Save the Date og kom til Patient@home’s afslutningskonference

 
Save the Date og kom til Patient@home’s afslutningskonference
28. juni 2017
Patient@home lakker mod enden og afsluttes med en stor afslutningskonference på Syddansk Universitets campus den 1. februar 2018. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og kom og hør om resultaterne og løsningerne, som projektet har tilvejebragt.

Efter 6 års samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, har Patient@home bygget bro mellem aktører fra erhvervslivet, videninstitutionerne, kommuner og hospitaler i en fælles mission om at nytænke og udvikle innovative løsninger, der kan lette presset på sundhedssektoren.

 

65 virksomheder har været involveret undervejs, og flere end 100 aktiviteter er startet i form af forskellige projekter. De første 23 produkter og services er færdiggjort, og heraf er 13 indtil videre i brug i sundhedsvæsenet. Samlet set ventes der over 40 færdige produkter ved projektets afslutning.

 

På afslutningskonferencen den 1. februar 2018 får du få indblik i de mange forsknings- og udviklingsprojekter, der er gennemført. Der vil være både keynote-taler, projektoplæg og udstilling af de konkrete løsninger, der er tilvejebragt undervejs.

 

Brikkerne til programmet er netop nu ved at blive lagt, og vi kan godt love, at der venter en spændende konference.

 

Mere information om konferenceprogrammet følger efter sommeren.

 

- Patient@home har været en unik mulighed for forskere og virksomheder for at løse konkrete og relevante problemstillinger for de kliniske miljøer på sygehuse og i kommuner. Sammen har vi kunnet tage fremtidsbrillerne på og set på, hvordan vi kan lette presset på en trængt sundhedssektor. Vores tværfaglighed har åbnet nye muligheder for at involvere brugerne, teste resultaterne og føre ideer helt frem til brugbare produkter. Det er disse resultater, vi præsenterer på afslutningskonferencen, ligesom vi vil løfte sløret for, hvordan de gode samarbejder kan leve videre efter projektets afslutning, siger Uffe Kock Wiil, professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og projekt- og forskningsleder for Patient@home.

 
KontaktpersonUffe 
                Kock Wiil

Uffe  Kock Wiil

Professor
Forskningsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]