Status på Patient@home

 
Status på Patient@home
14. december 2012
Matchmaking og projektstruktur har været hovedaktiviteterne i Patient@homes første 10 måneder. 1. september 2012 markerede en skillelinje for underskrivning af samarbejdsaftaler og optag af nye projektpartnere. Sekretariatsleder Louise Skovborg Just giver en status.

Patient@home blev officielt startet 1. marts 2012, og ressourcerne i de første 10 måneder har primært været allokeret til matchmaking og etablering af projektet.

 

- Det første halve år har handlet om at få projektets struktur på plads, så partnerne har et ordentligt grundlag at arbejde på, og er køreklar til at gå i gang. Det har særligt handlet om matchmaking. Patient@home er en åben innovationsplatform, og der har været fokus på at identificere behov og lave matchmaking mellem de fire partnertyper vi har med i projektet (virksomheder, forskere, sundhedsfagligt personale og patienter/borgere, red.), fortæller Louise Skovborg Just, der er sekretariatsleder for Patient@home.

 

Målet har været at få identificeret partnervirksomhedernes interesseområder og få dem matchet med behovene i sundhedssektoren.

 

Ved kick off-mødet i juni 2012 meldte partnervirksomhederne sig ind på 5 forskellige workshops, ét for hvert af projektets fem innovationsspor: Rehab, Monitoring, Care, IKT & Knowledge Management . Her fik de den første dialog med forskerne, som på forhånd var indplaceret på innovationssporerne. Efterfølgende har innovations- og arbejdspakkelederne kontaktet og fulgt op på de virksomheder, der signalerede interesse for deres specifikke område, med henblik på at få dem matchet præcist i forhold til projektets aktiviteter.

 

- Det har handlet om dialog med de oprindelige virksomheder i ansøgningen, og få dem placeret ind, så de faktisk kan begynde at arbejde med noget. Det begynder at blive tydeligere, hvad det er, de har interesse for, og hvem, der faktisk har noget viden i projektet, som de er interesserede i at få, fortæller Louise Skovborg Just.

 

Formelt samarbejde fremmer dialog


Fremadrettet vil der blive større fokus på at få nye virksomheder og partnere med i Patient@home og igangsætte konkrete aktiviteter i innovationssporene. Konsortiemødet den 6. november 2012 var den første fælles aktivitet, hvor projektpartneren fik en samlet præsentation af innovationssporerne, og hvilke aktiviteter, der er igangsat i de forskellige grupper.


- Konsortiemøderne afholdes fremadrettet to gange årligt. Formålet er at fremme den interne videndelingen i Patient@home. Derfor er møderne også alene forbeholdt projektets partnere; dem som har underskrevet samarbejdsaftaler, så man har afklaret rettigheder, der gerne skulle gøre, at der bliver en åben dialog om, hvad der foregår, og hvilke ideer og input man har, siger Louise Skovborg Just, der fremadrettet typisk vil være den person, som tager den første kontakt til nye partnere.

 

Lukker nye partnere ind


En væsentlig del af opstartsarbejdet i Patient@home har organisatorisk været at få samarbejdsaftalerne med de oprindelige partnere i projektet på plads. Frem til 1. september 2012 har de 28 partnere fra ansøgningen haft mulighed for at kommentere og godkende samarbejdsaftalen og hele samarbejdsgrundlaget i Patient@home. Det har derfor heller ikke været muligt at lukke nye partnere ind før efter 1. september 2012, hvor aftalegrundlaget var på plads. Nye partnere optages naturligvis på samme betingelser, som de oprindelige 28 partnere.

 

Deltagelse med og uden samarbejdsaftale


Virksomhedspartnerne i Patient@home inddeles i to grupper.


Den ene gruppe er de virksomheder, som aktivt deltager i prototype- eller produktudviklingen. Gruppen udgøres i udgangspunktet af de 28 oprindelige partnere, hvoraf 20 har underskrevet en samarbejdsaftale. Nye virksomheder kan komme med i denne gruppe, hvis de vil lægge medfinansiering, svarende til 500.000 kr. for små virksomheder og 3 mio. kr. for store virksomheder.

 

- Det kræver et vist aktivitetsniveau for at komme ind. Det er ikke bare for at lytte med og skabe netværk. Det er et spørgsmål om, at du matches konkret ned i nogle aktiviteter og er indstillet på at lægge nogle udviklingstimer der. I denne kategori har vi ikke nogen krav på, hvor mange virksomheder, der skal ind. Det væsentligste er, at vi får tilknyttet en række aktive og relevante virksomheder, siger Louise Skovborg Just.

 

Den anden gruppe tæller virksomheder, der deltager i forskellige videndelingsaktiviteter i Patient@home. Der er tale om offentlige møder og netværksaktiviteter, som alle kan deltage i.

 

- Vi har en målsætning om at få kontakt til ca. 500 virksomheder, som skal deltage i forskellige videnspredningsaktiviteter. Det kan være besøg i Teknologisk Instituts CareLab, business seminar med Welfare Tech, trend- og udenlandsrejser, som tager udgangspunkt i konkrete ting, man har arbejdet med i projektet, reality check-møder med RoboCluster, hvor der bliver nedslag i de igangværende aktiviteter omkring, hvad der sker, og om vi er på rette kurs, siger Louise Skovborg Just.


De 500 virksomheder i denne gruppe skal ikke indgå samarbejdsaftaler, men bliver en del af et netværk. Et netværk, der vil bygge oven på eksisterende, nationale netværk, som findes under Teknologisk Institut, Delta, Welfare Tech, RoboCluster, Ideklinikken, mfl.


Næste skridt i Patient@home er at alle innovationsarbejdspakkelederne får afsluttet, deres besøgsrundes hos alle virksomhederne og igangsætter konkrete udviklingsaktiviteter.

 

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at blive del af projektet kan du kontakte sekretariatsleder Louise Skovborg Just, på just@mmmi.sdu.dk

 
KontaktpersonLouise 
                Skovborg Just

Louise  Skovborg Just

Sekretariatsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[just]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]