglepersoner fra hele verden inden for sektoren. Messen har gennem tiden været det forum, hvor nye danske eksportører har kunnet afprøve sig selv på det internationale marked og samtidig indgå i et netværk med mere garvede eksportører.

 

RehaCare havde i 2016 49.300 besøgende og 916 udstillere fra 36 lande. RehaCare er en international messe og havde i 2016 besøgende fra 49 forskellige lande. RehaCare besøges både af producenter, forhandlere og agenter samt sundhedsprofessionelle indenfor hospitals- og plejesektoren og af brugere og patientorganisationer indenfor velfærds- og rehalibiliteringssektoren.

 

Deltagelse med stand

Vi vil etablere en Dansk Rehab Gruppe Lounge, som man kan bruge til fælles opholdsaktiviteter, oplæg, møder m.v. Der faktureres et mindre gebyr for brug af loungen.

 
I forhold til standplacering, så vil tidligere udstillere som udgangspunkt have fortrinsret til deres tidligere standplacering, dog forudsætter det en vis grad af fleksibilitet, så vi kan få alle ønsker på plads. 

 

Priser 

 • Nøglefærdig stand inkl. opbygning og rengøring kr. 2.650,- pr. m2 
 • Standleje uden opbygning kr. 1.650,- pr. m2
 • Obligatorisk media fee til messearrangøren pr. udstiller kr. 975,-
 • Loungegebyr (i forhol til egen standstørrelse) kr. 75,- pr. m2

 

Ønskes deltagelse med egen standopbygning, i stedet for brug af Standesign, skal dette aftales særskilt med Dansk Rehab Gruppe i forbindelse med tilmelding. 

 

Tilmelding 

Ved tilmelding skal man kontakte Helle PEdersen, Dansk Rehab Group på hp@rehabgroup.dk hurtigst muligt. Skulle der være spørgsmål til tilemlding, kan Helle kontaktes på tlf.: 6122 5756

 

Deltagelse uden stand 

Har du lyst til at se RehaCare sammen med andre danske virksomheder – men uden at deltage med en stand –Teknologisk Institut og Dansk Rehab Group har i samarbejde arrangeret en delegationstur/vidensrejse til RehaCare.

 

En af indsatsområderne i både innovationsnetværket og patient@home er internationalisering af dansk sundheds- og velfærdsteknologi, hvor vi sammen med danske virksomheder tester eksportmarkederne for behovet for danske produkter, services inden for sundheds-it, hjælpemidler og services.

 

På delegationsrejsen/vidensrejsen vil vi besøge den store danske fællesstand på godt 300 m2 og resten af messen. Der vil også være mulighed for at booke møder med potentielle tyske samarbejdspartnere samt deltage i eventuelle matchmaking-aktiviteter. Vi tilstræber desuden at arrangere guidede ture i samarbejde med vores tyske samarbejdspartnere.

 

For yderligere information omkring delegationsrejsen/vidensrejsen kontakt seniorkonsulent Anders Lyck Fogh-Schultz fra Teknologisk Institut.

 
KontaktpersonAnders 
        Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]