Sundhedsfestival sætter demens og teknologi på dagsordenen

 
Sundhedsfestival sætter demens og teknologi på dagsordenen
26. september 2017
Patient@home er med, når Odense for tredje gang lægger hus til den internationale videnfestival WHINN i oktober 2017. Mød sundhedsfaglige eksperter fra hele verden og del viden om, hvordan vi former morgendagens sundhedsvæsen. En konference den 11. oktober sætter fokus på, hvordan vi løser demens-udfordringen med teknologier og den nyeste forskning på området.

Når sundheds- og videnfestivallen WHINN – Week of Health and INNovation - for tredje år i træk løber af stablen i Odense, den 9. til 11. oktober 2017, er Patient@home selvfølgelig med. I år som medarrangør af en international demens-konference, om teknologier, der understøtter et godt liv for mennesker med demens, deres pårørende og det tilknyttede fagpersonale.

 

Læs mere om WHINN

 

Under overskriften ”Trends in Research and Technology-Based Dementia Care” slår vi dørene op for kommuner, virksomheder og interesseorganisationer fra ind og udland til en spændende dag med oplæg, om den nyeste forskning på området, og hvordan demens takles i forskellige lande. Du vil kunne vælge mellem forskellige konferencespor, som tager afsæt i forskellige sektorer og innovative tiltag, som fx demensbyer og apps, der inddrager pårørende og frivillige i plejen af demente. Det foregår den 11. oktober 2017 i Odense Congress Center.

 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

 

Du kan blandt andre møde Peder Jest, direktør på OUH Odense Universitetshospital og medlem af Patient@homes direktion. På konferencesporet ”demensindsatser på hospitaler” vil han fortælle om tilblivelsen af landets første demensvenlige hospital samt visionen og strategien for det fremtidige arbejde med sektorovergange, som er sat i fokus på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus.

 

Målet med en international konference

Der er klyngeorganisationen Welfare Tech, der står bag konferencen, Trends in Research and Technology-Based Dementia Care.

 

- Der sker i disse år en rivende udvikling inden for demens og teknologi, og som national klynge inden for sundheds- og velfærdsteknologi, har vi en stor aktie i at få koblet interessen til den nationale handlingsplan for demens samt til andre strategiske internationale indsatser, siger Krista Ebsen Blaabjerg, seniorkonsulent i Welfare Tech.

 

Læs mere om National Demenshandlingsplan

 

Der arbejdes allerede intensivt med den nationale handleplan for demens ude i kommunerne i hjemmeplejen og på plejecentre såvel som på hospitaler og i centre for mennesker med demens og deres pårørende.

 

- Hvis demensteknologiernes potentiale skal indfries, er det helt afgørende, at ny forskning, praksiserfaringer og innovativ teknologi kobles sammen. Her er en konference under WHINN helt perfekt til at samle aktørerne og sikre et globalt udsyn i forhold til prioriteringer og implementering af teknologiske demensløsninger, siger Krista Ebsen Blaabjerg.

 

Unikt spot på demens og teknologi

Demens og teknologi var også på dagsordenen, da Alzheimer’s Association International Conference i juli 2017 løb af stablen i London; men konferencen Trends in Research and Technology-Based Dementia Care er den første af sin slags i Danmark. Og det mærkes ved den store interesse, der vises fra hele landet og fra internationale deltagere under WHINN.

 

Læs mere om det teknologiske tema på Alzheimer’s Association International Conference 2017

 

- Demens er en voksende udfordring for sundhedsvæsenet, og sygdommen gør det endnu sværere at indfri ambitionen om at behandle og pleje flest muligt patienter i deres eget hjem. Derfor er det også en udfordring, som Patient@home har valgt at fokusere på. Virksomheder har fået støtte til at udvikle løsninger, der gør, at demente borgere kan modtage den behandling og pleje i eget hjem, som de er berettigede til. Vi er stolte af, at vi nu med en international konference kan matche sundheds- og plejesektorernes behov med virksomhedsløsninger, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech og projektleder for flere af udviklingsprojekterne i Patient@home.

 

Konferencen guider i teknologier

Flere end 120 deltagere har allerede tilmeldt sig konferencen, og de vil alle blive guidet ud i udstillingen, WHINN EXHIBITION, hvor cirka 20 af de 64 udstillere har teknologier, der knytter sig til behovene hos mennesker med demens, deres pårørende og det relevante fagpersonale.

 

Læs mere om udstillere på WHINN EXHIBITION

 

Læs mere om demensvenlige sygehuse og det første demensvenlige hospital i Danmark

 
KontaktpersonKrista Ebsen  
                Blåbjerg

Krista Ebsen   Blåbjerg

Netværksmanager


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[krivb]DOMAIN[welfaretech.dk]