Tag kontrol over de skøre knogler med ny app

 
Tag kontrol over de skøre knogler med ny app
22. juni 2017
4 ud af 10 kvinder rammes af knogleskørhed. En ny app udviklet i samarbejde med bl.a. Patient@home og Pernille Ravn Jakobsen, Ph.d. studerende fra OUH, gør det muligt at fastholde det gode og aktive liv for mennesker med knogleskørhed uden brud. Samtidig letter appen kommunikationen mellem hospital, praktiserende læge og patienten i behandlingen. Appen skal nu pilottestes på OUH.

For Tove Kruse Nielsen har det altid været vigtigt at tage hånd om sit eget liv. Så da hun fik konstateret knogleskørhed, var det afgørende for hende selv at medvirke aktivt fra start. For selvom hun ikke havde nogen synlige tegn på sygdommen og dermed ikke følte sig syg, var det alligevel vigtigt for Tove selv at styrke sine knogler - og derved prøve at undgå brud.

 

Som deltager i udviklingsforløbet mellem Patient@home, Osteoporoseklinikken på OUH, MedWare m.fl. fik Tove mulighed for at teste - og hjælpe med at udvikle appen. Med appen kan Tove og andre med knogleskørhed bl.a. få hurtigere svar på scanninger og andre vigtige resultater fra praktiserende læge og sygehus.

 

Fordele med mobil sundhedsteknologi

- Appen er en af flere "empowerment" apps, som støtter op om kulturændringen, hvor "de raske syge" i stadig højere grad skal tage hånd om deres liv og diagnose, forklarer projektleder Pernille Ravn Jakobsen, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet.

 

- Vi sætter fokus på at fremme kvindernes oplevelse af inddragelse, så de føler sig klædt bedre på til at kunne træffe beslutninger om medicinsk behandling sammen med den praktiserende læge og sygehus. Mange kvinder oplever at søgen efter relevant og vedkommen information om knogleskørhed kan være noget af en jungle at finde rundt i.

 

 2017-06-16-Tag Kontrollen -over -de -skore -knogler

Appen giver målrettet og skræddersyet viden om knogleskørhed. Og letter samtidig kommunikationen med lægen. Lægen kan lettere forberede patienten til både den første konsultation og den videre behandling.

 

Det gør det langt nemmere, både for den praktiserende læge, og for patienten i forhold til at træffe en fælles beslutning omkring forløbet med knogleskørhed.

 

- Det at jeg slipper for at vente på tid hos lægen, mindsker også min oplevelse af sygeliggørelse. For jeg har jo stadig ingen symptomer eller brækkede knogler, jeg har "kun" en diagnose på knogleskørhed, siger Tove Kruse Nielsen.

 

Pilottesten af appen foretages på cirka 30 kvinder fra OUH i forbindelse med indkaldelse til knogleskanning. Dette sker fra juni 2017 og resultaterne af testfasen forventes at blive publiceret i slutningen af 2018. i Osteoporose-appen finder du under 'Mit forløb', Odense Universitetshospital, afdeling M, Osteoporose via Google Play eller App Store.

 

Bemærk at det kun er dele af indholdet der er offentligt på appen, hvis ikke du er blevet skannet på sygehuset.

 

Læs også

 

Fakta om knogleskørhed (osteoporose)

 • Flere mennesker får knogleskørhed, fordi vi grundlæggende bliver ældre og mere inaktive. Mere end 550.000 mennesker vurderes at have knogleskørhed - men under halvdelen ved det.
 • 41% af alle kvinder over 50 år har knogleskørhed, hvoraf en ud af tre får et knoglebrud som følge af sygdommen.
 • Arveligheden er 50%.
 • Osteoporose koster det danske sundhedsvæsen 11,6 mia. kr. om året Danmark.
 • Patienter med knogleskørhed har tre gange så mange henvendelser til sundhedsvæsenet som den samlede befolkning.

 

Mobil sundhedsteknologi - hvad er det?

Mobil sundhedsteknologi er et udtryk der anvendes i forbindelse med medicin og folkesundhed understøttet af mobile enheder som smartphones, tablets og wearables. Det bruges f.eks. i forbindelse med sundhedsydelser, information/kommunikation og dataindsamling i samspillet mellem praktiserende læger, forskere og patienter.

 
KontaktpersonPernille 
        Ravn Jakobsen

Pernille  Ravn Jakobsen

Ph.d. studerende


Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Email:  LOADEMAIL[prjakobsen]DOMAIN[health.sdu.dk]