Stor interesse for danske visioner på conhIT 2014

 
Stor interesse for danske visioner på conhIT 2014
27. maj 2014
Patient@home var repræsenteret på conhIT 2014, Europas førende industrievent inden for sundheds-i, sammen med en dansk delegation. Danmark var for første gang partnerland, hvilket sikrede de danske delegerede massiv interesse fra internationale virksomheder, hospitaler, universiteter mv.

I starten af maj besøgte en større dansk delegation conhIT-messen i Berlin, hvor de under fælles flag promoverede Danmark og danske løsninger inden for sundheds-it. Delegationen blev ført an af Eksportrådet i samarbejde med en række andre organisationer; herunder Healthcare DENMARK, Scandinavian Cortex Park og Welfare Tech.

 

Delegationen bestod af 12 virksomheder, 8 start ups og projektinitiativer, 6 organisationer samt en række andre interessenter.

 

Stor tysk interesse for it-løsninger

I Tyskland er der stor interesse for it-løsninger, som kan understøtte en velfungerende kommunikation mellem de mange aktører i det tyske sundhedssystem. Med over 3.000 hospitaler og en fragmenteret struktur, udgør det tyske sundhedssystem et potentielt stort og lukrativt marked for danske virksomheder.

 

De tyske udfordringer ligger overvejende i datasikkerhed, standarder og manglende implementering af en national it-struktur. Herudover viste conhIT 2014, at der også er en stor efterspørgsel efter velfungerende telemedicinske løsninger, mHealth-løsninger og it-systemer i Tyskland, som kan understøtte hospitaler og lægeklinikker og binde dem sammen både klinisk og administrativt.

 

- Der var stor interesse omkring visionerne for det danske sundhedsvæsen, som Patient@home præsenterede på messen. Både virksomheder og hospitalspersonale udtrykte beundring for den vision projektet sigter mod at realisere, fortæller Simon Brødsgaard Lassen, udviklingskonsulent i Welfare Tech.

 

I Tyskland er incitamentsstrukturen på hospitalerne dog noget anderledes end i Danmark. Hospitalerne har ikke den samme økonomiske interesse i at flytte patienterne ud i eget hjem, som vi kender det fra Danmark. Tværtimod, så tjener de tyske hospitaler i dag penge på at have patienter indlagt. Det arbejdes der bevidst på at få ændret, og her kigger Tyskland mod Danmark for at hente inspiration.

 

Matchmaking

conhIT blev lanceret første gang i 2008 af den tyske sammenslutning bvitg (Bundesverband Gesundheits-IT) som mødested for sundhedsit-branchen. Siden har messen fået ry for at være en af Europas førende begivenheder for sundhedsit-sektoren, og i 2014 blev der registreret ikke mindre end 359 udstillere og 6.500 besøgende fra hele verden.

 

Som noget nyt introducerede conhIT 2014 et matchmaking-værktøj kaldet B2Match, hvor deltagerorganisationer forud for messen kunne registrere sig og blive inviteret til konkrete forretningsmøder med mulige samarbejdspartnere. Også her mødte Patient@home stor interesse, fra universiteter, private virksomheder og offentlige aktører, både som inspirationskilde og som mulig samarbejdspartner.

Danmark var i 2014 valgt som officielt partnerland. Det sikrede stor bevågenhed omkring Danmark og den danske stand, ligesom Danmark var repræsenteret med talere i 5 ud af de i alt 18 konferencesessioner, der blev afholdt som del af conhIT.

 

Også i det nye initiativ mHealth Summit Europe var Danmark repræsenteret. Her gav Jakob Theilmann fra Mobile Fitness, et oplæg om offentlig-privat samarbejde og udvikling i Danmark under overskriften: 'Private-Public Cooperation and Development of a Scientific Documented Patient and Healthcare M-Learning Program'.

 

Læs også om pitch-konkurrencen Innovation Exchange

 

Programmet

Ud over den danske stand bød programmet for delegationen også på:

 

 • Officiel reception på de Nordiske Ambassader i Berlin med taler fra både ambassadør Per Poulsen-Hansen og Lykke Friis, prorektor ved Københavns Universitet, der hver især gav deres bud på, hvorfor det dansk-tyske samarbejde er så vigtigt.
 • Innovation Exchange - en pitching-konkurrence for innovative start-ups og projektinitiativer.
 • Matchmaking med belgiske virksomheder.
 • Reception på den danske stand.

 

Mere information

conhIT afholdes i 2015 fra 14. - 16. april i Berlin, Tyskland. Læs mere på www.conhit.de

 

For yderligere information om den danske stand eller Patient@home, kontakt Simon Brødsgaard Lassen, udviklingskonsulent i Welfare Tech, T. +45 2149 6660, sibl@welfaretech.dk

 

 
KontaktpersonSimon 
        Brødsgaard Lassen

Simon  Brødsgaard Lassen

Udviklingskonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[sibl]DOMAIN[welfaretech.dk]