Skrivestøtte bliver nøglen til plejesektorens dokumentationsudfordring

 
Skrivestøtte bliver nøglen til plejesektorens dokumentationsudfordring
19. maj 2016
Kommunernes personale skal tage over, når patienter sendes tidligere hjem fra hospitalerne. Det bliver en stor udfordring for plejesektoren at sikre den nødvendige dokumentation. En ny softwareløsning imødekommer udfordringen.

"Sårbehandling" og tusinder af andre sundhedsfaglige ord bliver snart en fast del af hverdagen for personalet i kommunernes plejesektor. Kravene til den sundhedsfaglige dokumentation stiger kraftigt i disse år, fordi kommunerne får ansvaret for borgerens rekonvalescens, når de hurtigere bliver udskrevet fra de nye supersygehuse og skal komme til kræfter og genoptrænes i eget hjem.

 

Den nye ansvarsfordeling betyder, at kommunernes personale skal levere meget mere skriftlig dokumentation af høj og ensartet kvalitet, som sygeplejersker og læger skal bruge til den videre behandling. Dét kan være en udfordring for social- og sundhedsmedarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder eller med et andet sprog end dansk som modersmål.  

 

Partnere i Patient@home arbejder med netop denne udfordring. Virksomheden MV-Nordic har lang erfaring med at levere digitale læse- og skriveværktøjer til uddannelsessystemet, som hjælper børn, unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder.

 

- Det er en kernekompetence, som nu via rådgivning og vejledning i Patient@home  overføres til sundhedssektoren i form af et digitalt læse- og skriveværktøj, der retter sig mod kommunikation i sundhedssektoren, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent, Welfare Tech.

 

Stavehjælp forbedrer kommunikationen

Læse- og skriveværktøjet fungerer basalt set som ordforslag på en mobiltelefon, men på et meget mere avanceret niveau. Softwaren arbejder på baggrund af sprogets opbygning og teorierne bag læse- og skrivevanskeligheder. Ved hjælp af en kobling til lydskrift giver værktøjet intelligente ordforslag og sikrer korrekt stavning. Selv medarbejdere, der er gode til at skrive, vil få gavn af læse- og skriveværktøjet til at effektivisere dokumentationsarbejdet. For Patient@home har det været en stærk motivationsfaktor, at dette værktøj gør medarbejderne ligeværdige i deres kommunikation.

 

- Det digitale læse- og skriveværktøj fungerer sammen med de elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ-systemer, red.), som plejepersonalet allerede bruger. Værktøjet hjælper personalet med dokumentationen ved løbende at foreslå ord fra en stor database af sundhedsfaglige ord, og det er muligt at få læst tekst fra journalerne højt. Det sikrer dokumentationens kvalitet uanset, hvilke forudsætninger den enkelte medarbejder har for at skrive. Samtidig kan personalet tage endnu bedre hånd om den enkelte borger, fordi korrekt dokumentation betyder en bedre overlevering til kollegerne, siger Henrik Lindholm, CSO, MV-Nordic.

 

Via partnerne i Patient@home, Welface Tech og Syddansk Sundhedsinnovation, har MV-Nordic fået indsigt i sundhedssektorens behov, og det har de koblet med deres indsigt i læse- og skrivevanskeligheder fra undervisningsverdenen.

 

- Her har råd og vejledning fra specielt Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation spillet en afgørende rolle og givet os adgang til et autentisk testmiljø. Det er vigtigt at få afprøvet idéerne helt ude hos fru Jensen, hvor der hænger blegnede billeder på væggen, for at se brugen af vores værktøj i praksis, siger Henrik Lindholm.

 

Stort potentiale

Projektpartnerene har mødt stor interesse for værktøjet ude hos kommunerne, der er helt bevidste om udfordringen med at sikre ensartet og korrekt dokumentation.

 

- Vi forventer, at det færdige produkt kommer på markedet i løbet af 2016, og at 10.000 personer i plejesektoren vil anvende det inden for de næste tre år. Men mulighederne stopper ikke ved plejepersonalet i kommunerne. Vi regner på sigt med, at det kan rulles ud i hele sundhedssektoren, hvor det også kan hjælpe udenlandske hospitalslæger og aflaste et travlt hospitalspersonale i en hektisk hverdag, siger Henrik Lindholm.

 

Artiklen er bragt som debatindlæg i Altinget.dk, den 5. april 2016. Link til kilde

 
KontaktpersonHenrik 
                Lindholm

Henrik  Lindholm

CSO, Projektleder


MV-Nordic A/S

Email:  LOADEMAIL[henrik.lindholm]DOMAIN[mv-nordic.com]