Såre simpelt samarbejde

 
Såre simpelt samarbejde
25. juni 2013
Ensartet behandling, højere kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorer. Telemedicinsk sårbehandling er et godt eksempel på det gode samarbejde på tværs af sektorer og anvendelse af et fælles it-værktøj.

Et klik på mobiltelefonen og af sted med et billede af et sår til lægen. Det havner i en fælles digital journal, hvor lægen kan følge med i udviklingen og nemt og effektivt sætte ind med eventuel ændret behandling. Det kan føre til hurtigere heling, færre indlæggelser, færre amputationer og derved mindre personaleforbrug på skiftning af sår, registrering og dokumentation, samt mindre transport for borgeren.

 

Så simpelt kan det gøres, når samarbejdet mellem sektorerne fungerer. Og det er netop, hvad hidtidige erfaringer omkring telemedicinsk sårbehandling viser.

 

- Der er et stort potentiale i telemedicinsk sårbehandling, ikke mindst for de mange danskere med diabetes, som kan blive behandlet derhjemme af en kommunal sygeplejerske og slipper for gentagne besøg på sygehuset for at blive tilset af en læge. Derfor er det også så vigtigt, at vi nu får udbredt de telemedicinske løsninger til sårbehandling i alle kommuner og med en klar bagkant i 2015, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF).

 

Fonden for velfærdsteknologi har afsat 30 millioner kroner til et projekt, hvor kommuner og regioner i fællesskab skal fremme brugen af et fælles værktøj til sårbehandling. Indtil nu er 26 kommuner kommet godt i gang med at bruge værktøjet Pleje.net, og fra august 2013 vil udbredelsen fortsætte i resten af landets kommuner. Kommunerne bidrager ligeledes med midler til projektet og den videre drift.

 

Projektet er en del af den netop offentliggjorte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet, hvortil der er afsat 75 mio. kroner til nye investeringer i telemedicin.

 

- Med telemedicinsk sårbehandling arbejder vi ikke kun på tværs af kommuner, men på tværs af sektorer i en hidtil uset skala. Kommunerne har taget værktøjerne rigtig godt til sig og er foran tidsplanen, i og med at en tredjedel af kommunerne allerede har taget værktøjet til sig. Det er meget glædeligt, og vi forventer, at samarbejdet vil kunne danne skole for andre fælles projekter på tværs af sektorerne, siger Anny Winther, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

 

- Det er spændende at se, hvordan telemedicinske løsninger hele tiden finder nye veje og områder. Senest med det fælles it-værktøj for sårbehandlingen. På den måde slipper patienten for at skulle indlægges og sygehuslægerne kan bruge ressourcerne bedre som højtspecialiserede rådgivere for kommunerne og fx den kommunale hjemmepleje, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

 

Se Antal patienter oprettet i den telemedicinske sårjournal (pdf)

 

Link til kilde