Strategi for digital velfærd

 
3. oktober 2013
Regeringen, KL og Danske Regioner har udgivet en ny fælles strategi for digital velfærd (2013-2020), der skal sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder.

Effektive digitale velfærdsløsninger skal hurtigere gøres til standard. Ikke undtagelser. Det er målet med den nye fælles strategi for digital velfærd 2013 - 2020 som regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort.

 

I 2020 skal innovative og effektive digitale løsninger indgå naturligt i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Det vil sige, at velfærden fremover i højere grad vil blive leveret ved hjælp af digitale og teknologisk løsninger. Det skal skabe en lettere hverdag for borgerne - og mere sammenhængende, effektiv offentlig service.

 

De digitale løsninger og teknologier, som virker og giver effekt, skal udbredes langt hurtigere, ligesom erfaringer om, hvad der virker og ikke virker skal indsamles løbende, som baggrundsviden for fremtidige beslutninger. Hermed banes vejen for at offentlige opgaver bliver løst smartere, bedre og billigere - så der bliver råd til at udvikle og fremtidssikre velfærden.

 

Udvikling af fremtidens digitale velfærdsservices rummer et betydeligt potentiale for innovation, vækst og jobskabelse i det private erhvervsliv. Strategiens fælles mål og konkrete initiativer giver dansk erhvervsliv og forskning en række pejlemærker for de produkter og services, der efterspørges af den offentlige sektor i de kommende år.

 

Strategien for digital velfærd 2013 - 2020 består af syv fokusområder, hvert med et antal initiativer.

 

  • Fokusområde 1: Udbredelse af telemedicin i hele landet
  • Fokusområde 2: Effektivt samarbejde på sundhedsområdet
  • Fokusområde 3: Velfærdsteknologi i pleje og omsorg
  • Fokusområde 4: Nye digitale veje i sagsbehandlingen
  • Fokusområde 5:Digital læring og undervisning
  • Fokusområde 6: Digitalt samarbejde på undervisningsområdet
  • Fokusområde 7: Forudsætninger for digital velfærd

 

Download strategien Digital velfærd 2013 - 2020

 

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside